AS Krogstad Shipping Agencies Ltd, Oslo

Karl Krogstad (1889-1949) var født i Trondheim i enkle kår og begynte som ygstemann hos Albr W Selmer i 1905. Etter praksisopphold i Cardiff i 1908 kom han til NFDS som befrakter og fra 1911 til Danzig og Fecamp.

I juli 1914 begynte han som befrakter hos Thor Thoresne jr i Oslo, hvor han etter hvert fikk ansvaret for SEALs skip. Høsten 1915 ble han ansatt i S O Stray & Co i Kristiansand som befraktningsansvarlig for seil- og sampskip; fra 1918 som leder av kontoret i New York.

 

Da Krogstad i 1924 var en tur hjemme i Norge fikk han startet Krogstads Dampskibsrederi AS som rederi og AS Krogstad Shipping Agencies Ltd som megler og agenturforretning, begge med Alf L Ombustvedt (1894-1967) som disponent. I 1930 ble også Krogstads Dampskipbsrederi II AS etablert.

 

Krogstad drev sin virksomhet fra New York, bl a i samarbeid med Thavenot Shipping. I januar 1931 startet de Steamship Owners Operating Co og tok opp betydelige fraktkontrakter som ble dekket inn med 30-35 skip på T/C. Krogstad fikk også i stand rederi i New York med amerikanske skip.

 

I april 1940 kom Krogstad med i The Norwegian Shipping Committee som tok kontroll over flåten i amerikanske farvann inntil Nortraship kom i gang. Etter at Ombustvedt sluttet i 1933 overtok Martin W Lem ledelsen av agenturvirksomheten. I 1936 ble Geo Hansen ansatt som disponent i rederiet og fungerte til 1967.

 

Under krigen kom Kroigstad i forbindelse med Erling H Samuelsen, og i 1947 ble det inngått avtale om at Krogstad tok 25 prosent i Samuelsens mt C J Hambro (levert 1949), mens Samuelsens tok 25 prosent i tt Nidar. Krogstad hadde også nær forbindelse med Alcoa og overtok i 19476 driften av tre skip for selskapet, Nidardal, Nidarholm og Nidarland.

 

Krogstad var barnløs og ba derfor Odd Christian Ystgaard (1911-1915), gift med hans niese Inger Ystgaard, ble derfor styremedlem og senere styreformann. Etter Krogstads død i mars 1949 kom virksomheten først og fremst til å bli lagt opp i samarbeid med Bj Ruud-Pedersen som parteier i flere skip; to av dem ble senere overtatt som Nidar og Nidareid i 1962/64. Den selvstendige rederivirksomteen ble avviklet i 1967/68, men selskapene fortsatte som investorer.

 

ds NIDAR

1148

1820

4.10 Laxevaag

4.24 ex Modena

8.29 C A Sandvig, Hgs

ds NIDARHOLM

2467

4265

11.20 Thornycroft

9.25 ex Meandros

5.31 Finland

ds NIDAREID

1320

2760

4.24 SHWR

12.25 ex Stottpool

1.47 China

ds NIDARNES

1188

2200

10.26 SHWR

4.28 ex Delson

30 Canada

ds NIDAROS

5874

7615

3.13 Hamilton

6.30 ex Santa Cecelia, Colusa

2.33 NAL, Oslo

ds NIDARHOLM

5354

7850

4.08 Union IW

33 ex Ranenfjord

3.34 oph UK

ds NIDARLAND

6132

9422

10.19 GM Standifer

39 ex Wisconsin, Wawalona

42 krigsforlis

ds BELIZE

2153

3350

5.19 Manitowoc

4.37 ex Cornore, Cornucopia

1.42 forlis

ds NIDARDAL

2368

3600

10.18 Detroit

8.37 ex Lake Gorin

12.41 forlist

ds NIDAROS

2368

3600

7.18 Detroit

8.37 ex Lake Benbow

1.46 Hong Kong

ds FRANK SEAMANS

4271

7100

2.28 Priestman

6.38 ex Frank Seamans

5.42 krigsforlis

ds NIDARDAL

6077

9422

10.19 GM

39 ex Wisconsin, Wawalona

11.42 krigsforlis

ds NIDARNES

2647

 

8.20 Toledo

39 ex Santa Isabel

6.42 krigsforlis

ds NIDARHOLM

3482

 

11.19 Bethlehem

39 ex Irene, Bethnor

2.40 krgsforlis

ss NIDAROS

2160

3200

6.19 Polson I W

9.46 ex Farida, Kotkas, Oise, War Timiskaming

3.48 China

tt NIDAR

10297

16578

3.44 Sun SB

1.47 ex Hegra

12.48 Smedvig, Stv

ds NIDARDAL

7176

10900

3.42 Oregon

8.47 ex Philip Livingston

3.49 Gørrissen, Oslo

ds NIDARHOLM

7176

10500

4.43 New Eng SB

8.47 ex John Holmes

3.49 Gørrissen, Oslo

ds NIDARLAND

7207

10500

3.44 California SB

8.47 ex Fredrick C Hicks

3.49 Gørrissen, Oslo

ms NIDAR

8664

12500

8.55 Nordsee

1.62 ex Estello

11.68 Singapore

ts NIDAREID

19746

29300

3.53 Mitsubishi

3.64 ex Escape, Stanvac Japan

7.67 Liberia

Panama-flagg

Drevet under Panama-flagg for ulike eiere av Steamship Owners Operating Co, New York:

Farida for M Krönström m fl, (opr Tallinn), Panama

W M Tupper eiet av M Nemazee (Wallem & Co), Panama

Cascade eiet av Cia Escandinavia de Vapores SA, Panama

Spartan eiet av Cia de Reseguro SA, Colon

 

ds W M TUPPER

1852

 

11.17 Merrill. Stevens

41 ex W M Tupper, City of Tampa

3.42 krigsforlis

ds CASCADE

1977

 

11.17 Toledo SB

41 ex Cascade, Lakebridge, War Rifle     8.41 forlis

ds SPARTAN

2447

 

5.23 AG Weser

43 vrak Anghyra, Attika

47 Sverige

ds FARIDA

2160

3200

6.19 Polson

41 ex Kotkas, Oise, War Timiskaming

9.46> No