Vitali Burkoff, Oslo

Vitali Burkoff (1897-1970) kom til Norge fra Archangelsk i Russland tidlig på 1920-tallet som flyktning fra kommunistene. Familien hadde da drevet rederi i Archangelsk.

Han giftet seg norsk og startet Skibs-AS Skibsfart i 1932 med kjøp av ds Dan.

På 30-tallet finner vi ham bosatt på Hvalstad med kontor i Pilestredet 9. Motorskipet Dan kjøpt i 1937 i selskapet Danmotor ble pga alderen registrert i Panama. Tankskipet Vera B levert i 1939 var oppdøpt etter datteren Vera.

 

Ved Vitali Burkoffs død i 1970 overtok Vera, gift Dietrichson, som leder inntil siste skip, Alex, ble solgt i 1972.

 

ds DAN

2343

3800

12.18 McDougall

10.32 ex Harriet, Cedar Spring

8.36 Italia

ms DAN*

4874

7600

12 Barclay, Curle

5.37 ex Noumea, Jutlandia

12.37 oph Italia

mt VERA B

440

500

12.39 Glommen

 

12.46 Sverige

ms VERA

1076

1750

8.48 Glommen

 

11.51 Brasil

ms VERA

1598

1980

2.55 Norrköping

 

11.65 S Haavik, Hgs

ms ALEX

6549

8298

11.64 Noroeste

 

5.72 Hellas