Liberty EC-2 S-C1

Liberty-skip Typen EC-2 S-C1 ble bygget i et antall av 2.710 i USA som en tilpasning av den britiske Ocean-typen utviklet av Robert C Thompson. Nortraship fikk under krigen overta 12 skip direkte fra verft, hvorav 2 ble senket/skadet. Disse ble innkjøpt under US Merchant Ship Sales Act sammen med 38 andre, mens 6 andre ble anskaffet gjennom vanlige kanaler.
Liberty-skip EC2-S-C1

Liberty-skipet var USAs svar på den tyske ubåtkrigen. Da produksjonen var på sitt høyeste i 1943 ble det levert 3 skip per dag, og den samlete produksjonen kom opp i 2710 skip fra 1942 til 1945.

01 Leiv Eiriksson - Vinni

Leiv Eiriksson, overtatt på lend-lease av Nortraship i januar 1943, senere solgt som Vinni av Oslo

Liberty-skip i norsk eie

Liberty-skip Typen EC-2 S-C1 ble bygget i et antall av 2.710 i USA som en tilpasning av den britiske Ocean-typen utviklet av Robert C Thompson. Nortraship fikk under krigen overta 12 skip direkte fra verft, hvorav 2 ble senket/skadet. Disse ble innkjøpt under US Merchant Ship Sales Act sammen med 38 andre, mens 6 andre ble anskaffet gjennom vanlige kanaler.

02 FRIDTJOF NANSEN

ds Fridtjof Nansen, overtatt av Nortraship fra US War Shipping Administration i februar 1943, senere solgt til A I Langfeldt & Co, Kristiansand

04 OLE BULL

Ole Bull ble overtatt av Nortraship i mai 1943, seilte etter krigen for Peder Smedvig, Stavanger inntil 1959

06 CHRISTIAN MICHELSEN

Christian Michelsen, overtatt i mai 1943, fikk en kort karriere før den ble torpedert i september med stort tap av liv.

03 ROALD AMUNDSEN

Roald Amundsen overtatt av Nortraship i april 1943 under lendlease, solgt 1946 til Olav Ringdals Rederi, men forlisteet år senere.

05 EDVARD GRIEG

Edvard Grieg ble overtatt fra verftet i mai 1943, etter krigen bygget om til gasstanker og ble det siste norske Liberty-skip i fart

08 SVERRE HELMERSEN

Sverre Helmersen ble overtatt av Nortraship i april 1944 og ble skadet ved minesprenging i april året etter. Kondemnert og levert tilbake til US War Shipping Administration

14 SNELAND I

Sneland I ble kjøpt til haugesund vinteren 1947 og oppdøpt etter det siste norske senkede skip under Andre verdenskrig. Skipet eksisterte som polsk lagerskip til 1994 og var således det siste som eksisterte.

07 VIGGO HANSTEEN

Viggo Hansteen ble overtatt i oktober 1943 og etter krigen solgt til Sam Ugestad og deretter Rønneberg & Galtung i Moss.

10 CARL OFTEDAL - BRANT COUNTY - MATANG

Carl Oftedal ble overtatt av Nortraship i mars 1945, like før krigen sluttet. Solgt for linjefart i 1946 og seilte som norsk Brant County og Matang inntil salg i 1956

11 VADSØ - LIBREVILLE

Vadsø bel levert fra verkstedet i desember 1944 og overlatt Nortraship; solgt 1946 som Libreville

15 BROTT - FINNBORG

Brott var ett av to Liberty-skip kjøpt av Henriksens Rederi i Oslo, solgt videre i 1951 som Finnborg.

17 OCEAN LIBERTY

Ocean Liberty blé kjøpt av T S Bendoxen i Lillesand og overtatt i februar 1947. Allerede i juli samme år ble skipet ødelagt av eksolosjon i Brest med stort tap av liv og verdier.

25 WILFORD

Wilford ble kjøpt av Borges Rederi, Tønsberg, i 1947 og seilte for rederiet i ti år.

13 ESSI

Essi ble overtatt av Bj Ruud-Pedersen, Oslo, i romjulen 1946.

18 STUGARD

Stugard ble kjøpt til Hjalmar Røed & Co, Tønsberg, i mars 1947 og seilte for rederiet til 1961.