Skipsfart

Her vil du finne materiale om ulike typer maritim virksomhet og maritime miljøer
Rutefart

Her finner du materiale om norske ruterederier

Nytt fra handelsflåten

Her kan du finne oppdatering fra den norskeide flåten, både nye kontraheringer og kjøp og salg av skip.

Offshore

Her finner du informasjon om norsk offshore-historie, skrevet av Dag Bakka jr

Jern/stål fraktebåter 1965

Vi forsøker å bygge opp en overskt over alle jern/stål fraktebpter under 100 brt i sving i 1965, basert på Norges Skipsliste. Listen er satt opp kronologisk etter byggeår.

Rederietablering i Nord-Norge 1951-1960 Rederietablering i Nord-Norge 1951-1960

Som et ledd i Stortingets utbyggingsplan for Nord-Norge vedtatt våren 1952 ble det også innført gunstige skatte- og avskrivningsregler for investeringer i landsdelen. Dette skulle føre til etablering og utvikling av 6-8 rederier som i første runde anskaffer rundt 40 skip for utenriksfart.