NSS Haugaland

Lokalforeningen dekker medlemmene i Nord-Rogaland og Sunnhordland

Foeningen holder møter første tirsdag i måneden (unntatt i sommertiden)

Sted: Stiftelsen Haugesjøen, Kortanes i Haugesund


Formann Alf Johan Kristiansen

Tel 5281 5098

alf-kri@online.no