Jern/stål fraktebåter 1965

Vi forsøker å bygge opp en overskt over alle jern/stål fraktebpter under 100 brt i sving i 1965, basert på Norges Skipsliste. Listen er satt opp kronologisk etter byggeår.
De minste fraktefartøyene De minste fraktefartøyene

De minste fraktefartøyene av jern og stål som var i fart på 60/70-tallet omfattet gammelt og nytt; mest gamle og ombygde fartøyer. Flere av dem vet vi lite om.

fraktebåter jern/stål <100 brt 1965

Det fantes ennå i 1965 mange små og gamle fraktefartøyer, dels med obskurt opphav. Her er et forsøk på å samle informasjon om disse fartøyene. Alle innspill er velkommen!