Nils M Thomas, Oslo

Nils M Thomas (1889-1979) var sønn av skipsreder Thomas Pedersen Thomas i rederiet Pedersen & Co, med opprinnelig på Staubø ved Tvedestrand. Da dette rederiet ble avviklet ved årsskiftet 1915/16 fikk den unge generasjon muligheter for å starte rederi.

DS AS Bris ble startet i november 1915 og kjøpte flere secondhand dampskip, først ds Ajax. Tankskipet Wellington ble innkjøpt i AS Lom.

 

DS AS Bris hadde også kontrahert en 2500-tonner på Nyland som ble solgt i 1918, samt en 1600-tonner i Nederland som ble solgt i 1920. I stedet kjøpte selskapet den eldre Hitterøy i 1920, som opplevde sammenbruddet på markedet i 1921/22.

 

ds AJAX

1468

 

8.04 Framnæs

12.15 ex Ajax, Bøilefos, Spir

2.17 krigsforlis

ds THORA

1040

 

10.07 A Vuijk

1.16 ex Thora

6.17 Friis & Lund, Drm

dt WELLINGTON

3070

4750

5.01 Maryland Steel

1.17 ex Wellington, Mills

3.17 A F Christensen, Oslo

ds ODLAND

1244

 

5.08 Sunderland SB

3.18 ex Odland

9.18 B Grefstad, Adl

ds HITTERØY

2072

 

8.90 W Gray & Co

20 ex Hitterøy, L O Stensland, Arcotes

22 L Jørgensen, Svelvik