J. T. Farsjø & Co, Oslo

Skipsfører Jørgen Tallaksen Farsjø (1873-1930) kom fra Sannidal ved Kragerø og bosatte seg senere i Langesund. I 1915 etablerte han seg som reder i Oslo og startet Rederi-AS Aladdin i januar 1916 med kjøp av ds Aladdin. Allerede våren 1916 ble disponentfirmaet J T Farsjø & Co etablert.

Rederiet fikk nybygningen Askeladden i 1920 og denne ble rederiets ryggrad frem til 1950.

Aladdin var hovedselskapet, men ds Alcides kjøpt i 1924 var eiet av Skibs-AS Noreg.

 

Ved Farsjøs død i 1930 ble ledelsen overtatt av Sverre Møller sammen med fru Marie Farsjø. Flåten ble fornyet i 1937/38 og etter krigen med småtrampskip. Innehavere av firmaet på denne tid var Sverre og Nils Chr Møller.I 1955 ble også disponeringen av DS AS Bestum 2 overtatt.

 

Rederidriften ble foreløpig avviklet ved salget av Askot i 1970, men selskapet tok i 1973 10 prosent i ms Bleikvassli, Mofjellet og Vaddas tilhørende AS Bleikvassli Gruber. Etter at disse var solgt bl det i 1976 kjøpt tre små fryseskip i 1976 som ble drevet til 1983.

 

ds ALADDIN

3013

4850

4.92 Ropner

2.16 ex Aladdin

1.25 forlist

ds RONALD

3021

 

10.94 R Dixon

4.16 ex Ronald, Claverley

3.17 krigsforlis

ds ASKELADDEN

2517

4150

10.20 Forth SB

 

4.50 Sverige

ds ALCIDES

799

1206

21 D W Kremer

24 ex Wilhelm Biesterfeld

9.25 Jakhelln & Prebensen, Oslo

ds ASKILD

1930

3150

4.18 Schuijt

6.24 ex Bockenheim, Karpin, Megrez

12.42 forlist

ds ALADDIN

2063

3250

12.20 Schuijt

5.34 ex Dampseks, Heddernheim, Murla

1.37 forlist

ds ASKEPOT

1312

2520

4.37 FMV

 

4.57 Pakistan

ds ASKOT

1323

2500

11.38 FMV

 

3.57 Ceylon

ds ASKILD

2427

2900

3.50 FMV

 

11.61 Liberia

ds ASKVIN

2427

2900

5.50 FMV

 

9.61 Karlander, Frst

ds ASKHOLM

1323

2500

3.39 FMV

3.55 ex Brush

4.59 Pakistan

ds ASKELADDEN

2481

2850

7.55 FMV

 

5.62 Finland

ms ASKOT

4217

6100

5.59 CRDI

 

8.70 Hellas

ms FROST ASKOT

147

360

1.71 Kleivset

5.76 ex Fryser

5.82 H P Nordbotn

ms FROST ASKILD

148

320

2.72 Kystvågen

5.76 ex Fryser Duo

4.83 Island

ms FROST ASKVIN

147

358

4.71 Kystvågen

5.76 ex Fryser Trio, Standahl

3.77 India