Om oss

Foreningen Skipet arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Formål

Foreningen Skipet arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Les mer…

Lokalforeningene

Foreningen Skipet har syv lokalforeninger, samt uformelle nettverk enkelte andre steder. Her finner du detaljer for lokalforeningenes styrer og møtevirksomhet.

Les mer…

Bli medlem

Medlemskap koster 400 kr i året. Alle medlemmer får tilsendt 4 nummer av medlemsbladet «Skipet».

Les mer…