Rinde-gruppen, Oslo

Sigurd Rinde (1889-1972) var fra Skåtøy ved Kragerø og var etter 1945 hovedeier i Norsk Eleketrokjemisk AS (NEA) som eide treforedlingsfabrikkene AS Holmen-Hellefos ved Hokksund, AS Vafos Brug, Kragerø, og AS Trælandsfos i Kvinesdal.

AS Trælandsfos kjøpte høsten 1954 slepebåten Bjønn, og under boomen i 1956 besluttet selskapet å investere i shipping og fikk i første omgang levert to shelterdekkere på 3000 tdw, eiet av Vafos Brug og Trælandsfos. Rederikontoret lå i Oslo under ledelse av Kjell Rinde (1924-2006) som også satt i konsernledelsen i NEA.


Rederiet ble utvidet med tre tankskip i 1958-61 og deretter fire minibulkskip levert i 1966-67.

Det ble avviklet ved salg av flåten i 1973/74. NEA med fabrikkene ble i 1983 solgt til Borregaard og senere overtatt av Orkla

 

ds BJØNN 209 9.24 Smith's Dock 11.54 ex Bjønn, Bamse, Bamse I, Bransfield 3.69 Oslo Sand & bergsalt
ms PEDER RINDE 1885 2967 11.57 Ottensener 9.68 Italy
ms SIGURD RINDE 1885 2967 12.57 Ottensener 12.67 Ital
mt INGEBORG RINDE 8592 13450 11.48 B&W 2.58 ex Nina Borthen 4.61 oph Japan
mt EILERT RINDE 12280 18260 2.54 Uddevalla 5.59 ex Bellami 12.64 Hj Røed, Tsb
mt HARALD RINDE 8649 13320 8.49 Kockum 1.61 ex Aramis 2.64 Panama
ms EILERT RINDE 3879 5738 7.66 Framnæs 6.74 Liberia
ms OLE RINDE 3886 5738 2.67 Framnæs 11.73 Liberia
ms HARALD RINDE 3971 5550 2.67 Drammen 1.73 Hellas
ms INGEBORG RINDE 3971 5550 6.67 Drammen 1.73 Hellas