Biørn Biørnstad & Co, Oslo

Etter at Brødrene Biørnstad var delt i 1915 etablerte Biørn Biørnstad (1892-1963) og faren Carl Biørnstad selskjapet Biørn Biørnstad & Co, registrert 17.desember 1915. DS AS Avenir ble etablert som eierselskap, startet 11.januar 1916 med kapital på 3.0 mill kr. Dette overtok ds Falk som var det siste skipet til Brødrene Biørnstad.

Biørn Biørnstad var født i Sarpsborg, gikk på skole i Oslo og fikk flere års shippingpraksis i England, Frankrike og USA før han kom tilbake i 1915 og startet på nytt sammen med sin far. Faren trakk seg ut i 1919.

 

Avenir kjøpte en byggekontrakt for en 8800-tonner og senere en 9400-tonner i USA, som begge ble rekvirert av amerikanske myndigheter. To mindre skip fra Detroit ble imidlertid levert som Gisla og Gaute. I juli 1917 ble også DS AS Avant stiftet og overtok seks kontrakter for 3500-tonnere fra P Ph Stuhr i Ålborg. Den første av dem ble solgt videre, men resten kansellert i 1920.

 

Rederen satset på moderne motorskip og fikk levert Gisla fra Odense i 1924. Tre år senere gikk Biørnstad inn i tank med kontrakter for tre skip, finansiert gjennom de nye selskapene Skibs-AS Beaumont, Beaufort og Beaulieu sammen med Avenir. Tankskipene ble sluttet 3-4 år fremover og bar rederiet gjennom de verste kriseårene på 30-tallet.

 

Rederiets solide posisjon gjorde det mulig å kontrahere et stort kjøleskip ved Götaverken og gå med i et samseilingsopplegg med Sigurd Herlofson og Christian Gundersen, Fruit Express Line. Dette ble utvidet med levering av Pacific Express i 1945.

 

Biørnstad overtok etter krigen Alby gods på Jeløya og flyttet høsten 1952 ledelsen av rederiet fra Oslo til Moss. Han døde i januar 1963.

Siden han var barnløs ble skipsmegler Olaf Berggraf inn som ny innehaver av firmaet og leder av rederiet. Rederiet gjorde det etter krigen skarpt med sine tankskip og fulgte opp med større enheter på 60-tallet. Det var ansett som et godt rederi å seile for.

 

Kontrahering av store tankskip ved Aker Stord i 1970-73 førte rederiet opp i en anstrengt situasjon da markedet falt sammen i 1975. To 370.000-tonnere ble kansellert, men to 285.000-tonnere levert i 1975/76. Rederiet oppnådde garantier fra Garantiinstituttet for Skip og Borerigger og holdt det gående til 1981.

Dette året ble garantiene terminert, og Biørnstads tre VLCC’er ble i desember 1981 overtatt av Sig Bergesen dy.

 

 

ds FALK

1379

1875

5.04 Fevigs

12.15 ex Falk

12.16 krigsforlis

ds GRO

2667

3500

1.95 W Hamilton

2.16 ex Ros, Alagonia

8.17 krigsforlis

ds GISLA

2118

2800

7.16 Detroit SB

 

9.17 krigsforlis

ds GAUTE

2119

2800

8.16 Detroit SB

 

24 H Kuhnle, Bgn

ds THORGERD

2471

4200

11.16 Western

5.18 ex Thorgerd

6.27 Samuelsen & O, Frs

ms GISLA

3548

6400

4.24 Odense

 

3.36 kond brann > Hellas

mt BEAUMONT

5702

8600

1.29 Odense

6.56 E Sannes, Bodø

dt BEAUFORT

5067

8550

8.29 Barclay, Curle

 

5.40 senket > L Erichsen, Bgn

mt BEAULIEU

6114

9431

8.30 Armstrong Whit

8.40 krigsforlis

ms WASHINGTON EXPRESS

3643

3160

9.33 Götaverken

 

9.56 Tyskland

mt BEAU

9475

15020

7.38 Kockum

8.56 Liberia

ms PACIFIC EXPRESS

3401

4200

9.45 Kockum

 

3.63 E Hansen, Krs

mt BEAUREGARD

8535

13510

9.45 Kockum

4.57 Polen

mt BEAUFIGHTER

10442

16250

11.48 Kockum

4.63 oph Jugoslavia

tt ALBY

20458

31435

1.57 Nederlandsche      od 3.65 BEAULIEU

6.66 Liberia

tt BEAUFORT

12373

19060

3.57 Kaldnes

6.64 Frankrike

mt BEAULIEU

12111

18300

5.57 MHV

6.64 Th Brøvig, Frs

tt BEAUMONT

15895

25316

3.58 Kaldnes

6.65 Hellas

tt BEAU

18417

28400

2.62 Kaldnes

 

11.63 Svetige

tt BEAU GESTE

31331

54390

8.63 Uddevallavarvet

6.72 Bermunda

tt BEAUVAL

26535

41100

10.64 KMV

9.64 UK

mt BEAU

34465

62810

10.64 Aker

9.72 Tschudi & Eitzen, Oslo

mt BEAUREGARD

41002

74480

9.65 Götaverken

 

4.74 China

mt BEAUFORT

40852

74480

10.66 Götaverken

 

7.78 Hellas

mt BEAUMONT

40850

74480

12.66 Götaverken

 

8.74 China

mt BEAUVAL

48428

85750

11.67 Götaverken

 

1.78 Liberia

tt BEAUMARIS

109485

219450

6.72 Stord

 

12.81 Sig Bergesen dy, Stv

tt BEAURIVAGE

140590

285400

5.75 Stord

 

11.81 Sig Bergesen dy, Stv

tt BEAUMONT

140588

285400

2.76 Stord

 

11.81 Sig Bergesen dy, Stv