FMV 3500-tonner 1948/49

Fredriksstad Mek Verksted leverte i 1948/49 tre hurtiggående dampskip beregnet for linjefart, K G Meldahl, Foldal og Marstenen.
FMV 3500 tdw linjeskip 1948/49

Fredriksstad Mek Verksted (FMV) var i mellomkrigstiden trolig det mest produktive norske verft for bygging av lasteskip. Verkstedet gikk langt i å utvikle dampmaskineriet med den mer effektive dobbelt compound ”Fredriksstad dampmotor” i kombinasjon med patentet for kjelene på dekk, som i sum var et gunstig fremdriftskonsept.

K G Meldahl 1948

K G Meldahl ble levert fra FMV i juli 1948 som det første i serien på 3500-tonnere beregnet for linjefart. Den skulle få et langt liv under norsk flagg som Høegh Clair, Utsira og Cecilie Brøvig.

Foldal 1948

Neste skip i serien av 3500-tonnere var Foldal til AS Moltzaus Tankrederi, Oslo. Solgt til Sverige i 1950 og kom til å seile lenge i linjefart ut fra Østersjøen.

Marstenen 1949

Marstenen levert til Vilh Rorkildsen, Bergen, i juni 1949 var FMNVs tredje og siste av 3500-tonns linjeskip. Også denne fikk et kort liv i norsk eie.