Lorentzens Rederi Co, Oslo (1)

Rederiet sprang ut fra meglerfirmaet Lorentzen & Co, som kom i stand 1 desember 1919 da brødrene James Stove Lorentzen (1892-1920) og Axel Borgvald Lorentzen (1894-1952) overtok meglerfirmaet E Engelbrethsen i Oslo. Etpar år senere kom også deres brødre Frithjov Hunter Lorentzen (1896-1965) og Jørgen Johannes Lorentzen (1897-1975) med i firmaet, som arbeidet seg opp i kjøp&salg, trelastbefraktning, befraktning og for hvalfangstselskapene og fra 1930 også i tank.

Brødrenes far, skipsfører Johannes Lorentzen fra Drammen stod også kortvarig som reder av 4-mast bark Caledonia i selskapet AS Caledonia i 1922-24.

 

Lorentzen-brødrenes interesser på rederisiden kom med etableringen av AS Moltzaus Tankrederi og Braathens Rederi AS  i 1930, senere kom de til å knytte til seg rederier som Gustav B Bull, Olav Ringdal, Georg Vefling og C H Sørensen.

 

I en minnelig overenskomst med Ludvig G Braathen overtok Lorentzen-brødrene i september 1933 disponeringen av Braathens Rederi AS med mt Bralanta og etablerte i 1934 diponentfirmaet Lorentzens Rederi Co. Braathens Rederi AS ble i mars 1935 omdøpt Lorentzens Skibs-AS.

 

Under refinansieringen av Christen Smiths tungløftrederi i 1935/36 kom Lorentzen aktivt med og stod i 1938 som majoritetseier i det fusjonerte Belships Co Ltd Skibs-AS (se dette). Belships ble drevet som et separat selskap med mange eksterne aksjonærer, mens Lorentzens Skibs-AS og det nye Lorentzens Rederi Co AS etablert i 1947 kom til å bli brødrenes rederier, disponert av Lorentzens Rederi Co.

 

Rederiet ble gjenreist etter krigen med Liberty-skip og tank og ekspanderte på 50-tallet med tankskip.

 

Meglerfirmaet Lorentzen & Co ble delt i juni 1959, da Jørgen J Lorentzen, Otto G Tidemand (1921-2006) og James Stove Lorentzen (1921-1998) (sønn av Axel B Lorentzen) etablerte Lorentzen Chartering. Frithjov H Lorentzen og sønnene Eirik J Lorentzen (1928-1987) og Fridtjof Lorentzen jr (1929-2010) startet F H Lorentzen & Sons. Rederivirksomheten fortsatte en tid samlet, men ble i april 1962 også delt.

 

Lorentzen Chartering-parten overtok Belships og Lorentzens Rederi Co AS, mens F H Lorentzen fikk Lorentzens Skibs-AS. Av rederiets 7 seilende skip gikk 3 til Lorentzen Chartering-siden, ett ble overdratt til Belships, mens 3 samt ett nybygg gikk til F H Lorentzen.

Se videre under

Lorentzen Chartering-siden            Belships og Stove Shipping

F H Lorentzen & Sons                    Lorentzens Rederi Co

 

s CALEDONIA

2823

4500

10.92 Mackie & Thomps

8.22 ex Olivebank

10.24 Finland

mt BRALANTA

8215

11420

1.32 Caledon SB

9.33 ex Bralanta od 35 JAMES STOVE

6.40 krigsforlis

mt CALEDONIA

9892

14825

1.36 Deutsche Werft

 

4.41 krigsforlis

mt SCOTIA

9972

14900

4.39 Bremer Vulkan

 

11.43 krigsforlis

ms CAPE FEAR

5220

7960

6.43 Pennsylvania

1.47 ex Cape Fear

47 Røgenæs

ds ARTHUR STOVE

7243

10700

3.44 Houston

3.47 ex Anna H Branch

6.55 Hellas

mt JAMES STOVE

9893

15860

6.47 Öresundsvarvet

4.62 Stove Shipping

ds JANE STOVE

7281

10926

7.43 New England SB

7.47 ex Silvester Gardiner

4.56 Panama

ds SALLY STOVE

7253

10700

3.44 Permanente Metals

7.47 ex Zan Pieterzoon Coen  NE 4.53

5.60 Panama

ms JESSIE STOVE

3187

2710

12.50 B&W

 

4.58 E Hansen, Krs

mt FRANCE STOVE

16468

24715

11.51 H&W

4.62 Belships

ds MAGNUS STOVE

3982

7000

7.54 FMV

od 7.54 JAG TARA

1.55 India

mt MARY STOVE

7429

10800

12.27 Schichau

11.54 ex Spinanger

2.61 oph Belgia

ds MAGNUS STOVE

2103

3400

12.46 Nyland

12.54 skadet ex Escape, Mildrid, Normildrid, Mildrid

3.56 Pehrson & Wessel, Drm

mt ROBERT STOVE

8998

13550

6.55 FMV

4.62 Lorentzen Skibs

mt VESTSKJELL

298

395

12.56 Framnæs

10.59 Stove Shipping

ms ARTHUR STOVE

9999

14450

4.57 Mediterranee

 

10.59 Stove Shipping

mt JOHS STOVE

13718

20280

8.57 Bremer Vulkan

4.62 Stove Shipping

ms JANE STOVE

9094

13144

10.57 BMV

 

4.62 Lorentzen Skibs

ms JESSIE STOVE

10527

15415

4.59 Bremer Vulkan

4.62 Stove Shipping

ms STOVE TRANSPORT

10393

15600

2.61 B&W

 

4.62 Stove Shipping

ms SALLY STOVE

11575

15667

3.61 Nantes

 

4.62 Lorentzen Skibs