A T Simonsen, Oslo

Skipsfører Aksel Thomas Simonsen (1871-1957) var født på Hvaler og bror av Olaf Ditlev-Simonsen. Som broren kom han i tjeneste hos John P Pedersen, Staubø i Aust-Agder og seilte i rederiet frem til 1909 da han etablerte rederi i Oslo.

For AS Start fikk han bygget ds Start (1000 tdw) på Akers, men la seg deretter etter rimelige jern- og stålseilskip i egne selskaper. I april 1912 ble de fleste skipene samlet i AS Eidsvold.

 

A T Simonsen samarbeidet med broren og familien som styremedlem i selskaper. Han overlot i 1929 disponeringen av AS Eidsvold til sin nevø Sverre Ditlev-Simonsen.

Virksomheten fortsatte med småtrampskip. I 1937 ble disponeringen av AS Start overlatt skipsmegler Erling Mortensen, og to år senere også av Rederi­-AS Nina.

 

ds START

701

 

8.09 Akers

 

12.22 forlist

s CAMBUSDOON

1656

 

4.95 Russell & Co

10.09 ex Cambusdoon

12.16 A Meling, Stv

s PAMELIA

1439

 

1.88 Blohm u Voss

1.10 ex Pamelia

12 H Christensen, Lng

s CELTIC QUEEN

1830

2763

5.91 W Pickersgill

7.10 ex Celtic Queen

6.15 J Johannessen, Frst

s YOLA

1488

2450

8.92 J Reid

10.10 ex Yola

10.13 H Knudsen, Lis

s EIDSVOLD

1870

 

97 Ch de la Loire

7.11 ex Jean Baptiste

9.15 J Bruu, Tsb

s EAST AFRICAN

1726

 

2.95 R Duncan

10.11 ex East African

1.15 A Prebensen, Risør

ds SPEED

707

 

10.13 Aker

 

5.16 forlis

ds SKARPSNO

1786

2800

8.89 Wood Skinner

11.14 ex Skarpsno

11.15 E Stensrud, Skien

ds EIDSVOLD

1570

 

5.02 B&W

9.15 ex Vika, Sjoa, Frutera

6.18 krigsforlis

ds BEACON

1126

950

3.02 Akers

3.16 ex Beacon

10.16 Haugaard, Oslo

ds FRONTERA

1274

1000

6.03 Framnæs

5.17 ex Frontera, Joseph di Giorgio

10.18 J P Pedersen, Oslo

ds EIDSVOLD

1371

2255

5.17 Boele

9.21 ex Holmen

1.29 J K Peterssen, Oslo

ds SPEED

1369

2230

5.17 Jonkers

9.21 ex Kannik

2.29 Lundegaard, Frs

ds START

1167

1850

8.23 Skiens

 

37 E Mortensen, Oslo

ds SPEED

2344

4050

3.21 Etringhams

12.29 ex Asborg

10.33 R U Smith, Oslo

ds NINA

1371

2255

5.17 Boele

1.29 ex Eidsvold, Holmen

39 E Mortensen, Oslo