Mandal

Mandal

Mandal og distriktet rundt lå naturlig vendt mot sjøen og og fikk bred maritim virksomhet med skipsfart, reparasjonsverft og skipsbygging.

Sjøfartsbyen Mandal

Mandal vokste frem ved utløpet av elven Marna og med uthavnen Kleven. Laksefiske og noe trelasteksport la grunnlaget for status som ladested i 1837. Byen fikk en stor seilskipsflåte og var tidlig ute med dampskip, dog uten stor suksess.

Les mer…