Rederier i Oslo

Her finner du rederier og skip hjemmehørende i Oslo

Skibs-A/S Golden West, Oslo

Skibs-AS Golden West ble startet i 1934 av Johan H Andresen (1888-1953), seniorsjef i J H Andresen-gruppen med Tidemands Tobaksfabrik. Han var gift med Eva, datter av A F Klaveness, og det første skipet ble også kjøpt fra A F Klaveness & Co som ivaretok driften fra starten.

Les mer…

Rederi AB Trans-Ex (Olaf Ditlev-Simonsen jr), Göteborg

Olaf Ditlev-Simonsen jr hadde i 1940 en 9300-tonns cargoliner under utrustning ved Götaverken. For å unngå at skipet skulle bli utlevert etter tysk press ble Rederi-AB Trans-Ex etablert i samarbeid med Transatlantic i Göteborg med Gunnar Carlsson som disponent.

Les mer…

Eiv Evensen, Oslo

Da brødrene Eivind og Nils Chr Evensen skilte lag i mai 1918 overtok Eivind (1881-1957) DS AS Taormina og DS AS Victoria 2. Victoria 2 hadde da en nybygning på 2300 tdw under bygging på Limhamns Skeppsvarv, sjøsatt som Anne Marie i juli 1918 men solgt kort etter til Sverige. Selskapet hadde også en kontrakt på 9250 tdw ved Furness Shipbuilding som ble kansellert.

Les mer…

Sverre Ditlev-Simonsen & Co, Oslo

Sverre Ditlev-Simonsen (1906-2004) var sønn av Olaf Ditlev-Simonsen og bror av Halfdan og Olaf jr. Han kom i gang med eget rederi i 1929 da han overtok disponeringen av AS Eidsvold fra sin onkel Aksel T Simonsen.

Les mer…

Birger Ekerholt, Oslo

Birger Scharnhorst Ekerholt (1894-1967) var født i Oslo, utdannet ved Oslo Handelsgymnasium og ble i 1914 ansatt på kontoret til Fred Olsen. Etter to år kom han over til J H Friis Befraktningsforretning som befrakter. Han overtok firmaet 1.mars 1924 og drev det videre i eget navn.

Les mer…

I. A. Hamre, Oslo

Skipsfører Ingebreth Andreas Hamre (født 1888) fra Kragerø hadde seilt med seil- og dampskip, senest for Olaf Ørvig i Bergen, før han i 1936 etablerte eget rederi, I A Hamres Rederi AS. Disponeringen ble overlatt til fru Ingrid Hamre, mens rederen selv stod om bord som fører frem til 1939.

Les mer…

E & N Chr Evensen, Oslo

Brødrene Eivind Evensen (1881-1957) og Nils Christian Evensen (1887) kom fra en rederfamilie i Tønsberg og fikk begge shippingpraksis i Norge, Riga og Glasgow før de i 1915 startet meglerfirma og rederi i Oslo.

Les mer…

Jac M H Lindvig, Oslo

Jacob Marenius Hvoslef Lindvig (født 1889) var sønn av A O Lindvig og kom til Oslo sammen med familien i 1913. Etter handelsutdanning startet han eget rederi sommeren 1915.

Les mer…

Bjarne Felix, Oslo

Bjarne Felix (1896-1978) overtok i 1920 (trolig om høsten) disponeringen av den gjenværende flåte etter B og C E Engelhardts rederier.

Les mer…

Pedersen & Co, Staubø og Oslo

Rederiet ble startet i 1899 på Staubø ved Tvedestrand av Thomas Pedersen Thomas (1861-1936) og Thorvald Pedersen (1870-1939) som var sønner av hhv Peder Pedersen og Jørgen August Pedersen, brødre av John P Pedersen (1830-1900). De var begge skipsførere og førte familiens rederi videre med tresieler Storken og kontrahering av dampskip.

Les mer…

H Gjerpen & Co, Oslo

Hans Gjerpen (født 1879) kom fra Våle i Vestfold og var utdannet skipsingeniør ved Hortens tekniske skole og i Tyskland. Han var inspektør hos Thor Thoresen 1912-1937, og gikk i 1925 i kompaniskap med Martin Thorvik om rederiet Torvik & Gjerpen (se dette). Samarbeidet ble oppløst i 1933, og Gjerpen etablerte da DS AS Gudvin som sitt eget rederi.

Les mer…

AS Krogstad Shipping Agencies Ltd, Oslo

Karl Krogstad (1889-1949) var født i Trondheim i enkle kår og begynte som ygstemann hos Albr W Selmer i 1905. Etter praksisopphold i Cardiff i 1908 kom han til NFDS som befrakter og fra 1911 til Danzig og Fecamp.

Les mer…

Lorentzens Skibs-AS, Oslo

Ved delingen av Lorentzen Rederi Co i november 1997 overtok Nicolai E Lorentzen, sønn av J Eirik Lorentzen, Rosshavet Tankers Ltd samt selskapet Lorentzens Skibs-AS og aksjer i Transocean.

Les mer…

F H Lorentzen AS, Oslo

F H Lorentzen AS oppstod i november 1997 fra fisjonsprosessen i AS Pater, hvor Fridtjof Lorentzen (1929-2010) og sønnen Fridtjof Henrik Lorentzen overtok de fire bulkskipene i Lorentzens Rederi Co og samarbeidet med Daichi.

Les mer…

Lorentzen Rederi Co, Oslo (2)

Med delingen av Lorentzens rederivirksomhet i april 1962 fremstod Lorentzens Skibs-AS som et selvstendig rederi tilknyttet meglerfirmaet F H Lorentzen & Sons, med Frithjof Hunter Lorentzen (1896-1965) og sønnene J Eirik Lorentzen (1928-1987), Fridtjof Lorentzen jr (1929-2010) og Christian Lorentzen (1948-) som innehavere.

Les mer…

Erling Mortensen AS, Oslo

Firmaet ble startet som skipsmeglerforretning i 1915 av Erling Mortensen (1888-1971), som var sønn av dampskipsekspeditør Ole Theodor Mortensen (født 1853 i Mandal). Det første skipet skal ha blitt kjøpt i 1920, men det første spor av egne skip kommer i 1926 med kjøp av to gamle skip fra rederi og meglerfirma Erling Lund i selskapet AS Emas, Ragni og Rondane.

Les mer…

Helmer Staubo & Co, Oslo

(Knut) Helmer Staubo (1891-1984) var sønn av Christian Pedersen Staubo i rederiet John P Pedersen & Søn, med aner fra Staubø ved Tvedestrand. Etter utdanning og utenlandspraksis ble han i mars 1915 hjulpet i gang med eget rederi med faren som kompanjong (i likhet med hva farens partner Olaf Ditlev-Simonsen hadde gjort med sønnen Halfdan året før).

Les mer…

Lorentzens Rederi Co, Oslo (1)

Rederiet sprang ut fra meglerfirmaet Lorentzen & Co, som kom i stand 1 desember 1919 da brødrene James Stove Lorentzen (1892-1920) og Axel Borgvald Lorentzen (1894-1952) overtok meglerfirmaet E Engelbrethsen i Oslo. Etpar år senere kom også deres brødre Frithjov Hunter Lorentzen (1896-1965) og Jørgen Johannes Lorentzen (1897-1975) med i firmaet, som arbeidet seg opp i kjøp&salg, trelastbefraktning, befraktning og for hvalfangstselskapene og fra 1930 også i tank.

Les mer…