AS Chr Christensen, Oslo

Rederiet ble etablert i 1908 av skipsfører Carl Chr Christensen (1871-1938) fra Drammen. Han hadde oppholdt seg i USA fra 1900 til 1904 som fører av Ydun av Bergen. Startet eget rederi i 1908 med AS DS Torstein som kjøpte ds Torstein (1800 tdw).

Rederiet ble utvidet med flere skip frem mot 1914 i selskapene DS AS Torquay og DS AS Tormod. Solgte de to siste skip i 1918/19. Kjøpte i 1924 tilbake ds Tormod i selskapet AS Chr Christensen. Etter å ha drevet flere skip hadde rederiet ett skip igjen i 1940, Toran som krigsforliste. Chr Christensen var aktiv i Oslo Sjømannsforening, i Sjømannsforeningens Fellesforening, med mer.

 

Chr Christensen jr (1904) revitaliserte rederiet i 1952 ved kjøp av damptankerToran. To nyere paragrafskip ble bygget i 1957/58, men siste skip solgt i 1965 da rederiet ble avviklet.

 

ds TORSTEIN

1111

 

4.83 Palmers SB

08 ex Abermaed

15 J Kjøde, Bergen

ds TORQUAY

1530

2300

12.83 Sunderland SB

6.09 ex Atland, Marquis Sciculina

3.14 forlist

ds TORMOD

1363

 

4.84 W Pickersgill

10 ex Garth

19 Olsen & Ugelstad, Oslo

ds TORKEL

1498

2200

6.83 Bartram Haswell

13 ex Behera

18 S Ugelstad, Bvk

ds TORMOD

1363

 

4.84 W Pickersgill

24 ex Tormod, Garth

27 Hellas

ds TORHOLM

1250

1880

3.04 Nylands

24 ex Røskva, Lom

3.28 Latvia

ds TORSOL

1928

3180

2.21 Duijvendijk

1.25 ex Albert Sauber, Targis, Ledaal

2.36 J Eliassen, Bgn

ds TORAN

3338

5440

3.18 R Thompson

4.29 ex Notanda

8.40 krigsforlis

st TORAN

657

700

1.44 CW&G

2.52 ex Veslemøy, HMS Ailsa Craig ob 2.47 tank

2.55 forlist

mt TORNA

499

765

9.57 Seutelven

9.65 Karlander, Frst

mt TOMBOY

499

770

4.58 Seutelven

10.62 Graff-Wang & Evjen, Oslo