Drammen

Drammen

Drammensvassdraget skapte Drammen som sjøfartsby

Sjøfartsbyen Drammen

Drammenselva skapte tidlig stor trelasteksport fra Drammen, og i 1715 fikk ladestedene Bragernes og Strømsø hver for seg kjøpstadsrettigheter. Dette gjorde byen til landets viktigste utskipningshavn for trelast i en periode.

Les mer…