Fredrikstad

Fredrikstad

Byen i Glommas maritime landskap
Sjøfartsbyen Fredrikstad

Byen ble anlagt ved Glommas munning i 1567 av kong Frederik II som en gjenoppbygging av Sarpsborg. Byen fikk betydning som militært støttepunkt, og det var først opphevingen av sagbruksprivilegiene i 1860 som førte til et oppsving for byen.