Rederi AB Dalen - Rederi AB Fraternitas, Göteborg

Jørgen J Lorentzen (1897-1975) lykkes å bygge opp en betydelig rederivirksomhet i Sverige etter Andre verdenskrig i form av et bona fide svesk rederi, Rederi AB Dalen og senere også Rederi AB Fraternitas. Denne oppbyggingen kunne skje uten de kontraheringsrestriksjoner som norske rederier ble pålagt, men kommersielt var de svenske selskapene og skipene drevet gjennom meglerfirmaet Lorentzen & Co i Oslo, som midt på 50-tallet således befraktet over 100 skip.

Rederi AB Dalen ble stiftet i Göteborg våren 1940, etter den tyske okkupasjonen av Norge, for å kjøpe mt Glomdal fra AS Moltzaus Tankrederi for å unngå at tyskerne skulle kreve skipet utlevert. Dette skjedde på initiativ fra Jørgen J Lorentzen og ble organisert gjennom meglerfirmaet Aug Leffler & Son i Göteborg med Gösta Dalman som disponent og hovedeier, men med Lorentzens opsjon til å overta aksjene. Denne opsjonen ble innløst etter krigen og Dalen ble derved et selskap i Lorentzen-gruppen under svensk flagg.

 

Jørgen J Lorentzen samarbeidet også nært med Anders Jahre i organiseringen av Pankos Operating Co SA, Panama, i desember 1939 som overtok mt Janko etter reparasjon ved Götaverken. For inntektene ble det kontrahert et tankskip på 15400 tdw ved Öresundsvarvet, organisert i Rederi AB Fraternitas, stiftet i mai 1942 med Dalman som direktør og med interessentenes opsjon på innløsning av aksjene. I 1944 måtte selskapet låne NOK 900.000 fra Sigurd Herlofsons selskap Skibs-AS Tankexpress.

 

I 1946 ble opsjonen innløst, og aksjene i Fraternitas ble fordelt med 74 prosent på Herlofson, 24 prosent på Lorentzen og resten på Aug Leffler & Son. Skipet ble levert som Avanti i april 1946 og satt i fart under svensk flagg med Otto Kihlström som disponent. Rederi AB Fraternitas ble derved først knyttet til Sigurd Herlofsons rederi, men etter hvert med delt interesse mellom Herlofson og Jørgen J Lorentzen. Fraternitas-skipene  kunne skilles fra de øvrige ved sine navn på A.

 

Den svenske driftsorganisasjonen ble trolig avviklet rundt 1985, men selskapene fortsatte å investere sammen med Lorentzen-familiens norske selskaper, senest i mt Magnolia innkjøpt i 1995, men under norsk flagg.

 

Reder AB Dalen:

mt GLOMDAL

4031

5865

7.40 Öresunds

 

45 Portugal

mt ATALANTA

9683

14640

9.30 Eriksberg

9.46 ex Grisslehamn, Capella

8.53 Danmark

ds SONATA

7236

10850

9.42 NCSB

47 ex Roger Williams

52 Panama

mt BONITA

11329

16560

4.52 Bremer Vulkan

 

4.55 Antarctic, Tønsberg

mt BELLINA

10224

15855

10.52 Öresunds

 

9.54 Sverige

mt SONATA

11063

17550

7.53 Götaverken

 

10.54 Fraternitas, Gtb

ms BONITA

3806

3590

3.56 Bremer Vulkan

 

57 Tyskland

mt MAGNOLIA

12210

19075

10.57 Öresunds

 

5.63 Stove Sh, Oslo

ms BELLINA

10144

15400

3.57 B&W

 

11.62 Stove Sh, Oslo

ms AMACITA

9959

15440

5.57 B&W

 

9.63 Stove Sh, Oslo

ms SONATA

9056

13400

3.57 Kockums

 

60 India

ms MIGOLINA

11082

15135

6.62 Bremer Vulkan

 

72 Hellas

ms ROBERT KABELAC

11081

15135

4.63 Bremer Vulkan

 

 

ms STOVE VULKAN

20515

33000

6.65 Bremer Vulkan

 

73 Hellas

ms EXPECTATION

11610

16600

5.67 FMV

 

3.76 Liberia

ms STOVE FRIEND

11784

18500

11.70 FMV

 

77 Hong Kong

ms STOVE TRANSPORT

23009

37800

2.74 FMV

 

 

ms STOVE OCEAN

11343

17900

6.68 FMV

8.75 ex Belocean

3.77 Panama

mt JØRGEN J LORENTZEN

71732

132250

2.75 FMV

6.77 ex Jørgen J Lorentzen

6.85 Hellas

ms STOVE TRADER

59962

110444

8.76 FMV

 

9.79 ex Stove Trader, Horn Crusader

 

 

 

 

10.86 Singapore

ms STOVE FRIEND

27835

45576

11.82 Tsuneishi

 

7.85 Belstove, Oslo

 

Rederi AB Fraternitas

mt AVANTI

10034

15710

4.46 Öresunds

 

55 brann, kond >Jap

mt AVANCE

10774

16050

4.52 Kockums

 

12.58 E Rasmussen, Krs

mt AVENIR

11063

17550

7.53 Götaverken

10.54 ex Sonata

4.60 Kosmos, Sfj

mt AVANTI

13269

20225

11.57 B&W

 

10.72 Hellas

ms ALEPPO

22997

38406

10.74 FMV

 

7.86 Kypros