Fridtjof Kristiansen, Oslo

Fridtjof Kristiansen (født 1901 i Oslo) hadde handelsskole en halvt år til sjøs bak seg da han i 1916 ble ansatt i Berg-Hansen & Co, Oslo. Deretter praksis fra Intertransport Ltd før han i 1918 startet egen spedisjonsforretning.

Han var selv aktiv idrettsmann i skip og turn i Tøien Turnforening.

Ved siden av spedisjon og linjeagenturer ble han tidlig på 30-tallet ekspeidtør for små motorfartøyer i rutefart til Kragerø.

 

I 1936 ble ds Margot (1050 tdw) kjøpt i DS AS Margot og sluttet i nordsjøfart. Skipet ble solgt til Estland året etter, trolig med god fortjeneste, og rederen startet da Fridtjof Kristiansens Rederi AS som kjøpte den større ds Transport.

Dette ble solgt i 1946 og Kristiansen kjøpte da tre landgangsbåter for ombygging. Disse ble alle solgt med fortjeneste, og rederiet satset da på to 500-tonnere fra Seutelvens Verksted og noe senere på tankskipet Ingrid K (500 tdw).

 

I mai 1950 ble K-Line anlagt mellom Oslo, London og Göteborg, med ukentlige anløp av Felixstowe, Rochester og London. Her ble det satt inn nnye skip i 1955/56 og i 1961/65. Linjen ble avviklet rundt 1975 og siste skip drevet i løsfart inntil salg i 1979.

 

ds MARGOT

755

1050

19 Ast del Mediterraneo

8.36 ex Margot, Tento, Camberway, Per Skogland, Olea

37 Estland

ds TRANSPORT

1998

3100

20 Caen

1.37 ex Alkimos, Le Merlier

8.46 Danmark

ms LCG (L) 811

300

 

45 UK

8.46 ex LCG (L) 811

ca 48 Tyrkia

ms BRATTHEIM

1390

 

43 Stockton Constr

7.46 ex LCT (8) 4003

4.48 Tromsø Frakt

ms LCG (L) 26

300

 

45 UK

10.46 ex LCG (L) 26

48 Østlandske Petr Co

ms KARI K

358

500

10.47 Seutelven

 

10.56 O E Vea, Stv

ms SIDSEL K

358

500

3.48 Seutelven

 

11.56 Kr Kristoffersen, Bodø

mt INGRID K

428

500

6.38 Glommen

1.49 ex Kløveren, Mylla

10.52 Sverige

ms GUNHILD K

500

923

1.55 Ottensener

 

7.61 F Johnsen, Bgn

ms RAGNHILD K

498

938

3.56 Ottensener

3.68 Italia

ms SIGRID K

499

950

7.61 J J Sietas

 

4.69 Finland

ms INGRID K

497

950

2.62 J J Sietas

 

9.73 Kypros

ms KARI K

499

1100

11.65 Rolandwerft

7.79 Finland