Neptuns 2200-tonner 1965-68

VEB Schiffswerft Neptun, Rostock, leverte i årene 1965-68 en serie på 18 skip til rederiene Lars Rej Johansen, Strandheim & Stensaker, J Brunvall og August Kjerland & Co

Neptuns 2200 tdw shelter/singledekkere

Optimaliseringen av paragrafskip under 500 brt førte til nye og større konstruksjoner av shelterdekkere på 60-tallet. En type som ble tilbudt fra VEB Schiffswerft Neptun i Rostock i Øst-Tyskland skulle vise seg konkurransedyktig, spesielt når den ble utviklet til singledekker under 1200 brt. Serien fra Neptun-verftet ble en av de første i en ny generasjon bulkskip like under 1200 og 1500 brt som det ble bygget mange av fra 1965.

Les mer…

Stokktind 1965

Stokktind var bestilt av Lars rej Johansen, ble levert til Anders Stokka, Haugesund, og kom senere til å seile som Fagertind og Bente Sleire

Les mer…

Jocefa 1966

Jocefa var den andre av typen til Lars Rej Johansen, Oslo, men ble solgt videre til Hellas i 1969.

Les mer…

Brunette 1965

Brunette ble levert i 1965 til Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen, og kom senere til å seile som Bluer Lady og Avant under norsl flagg.

Les mer…

Hanseat 1965

Hanseat ble levert til Nordfsjø-Transport, Strandheim & Stensaker, Bergen, i 1965 og seilte under norsk flagg til 1969.

Les mer…

Fro 1967

Annet skip til August Kjerland & Co, Bergen, var Fro i 1967. Solgt til Kypros i 1973.

Les mer…

Jonika 1965

Jonika ble levert i 1965 til IS Lars Rej Johansen & Knut A Knutsen, Oslo. Den ble solgt til Hellas etter fire år, sammen med søsteren Jocefa.

Les mer…

Gol 1965

Gol ble levert til IS Gol (August Kjerland & Co), Bergen. Solgt 1974 til Nederland.

Les mer…

Hansa 1967

HANSA var tredje skip til Strandheim & Stensaker, Bergen. Solgt til Nederland i 1970, men fikk et langt liv.

Les mer…

Brunto 1966

Brunto var det andre av tre til Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen. Ved salg i 1970 til Storesund ble navnet endret til Arunto. Den skulle bli det siste under norsk eie, sist som selvlosser Sarunto og Tornfjord. Kondemnert i 2001 og solgt.

Les mer…

Hanseatic 1966

Hanseatic var det andre skipet i serien til Nordsjø-Transport (Strandheim & Stensaker), Bergen. Til Nederland i 1970.

Les mer…

Recto 1967

RECTO ble levert til Skips-AS Borg (E H Kongshavn), Haugesund, og kom senere til å seile som norsk JANJA og ANGLO.

Les mer…

Brunita 1967

BRUNITA var tredje skip til Skips-AS Westray (J Brunvall), Bergen. Den ble solgt til Tromsø som BLUE MOON, og derfra til Sverige som NORDÖN.

Les mer…

Ako 1968

Ako fra tredje skip til August Kjerland & Co, Bergen,og ble derfra solgt til Skärhamn som HOLMÖn og senere bygget noe om, i likhet med BRUNITA.

Les mer…

Jobella 1968

Jobella skulle bli femte skip i serien til Lars Rej Johansen, Oslo, og dertil det siste. Solgt som norsk Janne, til Frankrike i 1974.

Les mer…

Josusan 1967

Fjerde skip til Lars Rej Johansen, Oslo, var JOSUSAN i 1967. Solgt til Nederland i 1970.

Les mer…