E & N Chr Evensen, Oslo

Brødrene Eivind Evensen (1881-1957) og Nils Christian Evensen (1887) kom fra en rederfamilie i Tønsberg og fikk begge shippingpraksis i Norge, Riga og Glasgow før de i 1915 startet meglerfirma og rederi i Oslo.

Første skip ds Taormina ble kjøpt i august 1915 fra Olsen & Ugelstad i DS AS Taormina. Flåten ble utvidet med flere skip i selskapene DS AS Victoria 2, DS AS Niger, samt overtagelse av DS AS Stokke fra C H Stenholt i Tønsberg.

 

Brødrene besluttet å skille lag våren 1918 og delte da firmaet, hvor Eivind overtok selskapene Taormina og Victoria 2, mens Nils Chr fikk Stokke. De kom ellers fra en familie med sterke maritime interesser hvor deres fettere Ivar Evensen (1883) og Anders Evensen (1888) skulle bli ledende i norsk sjøforsikring, henholdsvis i Bergens Brand og i Sev Dahls Assurancekontor. Sistnevnte var styremedlem i en rekke tankrederier.

 

ds TAORMINA

1345

2250

7.96 Robt Duncan

8.15 ex Taormina

5.18 Eiv Evensen

ds IMPORT

2798

4300

2.96 Irvine & Co

12.15 ex Victoria, Pendower 3.16 od VICTORIA 2

7.17 krigsforlis

ds REGIN

1845

3000

3.16 FMV

9.16 ex Regin

10.17 Wesenberg Ål

ds STOKKE

1823

3050

7.16 Sørlandets

9.16 ex Stokke, Standford

5.18 N Chr Evensen