Om NSS

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Formål

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip,skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Les mer…

Styret

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Les mer…

Organisasjon

NORSK SKIPSFARTSHISTORISK SELSKAP ledes av et styre på fem, iht til vedtektsforandring vedtatt i 2013.

Les mer…

Lokalforeningene

Norsk Skipsfartshistorisk Selskap har syv lokalforeninger, samt uformelle nettverk enkelte andre steder. Her finner du detaljer for lokalforeningenes styrer og møtevirksomhet.

Les mer…

Bli medlem

Medlemskap i Norsk Skipsfartshistorisk selskap koster 400 kr i året. Alle medlemmer får tilsendt 4 nummer av medlemsbladet «Skipet».

Les mer…

Konstruktivt og sosialt årsmøte i Kristiansand

Årsmøtet i Foreningen Skipet i Kristiansand helgen 13–15.mai 2022 omfattet både besøk på Bredalsholmen, gode foredrag i  Sjømannsforeningen, generell mimring og en engasjert generalforsamling. Hyggelig å treffe gamle venner og hilse på nye.

Les mer…