IS Norbulk, Tromsø

Brødrene Jakobsens Rederi ved Helge Jakobsen var bygd opp rundt selfangst og polarnæringer. Helge Jakobsen var en dynamisk person i Tromsø forretningsliv og vek ikke tilbake for å gå inn i shipping.

Brødrene Jakobsens Rederi i Tromsø bestod av de fire sønnene av den store Anton Jakobsen (1874-1983); lærer, senere ishavsreder, banksjef, ordfører og stortingsrepresentant for Venstre. Av brødrene var Guttorm kaptein og Torgils maskinsjef, stort sett på samme båt , mens Helge og Gunnar var på kontoret. Helge ble også stortingsrepresentant og var aktiv på mange områder. Blant annet var det Norfisk som bekostet taubanen til Fløyfjellet i Tromsø.

    Brødrene Jakobsen var allerede medeiere i IS Rein, og kom i høsten 1957 inn i byggenummer 199 fra Kristiansands Mek Verksted. Igjen var det meglerfirmaet R S Platou som stod som fadder til Interessentskapet Norbulk som nå ble organisert. Skipet var egentlig bestilt året før av Yngvar Hvistendahl i Tønsberg som et 25000-tonns tankskip. Da skipet ikke var sluttet ønsket rederiet enten å kansellere eller legge om bestillingen, og ved hjelp av meglerfirmaet gikk dette i orden. Den endelige tillatelse fra Finansdepartementet kom i februar 1958, og på dette tidspunktet var løsningen klar.

   Kontrakten ble lagt om til et bulkskip på 31000 tdw, det største bestilt i Norge, som ble sikret på et 15 års T/C til Norness Shipping Co Ltd, New York (Erling Dekke Næss). Befrakterne skulle yte lån til 75 prosent av byggesummen på 36 millioner kroner (til en derved lavere rate). På eiersiden kom nå Skips AS Norfisk inn med 50 prosent, sammen med Platou Investment AS med 19 og R S Platou med 5 prosent, Hvistendahls selskaper Skips AS Skytteren med 18 og Skips AS Matros med 6 prosent og så Sigurd B Sverdrup med 2 prosent.

29a NORBULK 58.jpg

Bulkskipet Norbulk av Tromsø, her fotografert i Lion's Gate ved Vancouver.

   Skipet fikk navnet Norbulk og kom i fart i juli 1961, fortsatt som et stort bulkskip. Norfisk i Tromsø ble disponentselskap og hovedeier, mens befraktningen ble betrodd Sigurd B Sverdrup i Oslo. Norbulk ble da også et av de første skipene i hans flåte.  Skipet selv ble solgt til greske kjøpere i 1970.Norbulk-samarbeidet  skulle føre til bygging an bulkskipene Norbu (31605 tdw)i 1964 og Norbella (40960 tdw) i 1966.