Bjarne Felix, Oslo

Bjarne Felix (1896-1978) overtok i 1920 (trolig om høsten) disponeringen av den gjenværende flåte etter B og C E Engelhardts rederier.

Det dreide seg om DS AS Adine med dt Lille, AS DS Fagerstrand med ds Regal og DS AS Dora med ds Union. Under de vanskelige forhold ble skipene solgt videre i 1923. Felix drev senere agenturforretning i Oslo.

dt LILLE

1675

2750

88 Armstrong, Mitchell

20 ex Ioannis Coutzis, Caucase

1.23 Thor Dahl. Sfj

ds REGAL

892

1350

2.04 Akers

20 ex Regal, Ala

23 A Norbom, Sfj

ds UNION

607

875

5.93 Nylands

20 ex Union

23 E G Lea, Bgn