Kristiansand Mek Verksted AS, Kristiansand

Oddernæs Mek Værksted, Kristiansand Christianssands Mek Værksted Kristiansand Mek Verksted AS Lagt ut av Per Sundfær

ODDERNÆS MEK. VÆRKSTED, CHRISTIANSSAND. 1855-1870.
CHRISTIANSSANDS MEK. VÆRKSTED, CHRISTIANSSAND.  1870-1877
CHRISTIANSSANDS MEK. VÆRKSTED, KRISTIANSAND. 1877-1913.
KRISTIANSAND MEK. VERKSTED A/S, KRISTIANSAND. 1913-1990.

Bygg nr:

Navn

Skipstype

Tonn/
lengde

Levert

Rederi

1

ds RAP

Taubåt

60’

6-1867

G. Møller, Christianssand.

2

ds PARAT

Taubåt

20 brt

1868

C. Boe m.fl., Arendal.

3

ds VIDAR

 

46 brt

1869

G. Møller, Christianssand.

4

ds PRØVEN

Fiskebåt

40'

5-1870

J. G. Werner m. fl. Christianssand / Bergen

5

ds SPANGEREID

Pass.-last

62'

4-1871

I/S, Mandal.

6

ds NO. 6

Fiskebåt

40'

6-1871

Christianssands Mek. Verksted, Christianssand.

7

ds FLINK

Passasjerbåt

50'

1872

Tvedestrands D/S-selskab, Tvedestrand.

8

ds AGDER

Passasjerbåt

58 brt

1873

I/S Agders Rederi, Christianssand.

9

ds LANGESUND

Passasjerbåt

66'

1874

I/S Langesund, Langesund.

10

ds TORRISDØLEN

Passasjerbåt

66'

1874

Torrisdal D/S-selskab, Kristiansand.

11

ds TOPDAL

Passasjerbåt

67 brt

1874

D/S-selskabet Topdal, Tvedt, Christianssand.

12

ds BALDER

Passasjerbåt

74 brt

4-1875

Christianssands Mek. Verksted, Christianssand

13

ds FERM

Passasjerbåt

52'

1875

A/S Rap & Ferm, Arendal.

14

ds TORRISDAL

Passasjerbåt

68'

1875

Torrisdals D/S-selskap, Christianssand

15

ds DELPHINEN

Passasjerbåt

39

7-1877

A/S Delphin (Chr.Gierløff), Kragerø.

16

ds KVIK

Ferge

40'

1876

Christianssunds Dampbaadsamlag, Christianssund

17

ds RAP

Ferge

40'

1877

Christianssunds Dampbaadsamlag, Christianssund

18

ds FARRIS

Ferge for Farrisvannet

40'

1878

Larvik.

19

ds HANS EGEDE

Passasjerbåt

40'

1878

 

20

ds RAN

Passasjerbåt

44'

1878

 

21

ds RAP

Passasjerbåt

44'

1879

 

22

ds TRAFIC

Passasjerbåt

65 brt

1879

A/S Trafik, Arendal.

23

ds HAABET

Hvalbåt

77'

1879

Haabet (J. Bryde, S. Foyn m. fl.), Sandefjord

24

ds GLIMT

Passasjerbåt

46'

1880

 

25

ds DØLEN

Passasjerbåt for Hornindalsvann

46'

1880

Hornindal Kommune, Florø

26

ds TRYG

Passasjerbåt

39 brt

1880

 

27

ds ULEFOS

Passasjerbåt

57'

1881

 

28

ds SAM

Passasjerbåt

30’

1881

A/S Sam, Fredrikstad.

29

ds VARDØHUS

Hvalbåt

87 brt

1882

Haabet (J. Bryde, S. Foyn m. fl.), Sandefjord

30

ds DUEN

Passasjerbåt

47'

1882

 

31

ds HØVDING

Passasjerbåt for Tyrifjorden

16 brt

1882

A. Schinrud, Drammen

32

ds FISKEREN

Hvalbåt

94 brt

1883

Larviks I/S for Hvalfangst (Chr. Nielsen), Larvik

33

ds THEKLA

Hvalbåt

87 brt

1883

A/S Thekla (J. Bryde), Sandefjord

34

ds SNAPOP

Passasjerbåt

23 brt

1883

A/S Snapop, Fredrikstad.

35

ds NIMROD

Hvalbåt

78 brt

1884

Larviks I/S for Hvalfangst (Chr. Nielsen), Larvik

36

ds LYNGØR

Passasjerbåt

74 brt

1884

D/S-selskabet Lyngør, Arendal

37

ds FRAM

Passasjerbåt

18 brt

1884

A/S Fram, Flekkefjord.

38

ds FRAM

Passasjerbåt

34 brt

1885

Fram D/S-selskab, Farsund.

39

ds TRAFIC

Passasjerbåt

43 brt

1885

Egersund D/S-selskab, Egersund.

40

ds KVIK

Passasjerbåt

51 brt

1885

Tønsberg & Omegn D/S-selskab, Tønsberg

41

ds GAUSTA

Passasjerbåt for Tinnsjø

84 brt

1886

Dampskibsfart på Tinnsjø, Skien.

42

ds LINDESNÆS

Passasjerbåt

145 brt

1886

A/S D/S-selskabet Lindesnæs, Farsund

43

ds LISTER

Passasjerbåt

58 brt

1887

Flekkefjord

44

ds TURIST

Passasjerbåt for Tokevann

18 brt

1887

I/S Tokevann, Kragerø.

45

ds HEIMDAL

Passasjerbåt

139 brt

1888

Det Haalogalandske D/S-selskab. Harstad.

46

ds SØNDMØR

Passasjerbåt

105 brt

1889

Søndmørs D/S-selskab, Ålesund.

47

ds MOLLY

Lekter?

 

 

 

48

ds NORDMØR

Passasjerbåt

181 brt

1890

Nordmør D/S-selskab, Kristiansund.

49

ds MIDTHORDLAND

Passasjerbåt

141 brt

6,189

Det Midthordlandske D/S-selskab, Bergen.

50

ds LYNGEN

Pass.-last

217 brt

1890

Troms Amts D/S-selskab, Tromsø

51

ds VIKING

Pass.-last

141 brt

1890

Haalogalands D/S-selskab, Harstad.

52

ds LAUGEN

Passasjerbåt

91 brt

1891

A/S Laugen, Larvik.

53

ds TOMREFJORD

Fiskebåt

 

1891

 

54

ds LANGØ

Pass.-last

82 brt

1891

Langø D/S-Selskab, Toften, Vesterålen.

55

ds THOR

Taubåt

43'

1891

 

56

CELOX

Bark

376 brt

1892

Gunder Olsen, Arendal

57

ds FIX

Passasjerbåt

 

1891

 

58

ds FRIDTJOF NANSEN

Passasjerbåt for Strynsvatn

20 brt

1891

Stryns D/S-selskab, Ålesund

59

ds KVALØ

Passasjerbåt

72'

1891

 

60

ds MOSVALLA

Hvalbåt

82'

1892

Andreas & Hans Ellefsen (Ørnundarfjord, Island), Tønsberg

61

ds SPORT

Passasjerbåt

39 brt

1892

P/R (G. L. Egholm), Kristiansund

62

ds CARMEN

Stykkgods

378 brt

1893

 

63

ds VOLD

Passasjerbåt

52 brt

1892

A/S Vold (Andr. Aasland), Porsgrund.

64

ds FRAM

Passasjerbåt

45 brt

1893

Randøsund D/S-selskab (G. Wathne), Kristiansand

65

ds ASKER

Passasjerbåt

131 brt

1893

Aker, Røken & Hurum D/S-selskab, Kristiania.

66

ds ALFEN

Passasjerbåt

89 brt

1893

A/S D/S Agder & Activ, Kristiansand.

67

ds FLEKKERØ

Passasjerbåt

44 brt

1894

D/S A/S Flekkerø, Kristiansand

68

ds TOPDAL

Passasjerbåt

94 brt

1895

Selskabet Topdal, Tvedt, Kristiansand.

69

ds THEKLA

Hvalbåtbåt

82'

1895

A/S Thekla (J. Bryde), Sandefjord.

70

ds TELEGRAF

Kranbåt

227 brt

1895

Telegrafverket, Kristiania.

71

ZEUS

Bark

391 brt

1896

P/R (Gunder Olsen), Arendal.

72

ds SPERILLEN

Passasjerbåt for Sperillen

100 brt

1896

Drammen-Randsfjordbanen.

73

ds KRANFARTØY NO. 4

Kranbåt

65'

1896

Den Norske Marine.

74

ds FRAM

Passasjerbåt

64'

1896

Kragerø Fjord D/S-selskab (Carl Hansen), Kragerø

75

ds ASBJØRN SELSBANE

Passasjerbåt

60'

1897

 

76

ds SKOLPEN

Fiskebåt

91 brt

1897

Hindø D/S-selskab, Sigerfjord.

77

ds JARL

 

64'

1897

 

78

ds OTRA

Passasjerbåt

69 brt

1898

 

79

ds KRANFARTØY NO 6

Kranbåt

65'

1898

Den Norske Marine.

80

ds SKULD

Hvalbåt

83'

1899

 

81

ds EGIL

Fiskebåt

59 brt

1899

 

82

ds OKSØ

Fyrtender

186 brt

1899

Fyrvesenet, Kristiania

83

ds KRANFARTØY NO 7

Kranbåt

65'

1899

Den Norske Marine.

84

ds KRANFARTØY NO 8

Kranbåt

65'

1899

Den Norske Marine.

85

ds GOLIAT

Taubåt

71 brt

1900

O. H. Holta, Skien.

86

 

Lekter

77'

1900

 

87

 

Lekter

77'

1900

 

88

ds ENTERPRISE

Fiskebåt

80'

1900

 

89

ds HAVEGGEN

Fiskebåt

71'

1900

 

90

ds EXPRESS

Fiskebåt

72 brt

1901

I. C. Loennechen, Kristiansund.

91

ds ALKEN

Fiskebåt

71 brt

1901

A/S Alken (Chr. Fredriksen), Melbu.

92

ds FISKEREN

Fiskebåt

72 brt

1901

A/S Fiskeren (Chr. Fredriksen), Melbu.

93

HAVØRNEN

Fiskebåt

69 brt

1901

A. Haave, Florø

94

ds HAVSULEN

Fiskebåt

69 brt

1901

Simon Molkenes, Florø

95

ds MØRINGEN

Passasjerbåt

100 brt

1901

Voldens Aktie-D/S-selskab, Ålesund.

96

ds KOBBEN

Fiskebåt

54 brt

1901

Kristiania Havnevesen, Kristiania.

97

ds SIGERFJORD

Fiskebåt

79 brt

1902

Hindø D/S-Selskab, Sigerfjord.

98

ds ROLLAUG

Pass.-last

219 brt

1902

Namdalens Aktie-D/S-selskab, Namsos.

99

ds GOHALD

Fiskebåt

80 brt

1902

Lepsø Intresentskap, Løvsøya

100

ds SOLUNDIR

Fiskebåt

73 brt

1902

M. Gilsvik, A Skvold, Bergen

101

ds NESODDEN

Fiskebåt

73 brt

1902

A/S Nesodden (Enoc Olsen), Florø

102

ds ST. OLAF

Yacht

32 brt

1902

 

103

ds HAVHESTEN

Fiskebåt

84 brt

1902

A/S Havhesten (Chr. Fredriksen), Melbu.

104

ds RAGNHILD

Fiskebåt

84 brt

1902

 

105

ds TEISTEN

Fiskebåt

85 brt

1903

A/S Havfiskedamper (Chr. Fredriksen), Melbu.

106

ds TORSKEN

Fiskebåt

87 brt

1903

A/S Havfangst (Chr. Fredriksen), Melbu.

107

ds HEIM

Fiskebåt

95 brt

1903

Birger Berg, Stavanger.

108

ds AURORA

Fiskebåt

81 brt

1904

J. E. Samuelsen, Tønsberg.

109

ds SIGNAL

Fiskebåt

85 brt

1904

J. O. Nordstrand, Ålesund

110

ds RISØSUND

Pass.-last

216 brt

1904

Vesteraalens D/S-selskab, Stokmarknes.

111

ds SKJÆRGAARD

Passasjerbåt

71 brt

1904

 

112

ds KVINA

Passasjerbåt

66 brt

9-1904

A/S Kvina, Flekkefjord.

113

ds GULOS

Passasjerbåt

108 brt

1904

Gulosens Aktie-D/S-selskab, Trondheim.

114

ds BALDER

Fiskebåt

98 brt

1905

Groserer Ansnes, Kristiansund

115

ds VAXDAL

Passasjerbåt

48 brt

1905

Gerdt Meyer, Bergen.

116

ds FOSEN

Ferge

273 brt

1906

Fosen Aktie-D/S-selskab, Trondheim.

117

ds GERDT MEYER

Passasjerbåt

53 brt

1906

Gerdt Meyer, Bergen.

118

ds GRANE

Fiskebåt

88 brt

1906

Elias Olsen, Florø

119

ds ODIN

Fiskebåt

88 brt

1906

Elias Olsen, Florø

120

ØREN

Lekter

45'

1906

Nordmøre DS-selskab, Kristiansund

121

ds KVERNES

Passasjerbåt

102 brt

1906

Kvernes & Grip D/S-selskab, Ålesund.

122

ds MASFJORD

Passasjerbåt

156 brt

1-1907

Lindaas-Masfjorden D/S-selskab, Bergen.

123

ds HAVSKAAREN

Fiskebåt

102 brt

1907

A/S Havskaaren (Ole Lie), Bodø

124

ds BJØRNULF

Fiskebåt

104 brt

1907

Ulf Lem, Måløy

125

ds THORULF

Fiskebåt

104 brt

1907

O. Kr. J. Lefdal, Moldøen, Florø.

126

ds ØRNEN

Fiskebåt

107 brt

1907

Chr. Fredriksen, Melbu.

127

ds ERLING

Fiskebåt

101 brt

1907

Jonas Fjørtoft, Ålesund

128

ds HØVDING

Fiskebåt

103 brt

1908

Elias Ona, Florø.

129

ds BORGUND

Fiskebåt

120 brt

1908

Peter Jangaard, Ålesund

130

ds SOLSKJEL

Passasjerbåt

199 brt

1908

Møre Skjærgaards D/S-selskab, Kristiansund

131

ds OSTER

Passasjerbåt

168 brt

11-1908

Indre Nordhordland D/S-selskab, Bergen.

132

ds SALPETER

Lekter

98 brt

1909

Norsk Transport A/S (Norsk Hydro), Kristiania.

133

ds LINDAAS

Passasjerbåt

139 brt

6-1909

Lindaas-Masfjorden D/S-selskab, Bergen.

134

ds TINFOS

Passasjerbåt

186 brt

1910

Tinfos Papirfabrik, Notodden.

135

ds KVINA II

Passasjerbåt

102 brt

1909

A/S Kvina, Flekkefjord.

136

ds TINN

Passasjerbåt for Tinnsjø

170 brt

10-1911

Dampskibsfart på Tinnsjø, Skien.

137

ds FARØ

Passasjerbåt

65 brt

1911

A/S Fram (Gustav Pedersen), Farsund.

138

ds TINN

Passasjerbåt for Tinnsjø

169 brt

11-1911

Dampskibsfart på Tinnsjø, Skien.

139

ds THOR

Taubåt

28'

1911

 

140

ds BLINK

Hvalbåt

129 brt

1911

Pacific Whaling Co. (Osmundsen), Kristiania

141

ds VEGTIND

Passasjerbåt

236 brt

1912

Torghattens D/S-selskab, Brønnøysund.

142

ds SPLINT

Hvalbåt

135 brt

1912

Pacific Whaling Co. (Osmundsen), Kristiania

143

ds ASKØY

Passasjerbåt

135 brt

10-1912

Askøy D/S-selskab, Bergen.

144

ds SKUM

Hvalbåt

158 brt

1913

Pacific Whaling Co. (Osmundsen), Kristiania

145

ds SPRØIT

Hvalbåt

159 brt

1913

Pacific Whaling Co. (Osmundsen), Kristiania

146

ds FYRESDØLEN

Passasjerbåt for Fyresvann

69 brt

1913

A/S Fyresdal Selskab, Fyresdal

147

ds SMØLEN

Passasjerbåt

165 brt

1913

Møre Skjærgaards D/S-selskab, Kristiansund N.

148

ds JARNBARDEN

Fiskebåt

178 brt

1913

Iver Gamlem, Aalesund

149

ds SEGEREN

Fiskebåt

177 brt

12-1913

Jan Hess, Buskøy / Aalesund

150

ds BARDEN

Fiskebåt

151 brt

1914

Johan O. Nordstrand & Lars Slottsvik, Aalesund

151

ds HAVBRYN

Fiskebåt

175 brt

1914

Mogstad & Co., Aalesund

152

ds BREDSUND

Fiskebåt

144 brt

1914

J. Pilskog, Hjørungavåg & G. M. Karlsen, Bergen

153

ds UTVÆR

Fiskebåt

171 brt

1914

P/R Mikal Knutsen, Trygve Klausen & Hartvig Petersen, Ålesund

154

ds TIMAN

Fiskebåt

144 brt

1915

Hans & Severin Roald, Aalesund

155

ds OSNES

Fiskebåt

112 brt

1916

Johannes B. Osnes, Aalesund

156

ds CREDO

Fiskebåt

814 brt

1918

Prebensens Dampskibsselskab A/S, Risør

157

ds HINDHOLMEN

Fiskebåt

137 brt

1916

Aalesunds Fiskeriselskap A/S, Aalesund

158

ds BELL

Fiskebåt

113 brt

7-1917

Johan Langeland, Buskøy / Aalesund

159

ds INGEBORG BAKKEVIG

Stykkgods

811 brt

4-1920

DS A/S Are (Tormod Bakkevig & Søn), Haugesund

160

ds KVITEGGEN

Fiskebåt

111 brt

1923

Oscar Larsens Trelastforretning A/S, Aalesund

161

ds MASCOT

Stykkgods

1.225 brt

1922

A/S Nordsjøen (Richard Pettersen), Kristiania

162

ds ROMØ

Stykkgods

1.253 brt

1923

D/S A/S Heimdal (M. Carl), København, Danmark.

163

ds FAGERSTRAND

Passasjerbåt

191 brt

1923

Nesodden D/S-selskab, Kristania.

164

ds RYGENE

Taubåt

25 brt

1925

A/S Rygene Træmassefabriker, Arendal

165

ds JELØ

Stykkgods

1.265 brt

3-1929

A/S Jelølinjen (Fred.Olsen & Co.), Oslo.

166

ds DYRTEIGEN

Passasjerbåt

119 brt

6-1928

Askøy-D/S-selskab, Bergen.

167

ms FERGE VIGE TORSVIG

Ferge

49'

1933

 

168

ds SKOMVÆR

Fyrtender

248 brt

1937

Fyrdirektoratet, Oslo

169

ms TYSFJORD

Pass.-last

200 brt

1937

A/S Saltens D/S-selskab, Bodø.

170

ds TORNES

Stykkgods

1.339 brt

1938

Olaf S. Knudsen, Kristiansand.

171

ds PATRIA

Stykkgods

1.341 brt

1939

A/S D/S Patria II A/S (Oluf S. Knudsen), Kristiansand

172

ms FJORDBUSSEN

Passasjerbåt

103 brt

3-1941

A/S Bergen-Hordaland Fjordbuss, Bergen.

173

ms HØEGH BROOK

Stykkgods

1.525

3-1948

Leif Høegh & Co., Oslo.

174

ms BEISFJORD

Taubåt

110 brt

1942

Die Kriegsmarine (Westgaard & Co.), Oslo.
(Levert 1946 til Det Helgelandske D/S, Sandnessjoen

175

ms KVÅSEFJORD

Taubåt

101 brt

1943

Die Kriegsmarine (Westgaard & Co.), Oslo.
(1945 til USSR)

176

ms TROMSDALEN

Taubåt

101 brt

4-1943

Die Kriegsmarine (Westgaard & Co.), Oslo. (1945 til USSR)

177

ms KOMLEFJORD

Taubåt

101 brt

1943

Die Kriegsmarine.

178

ms LOFJORD

Taubåt

101 brt

11-1943

Die Kriegsmarine (Westgaard & Co.), Oslo.
(1945 som SØRSLEP I til Conrad Simonsen, Oslo)

179

ms FANAFJORD

Taubåt

101 brt

3-1944

Die Kriegsmarine (Westgaard & Co.), Oslo

180

ms MUI ANN

Stykkgods

2.750 brt

5-1949

A/S Norfinn (Jørgen Krag), Oslo.

181

ms FJORDBUSSTO

Passasjerbåt

118 brt

12-1946

A/S Bergen-Hordaland Fjordbuss, Bergen.

182

 

 

 

 

 

183

ms SÆBØ

Passasjerbåt

144 brt

1949

Alversund & Manger Dampbåtlag A/L, Bergen.

184

BULDRA

Lekter

160'

1947

 

185

ms BRAVORE

Kjøleskip

756 brt

5-1950

A/S Vore (Gunstein Stray & Sønn), Farsund

186

ms ANNAVORE

Kjøleskip

756 brt

2-1951

Den Norske Ferskfiskrute (Astrup Holm), Tromso

187

ms AQUILA

Stykkgods

2.612 brt

7-1951

A/S Anatina (M. Chr. Stray), Kristiansand

188

ms GERMA

Stykkgods

2.611 brt

7-1952

Gerrards Rederi, Kristiansand.

189

ms CLIPPER

Yacht

130 brt

5-1958

Sigval Bergesen, Stavanger.

190

ms FERM

Stykkgods

2.613 brt

6-1954

A/S Gerrards Rederi & Jørgensens Rederi A/S (Finn Jørgensen), Grimstad

191

ds INGERFIRE

Stykkgods

3.585 brt

6-1953

A/S Inger (Jacob Kjøde & Co.), Bergen.

192

ds KOS 48

Hvalbåt

695 brt

11-1951

A/S Kosmos (Anders Jahre), Sandefjord.

193

ms ALABAMA

Stykkgods

2.570 brt

3-1955

A/S Anatina ( M.Chr.Stray ), Kristiansand

194

Kansellert

 

 

 

 

195

ms GERMONT

Stykkgods

2.467 brt

6-1957

A/S Gerrards Rederi (Johan Gerrard), Kristiansand

196

ms SUNINGER

Stykkgods

7.547 brt

11-1956

A/S Odderø, A/S Helgøy m. fl. (A. I. Langfeldt & Co), Kristiansand.

197

ms SUNCLIFF

Stykkgods

7.864 brt

10-1958

A. I. Langfeldt, Kristiansand.

198

ms GERORE

Stykkgods

6.665 brt

9-1959

A/S Gerrards Rederi (Johan Gerrard), Kristiansand.

199

ms NORBULK

Bulkskip

19.523 brt

7-1961

Sigurd B. Sverdrup, Oslo.

200

ms GERMA

Stykkgods

2.334 brt

5-1962

A/S Gerrards Rederi, Kristiansand.

200a

ms VICCA

Yacht

100'

6-1960

Joseph Regenstein (Grand Marine Co.), Chicago, IL, USA

201

ms Kansellert

 

19.000 brt

 

P. Smedvig, Stavanger.

202

ms SKAGEN

Ferge

1869 brt

6-1958

A/S Kristiansand D/S-selskab, Kristiansand

203

tt BEAUVAL
(Sjøsatt for Biørn Biørnstad & Co., Oslo)

Tankskip

26.533 brt

9-1964

Ore Carriers Ltd (Houlder Bros.), London, England

204

ms MARMORFJELL

Stykkgods

496 brt

3-1965

Rederi Hvide & Schjøtt, Bergen.

205

ms BRISK

Stykkgods

499 brt

9-1965

A/S Ganger Rolf m. fl. (Fred. Olsen & Co.), Oslo

206

ms BASTANT

Stykkgods

499 brt

12-1965

A/S Ganger Rolf m. fl. (Fred. Olsen & Co.), Oslo

207

ms MARMORHAV

Stykkgods

497 brt

7-1966

Rederi Hvide & Schjøtt, Bergen.

208

ms TERESA

Stykkgods

498 brt

12-1966

Einar S. Haver, Stavanger.

209

ms FRIDTJOF NANSEN

LPG

2.757 brt

 

Ferdigbygget ved Moss Værft A/S, Moss for I/S Sirenes (A. I. Langfeldt & Co.), Kristiansand)

210

ms HERLAND
(Skrog fra Cammell, Laird & Co., Birkenhead, England)

Stykkgods

498 brt

5-1967

Herlof Andersen Rederi A/S, Kristiansand.

211

ms HÖEGH SCOUT

LPG

2.995 brt

12-1968

Ferdigbygget ved Moss Værft A/S, Moss for A/S Alliance (Leif Høegh & Co. A/S), Oslo

212

ms GERMEK

Stykkgods

499 brt

5-1968

Gerrards Rederi AS, Kristiansand.

213

ms CABO TRES MONTES

LPG

3.227 brt

6-1969

Cabo Tres Montes Inc. (Soc. Fiduciare Lemano, Lausanne, Sveits), Monrovia, Liberia

214

mt BULKEM LINER

Tankskip

1.315 brt

2-1970

GEFO - Ges. fur Öltransporte G.m.b.H. & Co., Hamburg, Vest-Tyskland.

215

ms STENA CARRIER

RORO

1.599 brt

10-1970

Stena A/B, Gøteborg.

216

ms HOLMIA

RORO

1.951 brt

4-1971

Siljarederiet A/B, Åbo, Finland.

217

ms JUNO

RORO

2.312 brt

12-1971

Finska Ångfartygs A/B, Helsingfors, Finland.

218

ms LEO

RORO

2.312 brt

5-1972

Finska Ångfartygs A/B, Helsingfors, Finland.

219

ms FERNBAY

RORO

1.889 brt

4-1973

Fearnley & Eger, Oslo.

220

ms BEGONIA

RORO

1.889 brt

2-1974

Sjøsatt som FERNHILL for Fearnley & Eger, Oslo. Levert til N.V. Stoomvaart Maats Oostzee, Willemstad, NA.

221

ms DUKE OF YORKSHIRE

Ferge

2.794 brt

6-1974

Larvik-Fredrikshavn Ferjen A/S, Larvik.

222

ms TOR CALEDONIA

RORO

4.100 brt

7-1975

Salenrederierna, Stockholm, Sverige.

223

ms SINE MÆRSK

LPG

9.100 brt

11-1976

A. P. Møller, København, Danmark.

224

ms SOFIE MÆRSK

LPG

9.100 brt

8-1977

A. P. Møller, København, Danmark.

225

ms FRANCIS DRAKE

LPG

1.990 brt

4-1978

I/S Sireskib (A. I. Langfeldt & Co.), Kristiansand.

226

ms BULK HANDLING 5

Lekter

4.029 brt

3-1978

Thorvald Klaveness, Oslo.
(For lektring ved Burntisland, Scotland)

227

ms BULK HANDLING 6

Lekter

4.029 brt

5-1978

Thorvald Klaveness, Oslo.
(For lektring ved Burntisland, Scotland)

228

TORLEK II

Pontong

1500m³

7-1978

Torsøe Shipping Co., Kristiansand.

229

ms FAST ONE

RORO

1.294 brt

12-1978

Fouad A.Khavat & Co., Beirut, Libanon.

230

 

 

 

 

 

231

ms TARGANA 3

Taubåt

661 brt

12-1978

Suez Canal Authority, Suez, Egypt.

232

ms PA-GAN

Stykkgods

1.620 brt

5-1979

Burma Five Star Shipping Corp., Rangoon, Myanmar.

233

ms PA-AN

Stykkgods

1.620 brt

9-1979

Burma Five Star Shipping Corp., Rangoon, Myanmar

234

 

 

 

 

 

235

ms HAKA

Stykkgods

1.403 brt

10-1979

Burma Five Star Shipping Corp., Rangoon, Myanmar

236

ms FRIDTJOF NANSEN

LPG

1.999 brt

7-1981

K/S Langfeldts Rederi A/S, Kristiansand.

237

ms MARCO POLO

LPG

4.162 brt

6-1982

K/S Langfeldts Rederi A/S VIII, Kristiansand.

238

gt STENA CARISMA

Ferge, aluminiumskrog, katamaran

8.630 brt

6-1997

Bygget av WESTAMARIN A/S, Kristiansand, ferdigbygget ved Westbygg 238 A/S, Kristiansand for Stena Line, Gøteborg, Sverige

239

Kansellert og hugget på beddingen.

 

8.600 brt

 

Stena Line; Gøteborg, Sverige

Konkurs 1990. Endret navn til WESTAMARIN A/S. Konkurs 15.10.96 og nedlagt.
Aker Maritime A/S kjøpte verftet for bygging av utstyr til oljeindustrien og er fortsatt i virksomhet i 2012 som Aker Solutions Maritime Hydraulics.