Lindenaus 3/4000 tonns singledekkere 1959-65

Verftet P Lindenau i Kiel leverte i årene 1959-65 seks singledekkere på 3000 og 4000 tdw til norske rederier
Linenaus 3000 og 4000 tdw singledekkere 1959-65

Verftet P Lindenau kom fra 1959/60 til å levere seks singledekkere, to søstre på vel 3000 tdw og fire på rundt 4000 tdw. Disse var ganske like i arrangement og utrustning og var blant de mest moderne enheter i småskipsflåten.

Stella Orion 1959

Skips-AS Tilthorn (J Lind) i Kjøpsvik fikk i 1959 levert den store singledekkeren Stella Orion.

Bongo 1962

Paal Wilsons annet trelastskip fra Lindenau ble levert i mai 1962. Dette skipet ble senere forlenget med et ekstra lasterom.

Lindo 1961

Paal Wilson & Co, Bergen, bestilte to 4000-tonns singledekkere fra Lindenau, beregnet på trelastfarten. Lindo var den første, levert i desember 1961.

Hera 1962

Et søsterskip ble bygget som Hera på Sarpsborgs Mek Verksted i 1962 for Tinfos Jernverk, drevet av F Høyer, Skien.

Fossheim 1960

Lindenau leverte i 1960 også en mindre utgave på 3000 tdw, Fossheim til Løvenskiold & Høyer, Skien. Den skulle få et langt liv som norsk Amron og Siragard til 1974.

Toner 1965

Rederiet Einar Salvesen i Kragerø fikk i 1965 levert et søsterskip av Fossheim fra Lindenau, en rasjonell 3000-tonnerved navn Toner. Her var også interessnter i Narvik trukket inn.