MMS 110 fots type

Her finner du detaljer om de ca 74 MMS'er som ble innkjøpt til Skandinavia etter Andre verdenskrig

Motor Mine Sweeper MMS 110 fots type

Til å sveipe kystfarvann og havneområder fikk Admiralitetet i 1940 tegnet en enkel minesveiper på rundt 110 fot, bygget i tre som kunne bemannes av Royal Navy Reserve-personell. Klassen ble benevnt Motor Mine-Sweeper 110 fot og fikk følgende spesifikasjoner:

Les mer…

MMS 16

MMS 16 fikk et innholdsrikt liv som TUVIAN, TASS og FØYMA før den forliste i 1957

Les mer…

MMS 17

MMS 17 ble avrigget for ombygging, men trolig bare bare brukt som lekter.

Les mer…

MMS 41

MMS 41 ble lokalrutebåt VÆRAN og endte som lystfartøy i England

Les mer…

MMS 18

MMS 18 ble bygd om til lastebåt og fikk et langt liv på kysten som FJELLHEIM og BRINGEN.

Les mer…

MMS 44

MMS 44 ble gjort om til fraktebåt FLATHOLM og TALARIA, men kom også til å tjene som bilferge

Les mer…

MMS 45

MMS 45 ble bygget til lastebåt EIHOLM, men fikk et kort liv

Les mer…