Clemeth Dann, Oslo

Clemeth Dann (1908-1982) var født på Vestre Sandøya i Dypvåg som sønn av skipsreder C A Olsen. Han tok utdanning i shipping med praksis i Middlesbrough og London og arbeidet deretter hos Wilh Wilhelmsen og hos sin far.

Han etablerte i 1936 DS AS Vivi som anskaffet ds Sjofna. Året etter ble Danns Skips-AS stiftet og kjøpte stortrampskipet Danio.

 

Etter krigen ble også familiens Skibs-AS Sjofna medeier, og i 1953 ble Lime Shipping Co AS etablert for kjøp av Liberty-skipet Danio. Kjøpet av den gamle damptakeren Geira var trolig mindre heldig, og nybygningen Sjofna kom ut i et svakt marked.

Rederiet ble derfor avviklet i 1962.

 

ds SJOFNA

619

875

10.18 Duijvendijk

11.36 ex Sjofna,  Kongsaa, Phønix

11.44 forlist

ms DANIO

3496

6000

3.24 Wm Hamilton

3.37 ex Baron Dalmeny

3.48 O Skj Knudsen, Krs

ds SJOFNA

965

1210

8.19 Trosvik

2.51 ex Rim, Bjørnvik, Ara, Bois

10.53 Panama

ds DANIO

7230

11110

10.42 NCSB

6.53 ex Norse Lady, Solfa, Nathaniel Alexander

8.62 Libanon

dt GEIRA

5109

8550

8.29 Barclay

8.56 ex Geira, Beaufort

11.59 oph Belgia

ms SJOFNA

1775

2670

11.59 Drammen

 

7.62 O C Bøhme, Oslo