Harald Boe, Oslo

Ingeniør Harald Boe (1871-1927) fra Arendal startet rederi i Oslo våren 1915 med DS AS Frisk som i mars overtok ds Export og gav den navnet Frisk. Senere på våren ble det gamle hvalkokeriet Bucentaur kjøpt i DS AS Forover og skiftet navn til Forover.

Etter at disse var henholdsvis krigsforlist og solgt ble flåten utvidet med lille ds Urd i 1917 i DS AS Urd. Dette skipet ble solgt i 1919 og erstattet av ds Frisk II som ble levert i november etter fullstendig gjenoppbygging.

 

Frisk II ble registrert i Brevik, og det ser ut til at rederiet flyttet dit i 1926. Ved Boes død i 1927 gikk disponeringen over til S Halvorsen, Brevik. For Harald Boe må rederiet ha vært et sidepor i en aktiv industrivirksomhet.

 

ds FRISK

1038

1450

6.83 C S Swan & H

3.15 ex Export, Tistefos, Rosebud

3.17 krigsforlis

ds FOROVER

1844

2750

75 Palmers SB

5.15 ex Bucentaur

4.16 O&U, Oslo

ds URD

249

350

80 Göteborgs MW

6.17 ex Urd

18 R M Vik, Tsb

ds FRISK II

1233

1600

9.82 Kockums MV

19 ex Ara, Kong Trygve, Kong Ring

4.27 disp S Halvorsen, Brevik