John P Pedersen & Søn, Staubø og Oslo

Rederiet ble etablert på Staubø på Tverdalsøya utenfor Tvedestrand i januar 1898 av skipsreder John P Pedersen (1830-1900) og hans sønn Christian Pedersen Staubo (1862-1951), men allerede samme høst ble svigersønnen Olaf Ditlev-Simonsen (1865-1960) fra Hvaler tatt opp som kompanjong. John P Pedersen og hans brødre hadde da gjennom et langt liv vært med i Sørlandets sjøfartseventyr med rederi og skipsbygging og var fortsatt hovedreder for fire treseilere.

Firmaet overtok også som diponent for ds Daggry levert i oktober 1898. John P Pedersens brødre drev rederi, se under Pedersen & Co; hans sønn N A P Staubo og svigersønn M H Gundersen etablerte også egne rederier etter hans død; se disse.

 

Etter John P Pedersens død flyttet rederne til Oslo høsten 1902, der rederiet ble ført gjennom sterk ekspansjon og stod frem som et av Oslos ledende. I 1910 ble en rekke enkeltskipsselskaper samlet i AS Ocean som derved ble et av landets største skipsselskaper.

 

Rederiet avhendet skip i 1915, samtidig som begge rederne etablerte nye rederier sammen med sine sønner, således Halfdan Ditlev-Simonsen & Co og Helmer Staubo & Co. AS Ocean ble under Første verdenskrig også utsatt for spekulanter og måtte gi store utbytter. Et skip på 8100 tdw ved Richardson, Duck & Co ble kansellert i 1921 og rederiet overtok i stedet et søsterskip fra Halfdan Ditlev-Simonsen, ds Dagfred.

 

Neste generasjon med Helmer Staubo (1891-1984) og Olaf Ditlev-Simonsen jr ble tatt opp som kompanjonger i 1918. Chr P Staubo trådte ut i 1942 og Olaf Ditlev-Simonsen sr i 1945, mens Knut H Staubo (1917-1987) kom inn i 1950 og Halvor Ditlev-Simonsen (1927-1988) i 1953. Samarbeidsforholdene mellom familiegrenene var ikke alltid de beste. JPP & Søn ble et felles anliggende for familiene som hver på sin side drev egne rederier.

 

Driften fortsatte med tank og tørrlast, og på 70-tallet kom det til nærmere samarbeid med Ditlev-Simonsen i OBO og med Staubo i tank. I 1973 ble det etablert felles teknisk avdeling med Helmer Staubo & Co. AS Ocean investerte i tankskipene Daghild og Staland, i boreskipet Pelerin og Staubo Supply Ships. Fra 1975 ble det i realiteten Helmer Staubo & Co som drev AS Ocean. Oppsvinget i offshore fra 1980 gav gode inntekter for boreskipet Pelerin.

 

I desember 1982 ble det inngårr en avtale som overførte disponentselskapet John P Pedersen & Søn og ledelsen av AS Ocean til Knut Eilif Staubo (født 1948), sønn av Jan Staubo. Rederiet ble nå ført i en ny retning med investering i skipsandeler i Norge og selskaper i Sør-Amerika. Således ble Ocean kontrollerende eier i mt Producer i 1983-85 og 50 prosent eier i riggen Nordrill Seahawk . I perioden 1984-88 drev rederiet Caribbean Bulk Lines Inc fra Miami med innbefraktet tonnasje mellom Houston/Mobile og Triidad/Barbados. I 1985 ble det igjen satset på egne tankskip drevet fra Filippinene. Andelen i Pelerin ble i 1988 skilt ut fra AS Ocean til Skaugen-gruppen, og høsten 1989 trådte John Fredriksens Sea-Team inn som største eier i Ocean og brukte selskaet som børsinstrument for kjøp av to borerigger. Kontrollen gikk videre til andre og endte med at AS Ocean i 1990 ble fusjonert med Arcade Drilling,

 

Gjennom nye selskaper gikk John P Pedersen & Søn deretter inn for store bulk- og malmskip. Siste skip ble avhendet i 2005, noe som markerer 200 års sammenhengende rederivirksomhet i slekten.

 

s FLORA

473

 

71 Staubø*

98 ex Flora

1901 Arendal

s AUGUST LEFFLER

517

 

75 Staubø*

98 ex August Leffler

2.08 Brevik

s PALLAS

600

940

79 Staubø*

98 ex Pallas

05 Stathelle

s CARL HAAASTED

880

1200

77 Ålesund*

98 ex Carl Haasted

1.01 Uruguay

ds DAGGRY

1206

1450

10.98 Framnæs MV

 

4.15 Sverige

ds DAG

631

860

6.99 Fredriksstad

 

3.15 H Staubo, Oslo

s DAGFIN

309

450

78 Reiherstieg*

2.00 ex Dona Antonia, Sisal

1.01 forlist

ds DAGFRED

1072

1640

12.00 Fevigs

 

5.17 Engelhardt, Oslo

ds DAGMAR

627

815

3.01 Akers MV

 

12.13 Br Olsen, Stv

ds DAGBJØRG

635

875

6.01 Akers MV

 

2.12 E B Aaby, Oslo

ds BEACON

1126

 

3.02 Akers MV

 

3.16 A T Simonsen, Oslo

ds DAGNY

1408

2000

9.02 Nylands

 

1.14 China

ds DAGFIN

1442

1950

12.02 Fredriksstad

 

4.17 H Ditlev-Simonsen, Oslo

ds SALVATORE DI GIORGIO

1249

1650

5.03 Akers

od 13 KINGSTON

5.17 H Waalman, Tsb

ds DAGEID

1252

2000

9.04 Fredriksstad

 

9.18 forlis

ds BJØRNSTJERN BJØRNSON

1164

1850

10.04 Nylands

 

6.05 Japan

ds DAGRUN

1085

1690

9.05 Fredriksstad

 

6.27 Finland

s CROWN OF ENGLAND

1847

 

2.83 R Williamson

12.05 ex Crown of England

3.12 forlist

ds AMANDA

1170

1550

9.06 Akers MV

 

3.27 forlist

s DAGHILD

2210

3350

12.89 W H Potter

9.06 ex Alcyone

10.12 forlist

ds ANITA

1172

1550

1.07 Akers MV

 

12.14 forlist

ds JOS J CUNEO

874

950

3.07 Nylands

 

8.25 Danmark

s RAGNA

1072

 

5.92 Fevigs

2.08 ex Ragna

4.22 Frankrike

ds DAGLAND

1140

1740

9.08 Akers MV

 

2.25 Sverige

ds DAGALI

742

1000

5.09 Akers MV

 

3.176 krigsforlis

s WHINLATTER

1398

 

7.87 W Pickersgill

5.09 ex Whinlatter, Mary Roberts

1.16 K Bruusgaard, Drm

s ANCENIS

1833

2900

8.92 Russell & Co

7.09 ex Ancenis, Lillian L Robbins

2.15 Hans Borge, Tsb

ds SPIRAL

1378

2050

8.06 Nylands

10.10 ex Spiral

3.15 forlis

ds NJAAL

718

1030

9.12 Akers MV

 

11.16 krigsforlis

ds BANAN

1620

1900

2.13 Nylands

 

4.36 E Sannes, Bodø

ds DAGHILD*

7978

12150

11.16 Doxford

12.19 <no reg

4.23 UK

ds FRONTERA

1274

1000

6.03  Framnæs

9.18 ex Frontera, Joseph di Giorgio

6.20 Cuba

ds DAGFRED

5660

8919

12.20 Rich Duck

12.21 ex Vestheim

7.28 Frankrike

ds DAGEID

1623

2370

11.20 BMV

 

1.29 Lundegaard, Frs

ds DAGFIN

2184

3500

6.21 Dundee

ssj Aarstad

7.29 S Ditlev-Simonsen, Oslo

ds DAGALI

1902

3140

10.17 Lindholmen

5.22 ex Textil, Viken

8.35 E Lange, Oslo

ds DAGØ

1607

2600

5.24 Akers

 

1.36 J Bing, Oslo

mt DAGLAND

6346

9575

9.27 Götaverken

 

12.35 Ugland, Grst

mt DAGHILD

9272

13575

12.27 B&W

 

2.43 krigsforlis

ms DAGRUN

4562

8310

10.28 Kockum

 

1.50 Tyskland

ms DAGFRED

4434

8280

2.30 Akers

 

4.42 krigsforlist

mt DAGEID

6430

9770

5.32 Akers

 

2.55 Wahl, Oslo

mt DAGHILD

9904

15910

5.48 Götaverken

 

3.60 Liberia

ms DAGFRED

5254

8866

6.49 Bartram 2d

 

12.55 Tyskland

mt DAGLAND

10226

15560

11.52 SHWR

8.63 Liberia

mt DAGALI

12723

19150

6.55 B&W

od  64 STOLT DAGALI

11.65 koll, kond

ms DAGRUN

8718

12730

1.57 Oskarshamn

 

7.63 Hong Kong

ms DAGFRED

10108

15200

7.58 B&W

 

6.70 Hellas

mt DAGHILD

25102

41500

12.62 B&W

 

3.69 Øst-Tyskland

ms DAGEID

10947

16010

10.63 Nederlandsche

 

4.67 India

ms DAGRUN

13881

20920

10.65 FMV

 

4.76 Liberia

ms DAGLAND

22494

35930

12.65 Götaverken

 

10.73 Hellas

ms DAGEID

22701

38290

10.65 Götaverken

4.70 ex Vanessa

2.74 Hellas

ms DAGFRED

54796

101800

7.72 Öresunds

 

7.77 Liberia

tt DAGHILD

125120

255300

3.74 Kockum

 

6.79 Fred Olsen, Oslo

ms PELERIN

10773

 

11.76 IHC Gusto

 

88 Laboremus, Oslo

mt PRODUCER*

22587

33270

1.83 III Maj

2.83 ex  Atlas Producer

85 Nederland

mt DAGLI*

31878

57373

5.77 Cammell Laird

12.85 ex Ocelot, Algol

9.89 Sverige

mt DAGITAB*

32605

57372

6.78 Cammell Laird

1.86 ex Alkes, Alke Refield od 8.88  DAGFRED

5.89 Sverige

mt DAKILA*

23060

39728

5.77 Davie SB

2.86 ex Lucerna, Baraka, Alrai, Athelmonarch od 10.88 DAGRUN

2.89 Malta

ms IRON MASTER*

68715

127774

82 Hyundai

3.90 ex Iron Master, Pacific Challenge

90 Arcade Sh, Oslo

ms DAGHILD*

74301

135829

76 Kawasaki

90 ex Prosperity C, Amagisan Maru

5.02 oph China

ms DAGEID*

76624

130334

10.75 Kawasaki

12.91 ex Ambra Harpoon, Skauvann

9.99 oph China

ms ELBE ORE*

113342

224222

83 IHI

2.96 ex Frontier Maru

7.05 US/Lib

ms DAGHILD 85504 160993 84 Mitsubishi 6.03 ex Leviathan, Mindanao River 2 6.05 A Blystad, Oslo