Nylands Verksted, Oslo

Her er byggelisten for Nylands Verksted i Oslo

NYLANDS MEKANISKE VERKSTED, CHRISTIANIA. Fra ca. 1854 til konkurs 05/04-1879.
NYLANDS VERKSTED, KRISTIANIA / OSLO. Fra 24/05-1881 til 1956.

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn /
lengde / kapasitet

Levert

Rederi

1

ds ENGEBRET SOOT

Taubåt

32 brt

11.10.1862

Fredrikshalds Saugbrugsforening, Halden

2

ds GAHN

Taubåt

15 brt

30.09.1861

Thoresen & Stolt, Christiania

3

ds ØIEREN

Taubåt

120 brt

31.08.1865

Christiania Tømmerdirektion, Christiania

4

ds SPES & FIDES

Hvalbåt

86 brt

26.01.1864

Svend Foyn, Tønsberg

5

ds KONG OSCAR

Passasjerbåt

140 brt

03.02.1865

Steinkjær D/S-selskap, Steinkjær

6

ds TRÆKKEREN

Taubåt

20 brt

21.06.1865

Verkseier Cappelen, Ulefoss

7

ds VIKINGEN

Passasjerbåt

140 brt

11.12.1865

I/S for D/S Vikingen (Captein Johnsen m. fl.), Bergen

8

ds GUDVANGEN

Passasjerbåt

50 brt

20.04.1866

C. Knagenhjelm, Bergen

9

ds KONG SVERRE

Pass.-last

450 brt

12.04.1867

Det Søndenfjeldske D/S-selskab, Christiania

10

ds LOUISE

Passasjerbåt

50 brt

11.09.1866

Ladegaardsøens D/S-selskap, Christiania

11

ds HANSTEEN

Forskningsfartøy

114 brt

22.05.1867

Den Geografiske Oppmaaling, Christiania

12

ds OSLO

Passasjerbåt

200 brt

19.12.1867

Halden D/S-selskap, Halden

13

ds KONG OSCAR

Passasjerbåt

200 brt

12.1867

Norsk Hovedjernbane, Christiania

14

ds BASKEN

Taubåt

77 brt

19.12.1867

Christiania Is- & Buxer D/S-selskab, Christiania

15

ds DRAMMEN

Passasjerbåt

130 brt

08.04.1868

Kaptein A. Smith, Drammen

16

ds SOLLI

Taubåt

20 brt

05.1868

Sanne & Solli Brug, Fredrikstad

17

ds LODSEN

Taubåt

40 brt

25.04.1868

A. B. Bull, Tønsberg

18

ds DANNEBROG

Passasjerbåt

120 brt

18.12.1869

Ugland, Arendal

19

ds DAMPBRANDSPRØITEN

 

18 brt

06.10.1870

Christiania Brandvæsen, Christiania

20

 

 

 

 

 

21

ds TRIO

Stykkgods

64 brt

15.10.1870

Gerner & Søn, Moss

22

ds THOR

Taubåts

38 brt

12.12.1871

E. Tandberg, Drammen

23

ds NYLAND

Passasjerbåt

390 brt

04.04.1873

Kapt. Hiis & Natvig, Christiania

24

ds OSCAR II

Taubåt

100 brt

08.05.1873

Capjon, Kjær & Fuglesang, Drammen

25

ds SANNE

Taubåt

15 brt

04.07.1873

Sanne & Solli Brug, Fredrikstad

26

ds FUGLEN

Taubåt

15 brt

02.09.1872

Treschow, Larvik

27

ds KIKUD

Taubåt

15 brt

21.06.1873

Thurmann & Radich, Christiania

28

ds GLOMMEN

Taubåt

130 brt

11.11.1874

Christiania Tømmerdirektion, Christiania

29

ds HUTH

Forskningsfartøy

15 brt

23.10.1874

Den Geografiske Oppmåling, Christiania

30

ds THOR

Pass.-last

120 brt

04.01.1875

Norsk Hovedjernbane, Christiania

31

ds SKIEN

Pass.-last

200 brt

15.12.1875

Skiens D/S-Selskab, Skien

32

ds GREV WEDEL

Taubåt

30 brt

02.11.1875

Drammens Tømmerdirektion, Christiania

33

ds DRONNING SOFIE

Passasjerbåt

150 brt

24.04.1876

H. A. H. Poulsen

34

ds HERCULES

Taubåt

30 brt

18.02.1876

Samuelsen, Drøbak

35

ds JARFJORD

Hvalbåt

73 brt

30.04.1877

Tønsberg I/S for Hvalfangst, Tønsberg

36

ds FORRA

Taubåt

27 brt

22.06.1877

Jenssen & Co., Trondheim

37

ds OSCAR

Taubåt

61 brt

19.06.1878

Fougner & Lehmann, Kristiania

38

ds KONG HAAKON

Pass.-last

632 brt

17.10.1878

Det Stavangerske D/S-Selskab, Stavanger

39

ds STENKJÆR

Pass.-last

134 brt

21.09.1878

Stenkjær D/S-Selskab, SteinkJær

40

ds TORGHATTEN

Pass.-last

72 brt

28.10.1878

Torghattens Direktion, Brønnøysund

41

ds VERA

Stykkgods

535 brt

28.06.1879

I/S Vera, Bergen

42

ds NORDCAP

Hvalbåt

85 brt

19.05.1881

Hvalfangerselskabet Vestfold, Tønsberg

43

ds ERIK BERENTSEN

Stykkgods

438 brt

19.12.1881

E. Berentsen, Stavanger

44

ds GRATIA

Hvalbåt

73 brt

22.03.1882

Svend Foyn, Tønsberg

45

ds IMMANUEL

Hvalbåt

73 brt

22.03.1882

Svend Foyn, Tønsberg

46

ds NORA

Hvalbåt

80 brt

15.12.1882

Skjærsnes Rederiselskab, Tønsberg

47

ds SKJOLD

Hvalbåt

87 brt

20.01.1883

Sandefjord Nye Interessentselskab for Hvalfangst, Sandefjord

48

ds WÆRGE

Hvalbåt

77 brt

20.01.1883

Sandefjord Nye Interessentselskab for Hvalfangst, Sandefjord

49

ds WELDA

Hvalbåt

82 brt

06.04.1883

R. David Køhler, St. Petersburg, Russland

50

ds SKYTTEN

Hvalbåt

90 brt

18.05.1884

Bergens Hvalfangerselskab, Bergen

51

ds MADVIG

Hvalbåt

109 brt

25.05.1883

Hvalfangerselskabet Madvig, Kristiania

52

ds VIKEN

Stykkgods

460 brt

07.04.1884

D/S-Selskabet Foldin, Kristiania

53

 

Lekter

 

03.04.1884

Christiania Havnevesen, Kristiania

54

ds HELENA

Hvalbåt

78 brt

15.05.1884

Poul Andreeff, St. Petersburg, Russland

55

ds POKOROFF

Hvalbåt

84 brt

15.05.1884

Poul Andreeff, St. Petersburg, Russland

56

ds MURMANETZ

Hvalbåt

80 brt

19.06.1884

R. David Køhler, St. Petersburg, Russland

57

ds EMMA

Hvalbåt

92 brt

22.06.1885

Nylands Verksted, Kristiania

58

ds GLIMT

Hvalbåt

87 brt

11.03.1885

Albert Grønn, Sandefjord

59

ds OTHAR

Hvalbåt

93 brt

25.03.1885

Hvalfangerselskabet Skjærsnes, Tønsberg

60

ds NORDKYN

Hvalbåt

82 brt

06.05.1885

Hvalfangerselskabet Vestfold, Tønsberg

61

ds MURMAN

Patruljebåt

77 brt

03.04.1886

Den Keiserlige Russ Stats Politi, Petersburg

62

ds ALEUT

Minelegger

650 brt

04.1886

Den Keiserlige Russiske Marinedepartment, St. Petersburg, Russland

63

ds ELIDA

Hvalbåt

83 brt

22.03.1886

Hvalfangerselskab Madvig, Kristiania

64

ds GENADY NEVOLSKOY

Hvalbåt

101 brt

05.1887

Kapt. A. Demidoff, St. Petersburg, Russland

65

ds TURISTEN

Passasjerbåt

61 brt

11.06.1887

Fredrikshalds-Vassdragets D/S-selskab, Fredrikshald

66

 

Lekter

59 brt

18.08.1887

Kanalen Stenen/s interessentselskab, Tønsberg

67

 

Lekter

77 brt

02.09.1887

Statens Haundvesen, Kristiania

68

ds BOLSØ

Slupp

26 brt

06.1888

Statsråd H. Astrup, Kristiania

69

ds DRAMMEN

Stykkgods

91 brt

11.10.1888

D/S-selskabet Drammen, Drammen

70

ds HAMAR

Passasjerbåt

59 brt

10.1888

A. Steen m. fl., Hamar

71

ds FORMICA

Stykkgods

600 brt

05.06.1889

Otto Thoresen, Tønsberg

72

ds UTSTEIN

Stykkgods

781 brt

21.06.1889

Holt & Isachsen, Stavanger

73

ds THOR

Taubåt

185 brt

30.12.1889

Drammen Havnekommission, Drammen

74

ds ROLF

Stykkgods

588 brt

06.01.1890

And. Jacobsen, Kristiania

75

ds HIRAM

Stykkgods

602 brt

30.08.1890

Holt & Isachsen, Stavanger

76

ds GRIP

Passasjerbåt

82 brt

09.08.1890

Den Norske Stat. Fyrvesenet, Kristiania

77

ds SUNPULP

Stykkgods

585 brt

21.08.1890

D/S A/S Sunpulp (Fearnley & Eger), Kristiania

78

ds SPERO

Stykkgods

987 brt

20.03.1891

Arendals D/S-selskab, Arendal

79

ds FREDRIKSHALD

Passasjerbåt

91 brt

02.12.1890

Fredrikshalds D/S-selskab, Fredrikshald

80

ds GARD

Stykkgods

706 brt

06.07.1891

And. Jacobsen, Kristiania

81

ds BJØRG

Stykkgods

776 brt

24.10.1891

Trondhjems D/S-selskab, Trondheim

82

ds JENS MEINICH

Pass.-last

741 brt

04.01.1892

A/S Ganger Rolf (Jens Meinich), Kristiania

83

ds VARDØ

Pass.-last

566 brt

02.04.1892

Jens Meinich & Co., Kristiania

84

ds PEIK

Stykkgods

917 brt

13.08.1892

And. Jacobsen, Kristiania

85

ds SKOMVÆR

Fyrtender

92 brt

15.08.1892

Fyrvæsnet, Kristiania

86

ds HORTEN

Pass.-last

233 brt

05.08.1893

Tønsberg & Hortens D/S-selskab, Tønsberg

87

ds UNION

Stykkgods

589 brt

17.05.1893

S. Weise & Co., Fredrikstad

88

ds TJALVE

Taubåt-isbryter

115 brt

01.11.1892

Drammen Havnevesen, Drammen

89

ds TORDENSKJOLD

Taubåt

85 brt

22.03.1893

Langesundsfjordens Buxer-D/S-selskab, Porsgrund

90

ds INGEBJØRG

Hvalbåt

86 brt

19.01.1893

Hvalfangerselskabet Victor, Tønsberg

91

ds VADSØ

Pass.-last

565 brt

14.11.1893

Jens Meinich & Co., Kristiania

92

ds VERDANDI

Stykkgods

948 brt

21.09.1893

Angfartyg-A/B Sverige, Gøteborg, Sverige

93

ds GEIR

Stykkgods

928 brt

05.04.1894

And. Jacobsen, Kristiania

94

ds KONGSHAVN

Passasjerbåt

40 brt

21.04.1894

Martin Larsen, Kristiania

95

ds BOGSTAD

Stykkgods

3.058 brt

19.12.1894

D/S A/S Bogstad (Fearnley & Eger), Kristiania

96

ds TRYM

Stykkgods

1.124 brt

02.03.1895

Hjalmer Røed, Tønsberg

97

ds CHARENTE

Stykkgods

953 brt

06.06.1895

D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania

98

ds NORD

Stykkgods

1.216

26.08.1895

And. Jacobsen, Kristiania

99

ds SÈVILLA

Stykkgods

964 brt

12.12.1895

Otto Thoresen, Tonsberg

100

ds LEDOKOL 2

Isbryter

446 brt

19.12.1895

Det Keiserlige Rossiske Transportmin’m, Leningrad

101

ds UTO

Stykkgods

1.422 brt

05.05.1896

Camillo Eitzen & Co., Kristiania

102

ds BORG

Stykkgods

1.168 brt

24.07.1896

And. Jacobsen, Kristiania

103

ds PEIK

Stykkgods

1.171 brt

30.09.1896

And. Jacobsen, Kristiania

104

ds ÆGIR

Stykkgods

711 brt

02.12.1896

Helsingfors Angfartygs AB., Helsingfors

105

ds RING

Stykkgods

998 brt

05.04.1897

And. Jacobsen, Kristiania

106

ds BAYARD

Stykkgods

1.001 brt

20.06.1897

Fred. Olsen, Hvitsten

107

ds ALBIS

Stykkgods

1.431 brt

10.1897

Camillo Eitzen & Co., Christiania

108

ds BREID

Stykkgods

1.063 brt

02.1898

Gunnar Knudsen, Porsgrunn

109

ds NERVION

Stykkgods

1.147 brt

13.04.1898

D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania

110

ds BONHEUR

Stykkgods

1.135 brt

25.07.1898

A/S Bonheur (Fred. Olsen), Hvitsten

111

ds SETUBAL

Stykkgods

1.202 brt

13.10.1898

A/S Otto Thoresen’s Linje, Kristiania

112

ds RAUMA

Taubåt

20 brt

14.05.1898

Christiania TØmmerdirektion, Kristiania

113

ds SOLSTAD

Stykkgods

1.012 brt

04.02.1899

A/S D/S Solstad (A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord

114

ds BALDUIN

Stykkgods

1.017 brt

03.07.1899

A/S Bonheur (Fred. Olsen), Hvitsten

115

ds IRENE

Passasjerbåt

683 brt

04.10.1899

Ångfartyg-A/B Sødra Sverige, Stockholm, Sverige

116

ds SEIRSTAD

Stykkgods

996 brt

16.01.1900

A/S D/S Seirstad (A. F. Klaveness & Co.), Sandefjord

117

ds 2202

Barkasse

8 brt

08.07.1899

M. Christiansen, Kristiania

118

ds CALANDA

Stykkgods

1.378 brt

14.04.1900

Camillo Eitzen & Co., Kristiania

119

ds FRI

Stykkgods

1.377 brt

17.07.1900

Pedersen & Co., Staubo

120

ds STAVT

Stykkgods

910 brt

18.10.1900

I. A. Larsen & Bache, Skien

121

ds RAP

Stykkgods

707 brt

12.12.1900

Pedersen & Co., Staubo

122

ds KONG GUTTORM

Stykkgods

712 brt

25.03.1901

Det Søndenfjeldske D/S-selskab, Kristiania

123

ds SOLHEIM

Stykkgods

668 brt

24.05.1901

L. Lydersen, Borøya

124

ds TOLOSA

Stykkgods

1.160 brt

30.07.1901

D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania

125

ds GANGER ROLF

Stykkgods

1.172 brt

08.10.1901

D/S A/S Ganger Rolf (Fred Olsen), Kristiania

126

ds SELUM

Stykkgods

1.383 brt

18.01.1902

Camillo Eitzen & Co., Kristiania

127

ds SENTIS

Stykkgods

1.389 brt

15.04.1902

Camillo Eitzen & Co., Kristiania

128

ds ULV

Stykkgods

1.406 brt

12.07.1902

Pedersen & Co., Staubo

129

ds DAGNY

Stykkgods

1.409 brt

24.09.1902

A/S Dagny (John P. Pedersen & Søn, Staubø), Tvedestrand

130

ds SPOL

Stykkgods

1.403 brt

03.01.1903

A/S Spol (Hjalmer Siegwarth), Kristiania

131

ds ALM

Stykkgods

1.618 brt

02.03.1903

D/S A/S Alm (Pedersen & Co.), Kristiania

132

ds HUMBER

Hvalbåt

111 brt

07.05.1902

A. Ellefsen & R. Berg, Tønsberg

133

ds VIKING

Hvalbåt

113 brt

20.06.1902

Cabot Steam Whaling Co., St. Johns, Newfoundland, Canada

134

ds REX

Hvalbåt

113 brt

07.1902

Hvalfangerselskabet Rex (E. Lund), Kristiania

135

ds BRETAGNE

Stykkgods

1.383 brt

15.04.1903

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania

136

ds NAVARRA

Stykkgods

1.138 brt

24.06.1903

D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania

137

ds BRIO

Stykkgods

1.382 brt

18.08.1903

A/S Bonheur (Fred. Olsen), Kristiania

138

ds GALVESTON

Stykkgods

1.254 brt

26.09.1903

G. M. Bryde, Kristiania

139

ds BRILLIANT

Stykkgods

1.394 brt

23.11.1903

A/S Brilliant (Fred. Olsen), Kristiania

140

ds NORRØNA

Hvalbåt

112 brt

30.05.1903

Chr. Castberg, Sandefjord

141

ds REGINA

Hvalbåt

113 brt

20.07.1903

Hvalfangerselskabet Rex (E. Lund), Kristiania

142

ds LOM

Stykkgods

1.241 brt

01.03.1904

Pedersen & Co., Kristiania

143

ds SOLVA

Stykkgods

1.032 brt

14.04.1904

Konsul Isachsen, Grimstad

144

ds SAINT LAWRENCE

Hvalbåt

111 brt

11.09.1903

Dr. Rismüller, St. Johns, Newfoundland, Canada

145

ds PROMISE

Stykkgods

1.123 brt

25.05.1904

Hans Kiær & Co., Drammen

146

ds PROFIT

Stykkgods

1.126 brt

06.1904

Hans Kiær & Co., Drammen

147

ds HAWK

Hvalbåt

111 brt

15.04.1904

Bowring Brothers, St. Johns, Newfoundland, Canada

148

ds EIGER

Stykkgods

1.406 brt

22.08.1904

Camillo Eitzen & Co., Kristiania

149

ds QUEEN ALEXANDRA

Hvalbåt

113 brt

08.03.1904

Hvalfangerselskabet Alexandra (Lund), Kristiania

150

ds BJØRNSTJERNE BJØRNSON

Stykkgods

1.164 brt

17.10.1904

A/S Ocean (John P. Pedersen & Søn, Lysaker), Kristiania

151

ds TITLIS

Stykkgods

1.408 brt

06.12.1904

Camillo Eitzen & Co., Kristiania

152

ds ASTURIAS

Stykkgods

1.185 brt

11.02.1905

D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania

153

ds GALICIA

Stykkgods

1.188 brt

04.04.1905

D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania

154

ds LARGO

Stykkgods

1.260 brt

20.05.1905

Cecil Smith, Kristiania

155

ds FREYA

Stykkgods

1.130 brt

17.06.1905

Johs. Bull, Tønsberg

156

ds BOSTON

Stykkgods

1.168 brt

20.07.1905

A/S D/S Boston (Fred. Olsen), Kristiania

157

ds KATHINKA

Stykkgods

1.163 brt

02.09.1905

Johs. Bull, Tønsberg

158

ds PRODUCE

Stykkgods

1.171 brt

06.11.1905

Hans Kiær & Co., Drammen

159

ds PROMINENT

Stykkgods

1.176 brt

29.01.1906

Hans Kiær & Co., Drammen

160

ds NORDEN

Stykkgods

776 brt

26.09.1905

D/S-selskabet Norden (Olav Rustad), Kristiania

161

ds MOLINA

Stykkgods

1.183 brt

06.12.1905

G. M. Bryde, Kristiania

162

ds GOTTHARD

Stykkgods

1.426 brt

17.03.1906

Camillo Eitzen & Co., Kristiania

163

ds PROSPER

Stykkgods

1.458 brt

02.05.1906

Hans Kiær & Co., Drammen

164

ds ATLANTIS

Stykkgods

1.172 brt

15.06.1906

D/S A/S Atlantis (Bernhard Hanssen), Flekkefjord

165

ds SPIRAL

Stykkgods

1.378 brt

07.08.1906

A/S Spiral (Hjalmar Siegwarth), Kristiania

166

ds ULEFOS

Stykkgods

1.271 brt

17.09.1906

A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania

167

ds CASSIOPEIA

Stykkgods

1.630 brt

03.12.1906

Ludvig Castberg, Kristiania

168

ds HJØRLEIFUR

Hvalbåt

113 brt

31.03.1906

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

169

ds NADDODDUR

Hvalbåt

113 brt

23.03.4906

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

170

ds EIDSFOS

Stykkgods

1.219 brt

18.01.1907

A/S Manchester (Thor Thoresen jr.), Kristiania

171

ds JOS. J. CUENO

Stykkgods

874 brt

28.02.1907

A/S Ocean (John P. Pedersen & Søn, Lysaker), Kristiania

172

ds PORVENIR

PC

261 brt

21.11.1906

Braun & Blanchard, Puenta Arenas, Chile

173

ds ROSARIO DI GIORGIO

Stykkgods

1.037 brt

11.05.1907

D/S A/S Avance (Bernhard Hanssen), Flekkefjord

174

ds BORGÅ

Stykkgods

1.046 brt

27.06.1907

A/S Borgå (Petter Olsen), Kristiania

175

ds GUNNAR HAMUNDARSON

Hvalbåt

118 brt

04.04.1907

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

176

ds QUEEN ALEXANDRA

Hvalbåt

112 brt

12.04.1907

Hvalfangerselskabet Alexandra (Lund), Kristiania

177

ds NJÅLL

Hvalbåt

118 brt

05.1907

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

178

DS STAR

Stykkgods

818 brt

08.1907

J. B. Stang, Kristiania

179

DS BISCAYA

Stykkgods

1.477 brt

11.1907

D/S I/S Garonne (Fearnley & Eger), Kristiania

180

DS FROGNER

Stykkgods

1.476 brt

12.1907

D/S A/S Aker (Fearnley & Eger), Kristiania

181

ds HOLMESTRAND

Passasjerbåt

179 brt

16.08.1907

D/S-Selskapet Juno, Holmestrand

182

ds SKOTFOS

Stykkgods

1.260 brt

28.01.1908

Thor Thoresen jr., Kristiania

183

ds JUAN

Stykkgods

1.493 brt

09.04.1908

Bernhard Hanssen, Flekkefjord

184

ds SUWA MARU

Hvalbåt

113 brt

12.10.1908

Storm, Bull & Co., Kristiania

185

ds SOBRAL

Stykkgods

1.012 brt

03.06.1908

Ludvig Lorentzen, Kristiania

186

ds HJØRLEIFUR

Hvalbåt

118 brt

12.03.1908

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

187

ds JON SIGURDSSON

Hvalbåt

117 brt

12.03.1908

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

188

ds CARSTEN BRUUN

Hvalbåt

108 brt

04.05.1908

Arthur C. McLaren, Leith (E. Lund), Kristiania

189

ds BOB

Stykkgods

679 brt

05.08.1908

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania

190

ds SKARPHJEDINN

Hvalbåt

120 brt

22.05.1908

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

191

ds FUNDING

Hvalbåt

116 brt

15.06.1908

Alf. Monsen, Tønsberg

192

ds VADSØ

Stykkgods

1.280 brt

05.10.1908

Halvor Paulsen, Kristiania

193

ds HOLLAND

Stykkgods

899 brt

17.11.1908

D/S A/S Norden (O. Rustad), Kristiania

194

ds TROMØ

Stykkgods

694 brt

16.12.1908

E. Engelbrethsen, Arendal

195

ds ÉCLAIR

Hvalbåt

165 brt

25.09.1908

A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co.), Kristiania

196

ds ETOILE

Hvalbåt

164 brt

12.10.1908

A/S Kerguelen (Storm, Bull & Co.), Kristiania

197

ds FLOSTERØ

Stykkgods

688 brt

13.03.1909

E. Engelbrethsen, Arendal

198

ds VESTFOS

Stykkgods

1.388 brt

21.06.1909

Thor Thoresen jr., Kristiania

199

ds HALDANE

Hvalbåt

110 brt

24.03.1909

Erling Lund, Kristiania

200

ds TANK

Tanklekter

69 brt

01.05.1909

Lysaker Kjemiske Fabrik, Kristiania

201

ds STADION

Stykkgods

519 brt

16.08.1909

A/S Stadion (J. B. Stang), Kristiania

202

ds KONG INGE

Pass.-last

777 brt

17.03.1910

Det Søndenfjeldske D/S-selskab, Kristiania

203

ds NORWAY

Pass.-last

1.448 brt

14.07.1910

D/S A/S Færder (Fred. Olsen), Kristiania

204

ds TANAHORN

Pass.-last

326 brt

24.04.1910

Det Nordenfjeldske D/S-selskab, Trondheim

205

ds KUL

Taubåt

11 brt

04.02.1910

F. Berven, Kristiania

206

ds SNORRI

Hvalbåt

120 brt

25.04.1910

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

207

ds RUSHEEN

Hvalbåt

112 brt

24.03.1910

L. M. Christensen, Tønsberg

208

ds BOLLSTA

Stykkgods

1.701 brt

13.09.1910

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania

209

ds SARPFOS

Stykkgods

1.459 brt

31.10.1910

A/S Manchester (Thor Thoresen), Kristiania

210

ds CONCETTINA DI GEORGIO

Stykkgods

1.608 brt

15.03.1911

D/S A/S Concettina (Berhard Hanssen), Flekkefjord

211

ds MARIE DI GEORGIO

Stykkgods

1.612 brt

09.05.1911

A/S Marie di Giorgio
(Hagb. Waage), Kristiania.

212

ds NJÅLL

Hvalbåt

137 brt

29.03.1911

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

213

ds BRUSE

Stykkgods

1.711 brt

10.1911

A/S Bonheur (Fred. Olsen), Kristiania

214

ds NORMANN 1

Hvalbåt

135 brt

04.1911

A. Grønn & H. Virik, Sandefjord

215

ds VARDE

Pass.-last

176 brt

07.1911

Voldens D/S-selskab, Volda, Aalesund

216

ds HØGNI

Hvalbåt

118 brt

07.1911

Hans Ellefsen (Tønsberg), Island

217

ds RIGI

Stykkgods

1.912 brt

12.02.1912

A/S Uto (Camillo Eitzen & Co.), Kristiania

218

ds SNAR

Hvalbåt

115 brt

09.10.1912

Støkken, Larsen & Støkken, Kristiania

219

ds OLE WEGGER

Hvalbåt

178 brt

01.11.1911

A/S Odd (Haldor Virik), Sandefjord

220

ds ODD 11

Hvalbåt

178 brt

03.11.1911

A/S Odd (Haldor Virik), Sandefjord

221

ds SCOTLAND

Pass.-last

1.491 brt

12.05.1912

D/S-A/S Færder (Fred. Olsen), Kristiania

222

ds BESSHEIM

Pass.-last

1.782 brt

20.08.1912

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania

223

ds CAMPBELL

Hvalbåt

132 brt

21.12.1911

A/S Australia (Alf Monsen), Tønsberg

224

ds SORELL

Hvalbåt

132 brt

10.01.1912

A/S Australia (Alf Monsen), Tønsberg

225

ds BASTANT

Stykkgods

1.715 brt

10.10.1912

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania

226

ds RUSHEEN

Hvalbåt

109 brt

10.04.1912

L. M. Christensen, Tønsberg

227

ds LINGA I

Hvalbåt

157 brt

30.04.1912

A/S Capella (Bogen & Støkken), Sandefjord

228

ds LINGA II

Hvalbåt

157 brt

14.05.1912

A/S Capella (Bogen & Støkken), Sandefjord

229

ds BORGHOLM

Stykkgods

1.719 brt

03.12.1912

A/S Borgå (Petter Olsen), Kristiania

230

ds BANAN

Stykkgods

1.621 brt

22.02.1913

A/S Ocean (John P. Pedersen & Søn, Lysaker), Kristiania

231

ds KONG RING

Pass.-last

1.611 brt

03.06.1913

Det Søndenfjeldske D/S-selskab, Kristiania

232

ds LIONELL

Hvalbåt

135 brt

11.07.1912

A/S Australia (Alf Monsen), Tønsberg

233

ds GRANFOS

Stykkgods

1.462 brt

10.01.1913

A/S Manchester (Thor Thoresen), Kristiania

234

ds BALZAC

Stykkgods

1.720 brt

13.08.1913

A/S Bonheur (Fred. Olsen), Kristiania

235

ds BORGSTEN

Stykkgods

1.719 brt

07.10.1913

A/S Borgå (Petter Olsen), Kristiania

236

ds ATHOS

Stykkgods

1.709 brt

01.12.1913

Bernhard Hanssen, Flekkefjord

237

ds MODIG

Stykkgods

1.704 brt

05.02.1914

A/S Ivar An. Christensens Rederi (Ivar An. Christensen), Kristiania

238

ds NOREFOS

Stykkgods

1.788 brt

26.03.1914

A/S Manchester (Thor Thoresen), Kristiania

239

ds BØR

Stykkgods

1.150 brt

27.07.1914

A/S Bonheur (Fred. Olsen), Kristiania

240

ds BURE

Stykkgods

1.115 brt

13.07.1914

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania

241

ds BIRI

Stykkgods

940 brt

19.11.1914

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen), Kristiania

242

ds VISNA
(Sjøsatt som FROLAND)

Stykkgods

1.845 brt

15.12.1914

Svenning Svenningsen, Arendal

243

ds STANJA

Stykkgods

1.845 brt

12.01.1915

J. B. Stang, Kristiania

244

ds NYLAND

Stykkgods

1.824 brt

04.04.1915

Vilh. Torkildsen, Bergen

245

ds FLASKEBÆK

Passasjer

51 brt

02.05.1914

Richard Bache, Kristiania

246

ds STADION 11

Stykkgods

629 brt

23.12.1914

A/S Stadion (J. B. Stang), Kristiania

247

ds KRISTIANSAND

Pass.-last

473 brt

30.06.1915

Arendals D/S-selskab, Arendal

248

ds ELDRID

Stykkgods

1.712 brt

17.12.1915

A/S D/S Eldrid (Bache & Co.), Trondhjem

249

ds KAGGEFOS

Stykkgods

2.108 brt

17.07.1916

Thor Thoresen jr. A/S, Kristiania

250

ds GORM

Stykkgods

2.178 brt

22.12.1916

A. O. Andersen & Co., København, Danmark

251

ds SKOTFOS

Stykkgods

1.465 brt

18.04.1917

Thor Thoresen jr. A/S, Kristiania

252

ds IVAR

Stykkgods

2.154 brt

10.1917

A. O. Andersen & Co., København, Danmark

253

ds ODDVIN

Stykkgods

660 brt

25.04.1916

A/S Manchester (Thor Thoresen jr.) Kristiania

254

ds FRODE

Stykkgods

2.162 brt

28.11.1918

A. O. Andersen & Co., København, Danmark

255

ds SOLFERINO

Stykkgods

2.580 brt

04.02.1919

Otto Thoresens Linje, Kristiania

256

ds SVANHILD

Stykkgods

2.168 brt

11.04.1919

A. O. Andersen & Co., København, Danmark

257

ds BRABANT

Stykkgods

3.220 brt

18.10.1920

A/S Ganger Rolf (Fred. Olsen & Co.), Kristiania

258

ds SARPFOS

Stykkgods

1.493 brt

16.12.1919

Thor Thoresen jr. A/S, Kristiania

259

ds NAURU CHIEF
(Bestilt av Thor Thoresen jr., Kristiania, solgt på bedding)

Stykkgods

2.158 brt

18.03.1922

The British Phosphate Co., Melbourne, VIC, Australia

260

ds ELLA

Stykkgods

1.575 brt

14.03.1922

Trelleborgs Ångfartygs Nya A/B, Trelleborg, Sverige

261

ds MINNA

Stykkgods

1.575 brt

31.03.1922

Trelleborgs Ångfartygs Nya A/B, Trelleborg, Sverige

262

ds MARGA

Stykkgods

1.583 brt

10.07.1924

A/S Bruusgaard (Karl & Sigurd Bruusgaard), Drammen

263

 

 

1.580 brt

 

 

264

 

 

1.580 brt

 

 

265

 

 

1.580 brt

 

 

266

 

 

1.580 brt

 

 

267

 

 

1.580 brt

 

 

268

ds BLENHEIM

Pass.-last

1.807 brt

19.05.1923

A/S Ganger Rolf (Fred Olsen), Christiania

269

ds SJØSPRØIT I

Brannsprøyte

133 brt

11.12.1924

Oslo Brannvesen, Kristiania

270

 

Lekter

76’

09.07.1923

Christiania Renholdsverk, Kristiania

271

ds CHARLES WHYTOCK

Hvalbåt

166 brt

31.01.1925

The Union Whaling Co., Durban, Sør-Afrika

272

 

Lekter

 

1924

Christiania Havnevesen, Kristiania

273

 

Lekter

 

1924

Christiania Havnevesen, Kristiania

274

 

Lekter

 

1924

Christiania Havnevesen, Kristiania

275

ds VESLEFRIK

Hvalbåt

169 brt

11.11.1924

Winge & Co., Kristiania

276

 

Lekter

 

07.02.1925

Oslo Renholdsverk, Oslo

277

ds GLOBE III

Hvalbåt

175 brt

12.05.1925

Hvalfangerselskapet Globus A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik

278

ds BEREA

Hvalbåt

175 brt

16.04.1925

Irvin & Johnson, Cape Town, Sør-Afrika

279

ds GRANAT I

Hvalbåt

236 brt

09.09.1925

A/S Laboremus (T. Dannevig & Co.), Oslo

280

ds HARPUN II

Hvalbåt

236 brt

09.09.1925

A/S Laboremus (T. Dannevig & Co.), Oslo

281

ds POL II

Hvalbåt

240 brt

29.07.1926

Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik

282

ds POL IV

Hvalbåt

240 brt

18.08.1926

Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik

283

ds STAR VIII

Hvalbåt

240 brt

24.08.1926

Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co.), Sandefjord

284

ds DON MILES

Hvalbåt

279 brt

22.10.1926

Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina

285

ds ORCA

Hvalbåt

279 brt

15.10.1926

Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina

286

ds IMHOFF

Hvalbåt

244 brt

02.02.1927

Irvin & Johnson, Cape Town, Sør-Afrika

287

ds SØRBYØEN

Hvalbåt

244 brt

02.02.1927

Irvin & Johnson, Cape Town, Sør-Afrika

288

ds KONG SIGURD

Pass.-last

916 brt

30.08.1927

Det Søndenfjeldske D/S-Selskab, Oslo

289

ds STAR XI

Hvalbåt

242 brt

13.08.1928

Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord

290

ds SKUA

Hvalbåt

244 brt

02.11.1927

Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina

291

ds TROMØSUND

Pass.-last

732 brt

18.06.1928

Arendals D/S-selskap, Arendal

292

ds KONG RING

Pass.-last

2.034 brt

09.01.1929

Det Søndenfjeldske D/S-selskab, Oslo

293

ds PETREL

Hvalbåt

244 brt

06.09.1928

Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina

294

ds OSLO

Pass.-last

881 brt

22.10.1929

Arendals D/S-selskap, Arendal

295

ds STAR II

Hvalbåt

247 brt

17.04.1929

Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord

296

ds STAR XII

Hvalbåt

247 brt

18.04.1929

Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord

297

ds SKUDD 3

Hvalbåt

245 brt

17.06.1929

Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendal, Sørlle & Co), Tønsberg

298

ds SKUDD 4

Hvalbåt

245 brt

21.06.1929

Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendal, Sørlle & Co), Tønsberg

299

ds STAR XIV

Hvalbåt

247 brt

30.07.1929

Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord

300

ds STAR XV

Hvalbåt

247 brt

01.08.1929

Hvalfanger-A/S Rosshavet (Johan Rasmussen & Co), Sandefjord

301

ds BUSEN 9

Hvalbåt

284 brt

21.09.1929

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg

302

ds NARVAL

Hvalbåt

280 brt

16.10.1929

Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina

303

ds ARIADNE

Pass.-last

2.023 brt

31.03.1930

Det Bergenske Dampskibsselskab, Bergen

304

ds KOMMETJIE

Hvalbåt

252 brt

01.03.1930

Irvin & Johnson, Cape Town, Sør-Afrika

305

ds KOEBERG

Hvalbåt

252 brt

01.03.1930

Irvin & Johnson, Cape Town, Sør-Afrika

306

ds LIDO

Stykkgods

1.918 brt

11.09.1930

D/S A/S Laly (C. T. Gogstad & Co.), Oslo

307

ds FOCA

Hvalbåt

281 brt

07.1930

Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina

308

ds BUSEN 10

Hvalbåt

374 brt

02.08.1930

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg

309

ds SUDERØY IV

Hvalbåt

252 brt

08.08.1930

Hvalfanger-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund

310

ds SUDERØY V

Hvalbåt

253 brt

12.08.1930

Hvalfanger-A/S Suderøy (O. A. Knutsen), Haugesund

311

ds SKUDD 5

Hvalbåt

265 brt

28.08.1930

Hvalfangstselskapet Skytteren A/S (Yngvar Hvistendal, Sørlle & Co), Tønsberg

312

ds HEKTOR 9

Hvalbåt

280 brt

01.10.1930

A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg

313

ds HEKTOR 10

Hvalbåt

252 brt

15.10.1930

A/S Hektor (N. Bugge), Tønsberg

314

ds BUSEN 11

Hvalbåt

299 brt

06.10.1931

A/S Tønsberg Hvalfangeri (Hans Borge), Tønsberg

315

ds POLAR V
(Sjøsatt som A.N.6)

Hvalbåt

299 brt

18.08.1931

Falkland Whaling Co. Ltd, Jersey, England

316

 

 

 

 

 

317

ms JARL

Patruljebåt

 

1932

Oslo Havnevesen, Oslo

318

NOR 11

Tanklekter

 

1932

Sporveiens Bensindepot Nor A/S, Oslo

319

ds BRUSE

Stykkgods

2.205 brt

1933

Norges Statsbaner (Fred. Olsen & Co.), Oslo

320

ds VEKTERN

Patruljebåt

26 brt

1933

Oslo Politi, Oslo

321

ds SIREDAL

Stykkgods

1.597 brt

1935

A. I. Langfeldt & Co., Kristiansand

322

ds FJELLSTRAND

Passasjerbåt

219 brt

1935

A/S Nesodden Dampskibselskab, Oslo

323

ds CARMELFJELL

Stykkgods

1.334 brt

1935

A/S Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo

324

ds RUTENFJELL

Stykkgods

1.334 brt

1935

A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad), Oslo

325

ds POL VI

Hvalbåt

254 brt

29.08.1935

Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik

326

ds MUI HOCK

Stykkgods

2.144 brt

24.06.1936

A/S Arne Sveens Rederi, Oslo

327

ds TINDEFJELL

Stykkgods

1.337 brt

26.08.1936

A/S Falkefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo

328

ds POL VII

Hvalbåt

338 brt

13.10.1936

Hvalfangerselskapet Polaris A/S (Melsom & Melsom, Nanset), Larvik

329

ds HELIER 2

Hvalbåt

338 brt

13.10.1936

Star Whaling Co. Ltd, Tønsberg

330

ds ARAGON

Stykkgods

1.416 brt

25.02.1937

D/S A/S Garonne (Fearnley & Eger), Oslo

331

mt MIL 40

Tankskip

273 brt

26.05.1937

Norsk Tankanlegg, Oslo

332

ds HAVMØY

Stykkgods

1.342 brt

23.06.1937

A/S Havtor (P. Meyer), Oslo

333

ds HAVMANN

Stykkgods

1.342 brt

08.09.1937

A/S Havbør (P. Meyer), Oslo

334

ds ØRNEFJELL

Stykkgods

1.334 brt

01.11.1937

A/S Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo

335

ds RAVNEFJELL

Stykkgods

1.339 brt

24.01.1938

A/S Luksefjell (Olsen & Ugelstad), Oslo

336

ds TABORFJELL

Stykkgods

1.339 brt

22.03.1938

A/S Rudolf (Olsen & Ugelstad),Oslo

337

ds ALHAMA

Stykkgods

1.350 brt

10.05.1938

John Bruce & Co., Glasgow, Scotland

338

ds OCTAVIAN

Stykkgods

1.345 brt

01.07.1938

Hilmar Reksten, Bergen

339

ds NYCO

Stykkgods

1.345 brt

30.08.1938

Sverre Blix, Oslo

340

ds DR. HEINRICH WIEGAND

Stykkgods

1.432 brt

26.10.1938

Argo Reederei, Bremen, Tyskland

341

ds SLUKK 11

 

33 brt

09.03.1939

Kristiansunds Kommune, Kristiansund

342

ds KNM OTRA

Minesveiper

361 t depl

05.12.1939

Den Norske Marine

343

ds KNM RAUMA

Minesveiper

361 t depl

23.01.1940

Den Norske Marine

344

ds WILLIAM HANSEN

Stykkgods

1.344 brt

25.05.1939

Aksel Molvig’s Rederi A/S, Oslo

345

ds FANA

Stykkgods

1.375 brt

12.08.1939

Skibs-A/S Vilhelm Torkildsens Rederi, Bergen

346

ds SIGNEBORG

Stykkgods

1.360 brt

12.10.1939

Rederi-A/B Ragne, Västervik, Sverige

347

ds NYLAND

Stykkgods

1.374 brt

03.02.1940

Skibs-A/S Vilhelm Torkildsens Rederi, Bergen

348

ds HULDRA

Stykkgods

2.112 brt

12.10.1940

Skibs-A/S William Hansen’s Rederi II, Bergen

349

ds SVOLDER

Stykkgods

2.026 brt

25.07.1941

D/S A/S Esito (Bj. Ruud-Pedersen), Oslo

350

ds STORFJELD

Stykkgods

2.021 brt

13.04.1941

A/S Storfjeld (H. Grieg Martens), Bergen

351

ds MILDRID

Stykkgods

2.080 brt

12.12.1946

A/S Turid (Bachke & Co.), Trondheim

352

ds STEIERMARK
(Sjøsatt som CAPITAN NUNES for Cia. Argentina de Pesca, Buenos Aires, Argentina)

Hvalbåt

385 brt

08.02.1941

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

353

ds ULEFOSS

Stykkgods

1.382 brt

07.06.1947

Skibs-A/S Thor Thoresen Linje, Oslo

354

ds HADRIAN

Stykkgods

1.823 brt

06.12.1947

Hilmar Reksten, Bergen

355

ds SNEFJELD

Stykkgods

1.416 brt

05.04.1948

A/S Storfjeld (H. Grieg Martens), Bergen

356

ds BAHIA

Stykkgods

1.414 brt

02.10.1948

Ludvig Lorentzen, Oslo

357

ds FELIX SCHADER

Hvalbåt

390 brt

15.05.1941

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

358

ds VANDALE

Hvalbåt

338 brt

22.07.1941

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

359

ds POLARNACHT

Hvalbåt

338 brt

21.08.1941

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

360

ds WESTWIND

Hvalbåt

390 brt

18.07.1942

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

361

ds MAGERØY

Hvalbåt

390 brt

20.11.1942

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

362

ds VARANGER

Hvalbåt

390 brt

24.08.1943

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

363

ds ROTGES

Hvalbåt

390 brt

08.11.1943

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

364

ds KUREFJORD

Taubåt

177 brt

05.07.1943

Deutches Kriegsmarine-Admiral Norwegen

365

ds MUI HENG

Stykkgods

2.137 brt

30.06.1949

Arne Sveen’s Rederi, Oslo

366

ds BLAAFJELD I

Stykkgods

2.059 brt

06.05.1950

A/S D/S Blaafjeld ( H. Grieg Martens), Bergen

367

ds NYCO

Stykkgods

2.068 brt

22.02.1951

Nyegaard & Co. (Sverre Blix), Oslo

368

ds HEGRA

Stykkgods

2063 brt

20.09.1951

Bachke & Co., Trondheim

369

ds AUN

Stykkgods

1.900 brt

13.09.1952

Finn Johansen, Bergen

370

ds INGERFEM

Stykkgods

1.963 brt

08.01.1953

Jakob Kjøde, Bergen

371

Kansellert 08.11.1949

 

 

 

Det Søndenfjeldske Norsk D/S-selskap, Oslo

372

Kansellert 08.11.1949

 

 

 

Det Søndenfjeldske Norsk D/S-selskap, Oslo

373

Kansellert 07.06.1949

 

 

 

Einar Rasmussen, Kristiansand

374

ms SANDNES

Passasjerbåt

1.499 brt

24.03.1950

Sandnes D/S-selskab, Sandnes

375

ds POLYSTAR

Stykkgods

1.964 brt

15.09.1953

Einar Rasmussen, Kristiansand

376

ds LIONNE

Stykkgods

2.207 brt

04.06.1954

D/S A/S Østlandet, Oslo

377

Kansellert 4.1949

 

 

 

Skibs-A/S Wilhelm Torkildsen’s Rederi, Bergen

378

Kansellert 15.12.1949

 

 

 

Det Stavangerske D/S A/S, Stavanger

379

Kansellert 03.05.1949

 

 

 

Det Stavangerske D/S A/S, Stavanger

380

Kansellert 20.06.1949

 

 

 

A/S D/S Storfjeld (H. Grieg Martens), Bergen

381

ms HUBRO
(Kontrahert 16/01 av Rederi-A/S Agnes (E. Saanum), Mandal, kontrakt solgt i juni 1951)

Stykkgods

2.163 brt

27.05.1955

E. B. Aaby’s Rederi A/S, Oslo

382

Kansellert 09.10.1953

 

 

 

A/S D/S Nor (Kristian Jebsen jr.), Bergen

383

Kansellert 31.03.1949

 

 

 

Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane, Bergen

384

Kansellert 31.03.1949

 

 

 

Fylkesbåtane i Sogn og Fjordane, Bergen

385

Kansellert 11.11.1948

 

 

 

Troms Fylkes D/S-selskab, Tromsø

386

Kansellert 28.12.1948

 

 

 

Troms Fylkes D/S-selskab, Tromsø

387

Kansellert 05.12.1952

 

 

 

Hilmar Reksten, Bergen

388

Kansellert 11.1953

 

 

 

Hilmar Reksten, Bergen

389

Kansellert 19.11.1953

 

 

 

Ørvigs D/S-selskab, Bergen

390

Kansellert i 1954

 

 

 

Johan Horns Rederi A/S (Jakob Kjøde), Bergen

391

ms MONTORO

Stykkgods

2278

15.12.1956

Burns, Philp & Co. Ltd, London, England

392

 

Lekter

235 brt

05.03.1955

Wilh. Wilhelmsen, Oslo

393

 

Lekter

235 brt

24.04.1955

Wilh. Wilhelmsen, Oslo

394

 

Lekter

235 brt

18.05.1955

Wilh. Wilhelmsen, Oslo

395

 

Lekter

235 brt

20.06.1955

Wilh. Wilhelmsen, Oslo

396

 

Lekter

235 brt

15.08.1955

Wilh. Wilhelmsen, Oslo

397

 

Lekter

235 brt

09.1955

Wilh. Wilhelmsen, Oslo

398

ds KNM SLEIPNER

Patruljefartøy

670 t depl

08.04.1965

Den Norske Marine

399

ms AZGAD 3

Tråler

1.443 brt

18.01.1965

Atlantic Fisheries Co. Ltd, Haifa, Israel

400

ds ÆGER

Patruljefartøy

670 t depl

31.03.1967

Den Norske Marine

Aker
603

ms PERSIMMONCORE

Kjøleskip

8.180 brt

10-1968

Maritime Fruit Carriers Co. Ltd, Haifa, Israel

Aker
608

ms GUAVACORE

Kjøleskip

8.125 brt

20.03.1969

K.G. Core Schiffahrts G.m.b.H. & Co. (Maritime Fruit Carriers Co. Ltd, Haifa, Israel), Hamburg

Aker
661

mt BOW CEDAR

Tankskip

12.868 brt

14.10.1969

Skibs A/S Hassel, Skibs A/S Storli, A/S Spesialtank & A/S Minde Chartering (A/S Rederiet Odfjell), Bergen

Aker
609

ms ANONACORE

Kjøleskip

8.191 brt

18.03.1970

Intermare KG KS Kuhlschiff G.m.b.H. (Maritime Fruit Carriers Co. Ltd, Haifa, Israel), Hamburg, Vest-Tyskland

Aker
666

mt ORKANGER

Tanker

13.003 brt

15.10.1970

Westfal-Larsen & Co. A/S, Bergen

Aker
650

ms CHERRY

Kjøleskip

9.694 brt

11.1971

F.M. Pacific, Frigomaris Kuhlschiff-reederei G.m.b.H. & Co., Hamburg, Vest-Tyskland

Aker
652

ms ORANGE

Kjøleskip

9.742 brt

3.1972

Chichester Shipping Lines Ltd, London, England

Aker
654

ms MARANGA

Kjøleskip

9.710 brt

12.1972

Savannah Shipping Co. Ltd, Lagos, Nigeria

Aker
655

ms CANTALOUP

Kjøleskip

9.749 brt

7.1973

Druidstan Ltd, Glasgow, Scotland

Aker
656

ms TANGELO

Kjøleskip

9.749 brt

3.1974

Glasszoon Ltd & Heronchoice Ltd, Glasgow, Scotland

Aker
722

TREASURE HUNTER

Boreplattform

24.900 brt

15.12.1975

Wilh. Wilhelmsen, Oslo

Aker
784

ms ARCTIC SEAL

Dykkerfartøy

3.266 brt

11.1977

K/S Bergship II A/S & Co. (Odd Berg), Tromsø

Aker
774

ms NAUSICCA
(Forskipet bygget ved Tangen Verft, Kragerø)

Stykkgods

16.893 brt

2.1978

C.M. des Chargeurs Reunis, Paris, Frankrike

Aker
792

ms NORWEGIAN CRUSADER
(Sjøsatt som STEVI)

RORO

2.998 brt

12.1978

K/S Stewi II (Steineger & Wiik A/S), Oslo

Skipsbyggeri og skipsreparasjonsverksted, etablert 1854 med verksted på Grønlandsleiret. Flyttet 1860 til odden Nyland ved Bjørvika, vest for Akerselvas munning. Verdens første spesialbygde hvalbåt ble levert til Sven Foyn 1864. I 1956 overtok A/S Akers mek. Verksted aksjemajoriteten, i 1967 ble Akers anlegg i Pipervika og Nylands i Bjørvika samlet under felles ledelse og de to produksjonssentra betegnet henholdsvis Nyland Vest og Nyland Øst. Det gamle Nylands Verksted (Nyland Øst) ble nedlagt 1971. Nylands Verksted var 1971–82 betegnelsen på Akers verft ved Pipervika.

Kilde: Store Norske Leksikon