Sarpsborg

Sarpsborg

Sjøfartsbyen ved enden av Glommas seilløp