Lorentzen Rederi Co, Oslo (2)

Med delingen av Lorentzens rederivirksomhet i april 1962 fremstod Lorentzens Skibs-AS som et selvstendig rederi tilknyttet meglerfirmaet F H Lorentzen & Sons, med Frithjof Hunter Lorentzen (1896-1965) og sønnene J Eirik Lorentzen (1928-1987) og Fridtjof Lorentzen jr (1929-2010) som innehavere.

Det ble ryddet opp i sameierforhold og Lorentzens Skibs overtok 3 skip, samt Arthur Stove under bygging. De overtok også driftsselskapet Lorentzens Rederi Co.

 

Rederiet ble nå drevet videre med hovedvekt på bulk, men med noe tank og et forsøk i gass. Kjøp av eldre skip i opplag som Marvel og Elisabeth var motivert av assuranserabatter og skrapverdier.

 

Shippingkrisen ble rimelig bra håndtert av J Eirik Lorentzen og broren Fridtjof, som også tok en tørn som president i Rederforbundet. Gjennom F H Lorentzen & Sons hadde rederiet god markedskontakt, noe som ledet til et befraktningsamarbeid med japanske Daiichi.

 

Som følge av OPA’90 ble tankskipene i 1994 skilt ut i et eget selskap, Rosshavet Tankers Ltd, Bermuyda. Rederiet hadde også vært stor aksjonær i AS Rosshavet og senere Ross Drilling som i 1994 ble fusjonert inn i Transocean Inc.

 

Etter J Eirik Lorentzens død i 1987 var Fridtjof Lorentzen den aktive reder, mens holdingselskapet AS Pater var eiet av tre familiegrenser. I november 1997 ble verdiene derfor delt i to og rederiorganisasjonen splittet. På dette tidspunkt var også meglerfirmaet bygget ned.

 

Ut av splittelsen kom to aktive rederier:

F H Lorentzen AS med Fridtjof Lorentzen og sønnen Fridtjof Henrik Lorentzen som innehavere med de fire bulkskipene, og det gjenværende Lorentzens Skibs-AS med de tre tankskipene i Rosshavet Tankers.

 

mt ROBERT STOVE

8998

13550

6.55 FMV

4.62 ex Robert Stove

4.63 A Blystad, Oslo

ms JANE STOVE

9094

13144

10.57 BMV

4.62 ex Jane Stove

9.68 Hellas

ms SALLY STOVE

11575

15667

3.61 Nantes

4.62 ex Sally Stove

7.70 Skjelbred, Krs

ms ARTHUR STOVE

11381

15761

1.63 Nantes

 

1.72 Alger

ms ROBERT STOVE

20878

30920

10.63 Uddevalla

 

11.72 China/Somalia

ms MARY STOVE

13283

19960

6.65 Uddevalla

5.74 Hellas

mt ALETTE STOVE

1106

1314

5.67 INMA

 

12.71 Danmark

ms MAGNUS STOVE

33454

60100

7.67 NKK

 

8.78 Liberia

ds JOHS STOVE

1565

2530

11.21 Akers

9.67 ex Marvel

9.68 oph Norge

ms JOHS STOVE

11419

15628

3.62 Nantes

10.68 ex Brissac

3.73 Hellas

mt JANE STOVE

41261

74480

2.65 Götaverken

6.70 ex Tank Regina

5.73 Hellas

ms SALLY STOVE

11919

19342

6.67 Hitachi

1.71 ex Hunterwood, Helindas

3.78 Panama

ms ELISABETH

5450

8540

3.37 Götaverken

71 ex Elisabeth, Elisabeth Bakke

1.73 Bigra, Oslo

ms ROBERT STOVE

22494

37870

6.65 Götaverken

8.73 ex Vesterøy

6.78 Panama

ms ARTHUR STOVE

36881

66950

11.73 NKK

 

6.82 Liberia

mt JANE STOVE

72349

139515

10.76 NKK

12.85 > Fil

11.97 Lorentzens Skibs

ms MARY STOVE

38524

70700

1.77 NKK

 

9.83 Liberia

mt JOHS STOVE

68408

135900  1.76 Eriksberg

5.77 ex Gorm   7.84 > Pan

10.97 Hellas

ms SALLY STOVE

35010

63800

7.81 NKK

4.85 > Fil  SAGAY STOVE >8.90 NIS SALLY STOVE

11.97 F H Lorentzen

ms ROBERT STOVE

34572

64363

10.84 NKK

10.84 > Fil

11.97 F H Lorentzen

ms HARMONY STOVE

11375

16923

9.78 Kanawa Dock

4.89 ex Harmony, Nereus

2.94 Bahamas

mt MARY STOVE

61182

128303

74 Hitachi

6.91 ex Happy Tine, Turquoise, Petrol de Oro, Mesologi

11.97 Lorentzens Skibs

ms MAGNUS STOVE

36097

68541

10.95 Imabari

 

11.97 F H Lorentzen

ms ARTHUR STOVE

36097

68541

6.96 Imabari

 

11.97 F H Lorentzen