Om oss

Foreningen Skipet arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Formål

Foreningen Skipet arbeider for å styrke interessen for norsk skipsfart, skip, skipsbygging, sjøfartskultur og maritime miljøer.

Les mer…

Lokalforeningene

Foreningen Skipet har syv lokalforeninger, samt uformelle nettverk enkelte andre steder. Her finner du detaljer for lokalforeningenes styrer og møtevirksomhet.

Les mer…

Lokalforeninger

Årsrapporter fra lokalforeningene: Nordvest Skipshistorisk Selskap NSS Hordaland Norsk Skisfatshistorisk Selskap Nordmøre

Les mer…

Bli medlem

Medlemskap koster 400 kr i året. Alle medlemmer får tilsendt 4 nummer av medlemsbladet «Skipet».

Les mer…

Årsmøtet 2022

Årsmøtet i Foreningen Skipet i Kristiansand helgen 13–15.mai 2022 omfattet både besøk på Bredalsholmen, gode foredrag i  Sjømannsforeningen, generell mimring og en engasjert generalforsamling. Hyggelig å treffe gamle venner og hilse på nye.

Les mer…