Rederier i Oslo

Her finner du rederier og skip hjemmehørende i Oslo

Belships Co Ltd Skibs-A/S, Oslo

Rederiforetaklet som Christen Smith (1883-1940) hadde bygget opp innen tungløftfarten ble i oktober 1935 fusjonert og refinansiert ved britisk hjelp. Refinansieringen omfattet seks skip, mens Beldagny ble holdt utenom, og flåten fortsatte under disponering av Christen Smith & Co.. Fred Olsen & Co viste stor interesse for Belships, men etter en ny refinansiering i 1937 kjøpte en gruppe ledet av Axel B Lorentzen, Jørgen J Lorentzen og Christen Smith majoriteten i 1937-39.

Les mer…

Jens Bing, Oslo

Skipsfører Jens Bing (1873-1951) var født i Oslo , gikk til sjøs 15 år gammel og ble skipsfører i 1899. Han deltok som yngstemann på Viking-ferden med Magnus Andersen til Chicago i 1893. Han gikk i land i 1915 og investerte i rederier, bl a som styreformann i DS AS Baltic, disponert av E H Rustad, samt styremedlem i Skibs AS Lionel (O Mohn).

Les mer…

Biørn Biørnstad & Co, Oslo

Etter at Brødrene Biørnstad var delt i 1915 etablerte Biørn Biørnstad (1892-1963) og faren Carl Biørnstad selskjapet Biørn Biørnstad & Co, registrert 17.desember 1915. DS AS Avenir ble etablert som eierselskap, startet 11.januar 1916 med kapital på 3.0 mill kr. Dette overtok ds Falk som var det siste skipet til Brødrene Biørnstad.

Les mer…

Rederi AB Dalen - Rederi AB Fraternitas, Göteborg

Jørgen J Lorentzen (1897-1975) lykkes å bygge opp en betydelig rederivirksomhet i Sverige etter Andre verdenskrig i form av et bona fide svesk rederi, Rederi AB Dalen og senere også Rederi AB Fraternitas. Denne oppbyggingen kunne skje uten de kontraheringsrestriksjoner som norske rederier ble pålagt, men kommersielt var de svenske selskapene og skipene drevet gjennom meglerfirmaet Lorentzen & Co i Oslo, som midt på 50-tallet således befraktet over 100 skip.

Les mer…

Bjørnstad & Co, Oslo

Firma Bjørnstad & Co, Rådhusgaten 28, ble trolig startet i 1915 med skipsfører N D Bjørnstad og kjøpmann Carl Bjørnstad som innehavere, med agenturforretning og rederi. Første skip var ds Varild høsten 1915.

Les mer…

Paul Blich, Oslo

Paul Blich (1901-1979) var fra Arendal, tok middelskole og handelsutdanning i Lübeck og Newcastle, ansatt i Fearnley & Egers Befragtningsforretning 1918-22, arbeidet deretter i Frankrike før han igjen ble befrakter i Fearnley & Eger i 1926 og fra 1929 kontorsjef i Chr Nielsen & Co, Larvik frem til 1937.

Les mer…

Clemeth Dann, Oslo

Clemeth Dann (1908-1982) var født på Vestre Sandøya i Dypvåg som sønn av skipsreder C A Olsen. Han tok utdanning i shipping med praksis i Middlesbrough og London og arbeidet deretter hos Wilh Wilhelmsen og hos sin far.

Les mer…

Magnus Blikstad, Oslo

Magnus Blikstad (1862-1924) var født i Trondheim og slo seg etter merkantil utdanning opp som forretningsmann i Gijon, Spania, i trelastbransjen med selskapet La Compania de Maderas. Rundt 1905 flyttet familien tilbake til Norge, bosatte seg på Fornebu i Bærum og overtok aksjemajoriteten i Nydalens Compagnie, en tekstilfabrikk startet i 1845 og som på denne tid var landets største industribedrift.

Les mer…

K Th Einersen, Oslo

Knud Thomas Einersen (1873-1942) var sønn av C E Einersen (1860-1924), trelasthandler, rederi, skipsbygger og bankdirektør i Grimstad. Han gikk til sjøs med farens seilskip og fikk senere shippingpraksis i Tyskland og Frankrike. Slo seg ned i Oslo og overtok i 1910 Udenlandske Skibsmægleres Centralcontor.

Les mer…

Harald Boe, Oslo

Ingeniør Harald Boe (1871-1927) fra Arendal startet rederi i Oslo våren 1915 med DS AS Frisk som i mars overtok ds Export og gav den navnet Frisk. Senere på våren ble det gamle hvalkokeriet Bucentaur kjøpt i DS AS Forover og skiftet navn til Forover.

Les mer…

Bruusgaard & Bødker-Næss, Oslo

Martin Henrik Bruusgaard (1905-1986) var sønn av skipsreder, senere agent Alexander Bruusgaard (1878-1959) fra Drammen. Han gikk i 1937 i kompaniskap med Halfdan Bødtker-Næss jr om rederiet Bruusgaard & Bødtker-Næss.

Les mer…

O Ditlev-Simonsen jr, Oslo

Olaf Ditlev-Simonsen jr (Tit) (1897-1978) var kompanjong og reder i John P Pedersen & Søn og kom til å etablere eget rederi som føhe av ”gullparitetssaken” mot Burmeister & Wain. Denne resulterte i etablering av AS Skagerak i mars 1935 som kontraherte to tørrlastskip på 8300 tdw fra verftet, mot at det frafalt sitt krav mot en gruppe norske rederier for kompensasjon etter at britene opphevet pundets binding til gull i 1931. Olaf Ditlev-Simonsen jr var arkitekten bak løsningen og ble sittende som største eier i AS Skagerak.

Les mer…

Boe & Pedersen, Oslo

Rederiet ble stiftet i 1923 av skipsfører Hans Pedersen (1883-1955) fra Fevik og Nicolai A Boe (1882) fra Fjære, sønn av Jacob Boe. Hans Pedersen hadde fra 1915 drevet rederi i Bergen sammen med W K Frimann som Frimann & Pedersen. Gjennom DS AS Cosmos ble ds Moldegaard og Hildegaard innkjøpt i 1923-24.

Les mer…

Vitali Burkoff, Oslo

Vitali Burkoff (1897-1970) kom til Norge fra Archangelsk i Russland tidlig på 1920-tallet som flyktning fra kommunistene. Familien hadde da drevet rederi i Archangelsk.

Les mer…

Otto Chr Bøhme, Oslo

Skipsmegler Otto Christian Bøhme (1917-2003) overtok i 1954 disponeringen av selskapene Skibs-AS Manitowoc og Skibs-AS Grøm etter avdøde K Th Einersen.

Les mer…

AS Chr Christensen, Oslo

Rederiet ble etablert i 1908 av skipsfører Carl Chr Christensen (1871-1938) fra Drammen. Han hadde oppholdt seg i USA fra 1900 til 1904 som fører av Ydun av Bergen. Startet eget rederi i 1908 med AS DS Torstein som kjøpte ds Torstein (1800 tdw).

Les mer…

Halfdan Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

Halfdan Ditlev-Simonsen (1894-1962) var eldste sønn av Olaf Ditlev-Simonsen i rederiet John P Pedersen & Søn og etter handelsgym og shippingpraksis i utlandet startet han i 1914 rederiet Halfdan Ditlev-Simonsen & Co sammen med sin far. AS Vestheim ble stiftet i januar 1914 og overtok kontrakt med et nybygg ved Aker.

Les mer…

AS The Engelhardt Steamship Co Ltd, Oslo

Det er trolig svenskfødte Carl Engelhardt (født 1875, gjengitt som Engelhart i F1910) som stod bak dette rederiet, sammen med sønnen Bjarne (født 1896). Men det vi vet, er at DS AS Adine ble stiftet høsten 1915 med C E Engelhardt og H I Hansen som disponenter.

Les mer…

N. Chr. Evensen, Oslo

Nils Christian Evensen (1887) og broren Eivind Evensen hadde samarbeidet i rederiet E & N Chr Evensen frem til våren 1918, da de skilte lag. N. Chr. Evensen overtok DS AS Stokke med ds Stokke (3050 tdw), foruten en kontrakt på 9250 tdw ved Furness Shipbulding. Denne ble solgt til Frankrike i november 1919.

Les mer…

J. T. Farsjø & Co, Oslo

Skipsfører Jørgen Tallaksen Farsjø (1873-1930) kom fra Sannidal ved Kragerø og bosatte seg senere i Langesund. I 1915 etablerte han seg som reder i Oslo og startet Rederi-AS Aladdin i januar 1916 med kjøp av ds Aladdin. Allerede våren 1916 ble disponentfirmaet J T Farsjø & Co etablert.

Les mer…