Fraktebåter jern/star <100

Her er listen med alle båtene
10 LEID

Herløfjord Vestfold 1 Leid

104 SKJELLSUND

Trosvik Skjellsund Svanholm Midnor Viking Smolten Lydia

107 HENDEL

Havnebaaden Hendel Progas 2 Finabunkers III Tom Ole Sagaholm

109 FJELLTUN

Sundal Engene Hølefjord 1 Fjelltun Holmtun Fjelltun