Lokalforeningene

Foreningen Skipet har syv lokalforeninger, samt uformelle nettverk enkelte andre steder. Her finner du detaljer for lokalforeningenes styrer og møtevirksomhet.

NSS Østlandet

NSS Østlandet omfatter medlemmer i Oslofjordregionen, Vestfold og Telemark. Foreningen arrangerer to månedlige møter hvert halvår.

Les mer…