N3 Baltic Jeep

I årene 1951-69 var det til sammen 11 skip av den amerikanske krigsbygde typen N3 "Baltic Jeep"i fart under norsk flagg.
N3 Baltic Jeep 1951-1969

Blant skipstypene som ble bygget av US Maritime Commission under Andre verdenskrigs var også N3, en dampdrevet lastebåt på 2500 tdw med tradisjonelle linjer og av samme arrangement som den norske Fredrikstadtypen. I årene 1951-53 skulle 11 skip av denne typen bli kjøpt inn av norske rederier hvor de ble omtalt som ”Baltic Jeeps”.

ALMORA 1943

Det første i serien som ble innkjøpt til Norge var Almora til Erling Mortensen, Oslo, i 1951.

Spind 1943

Spind ble innkjøpt til Farsund våren 1953 og solgt til Oslo som Heilo to år senere.

Bencas 1943

Bencas ble innkjøpt til Oslo vinteren 1952, men gikk snart til Finland.

Ocean Swell 1943

Ocean Swell ble kjøpt til Oslo i mai 1951 og gitt navn etter en kjent veddeløpshest.

Valiant 1943

Valiant ble innkjøpt til Oslo våren 1941 i samarbeid mellom to rederier, DS AS Ramø og A Saøvesens Rederi.

Rilda 1943

Rilda var den siste av tre søsterskip til Erøling Mortensen, Oslo, anskaffet vinteren 1952.

Rondane 1942

Erling Mortensens andre skip av typen ble kjøpt høsten 1951 og fikk navnet Rondane.

Basra 1943

Basra var den ene av to søstre kjøpåt av Valdemar Skogland, Haugesund, fra linjerederiet Elder Dempster Line vinteren 1952.

Anglo 1943

Anglo var søster av Basra i Valdemar Skoglands flåte, men skilte seg ved å bli bygget om til motordrift like etter anskaffelse høsten 1952. Den ble senere solgt som Lindvang av Haugesund og ble den siste Baltic Jeep i norsk eie.

Borgfred 1943

Borgfred ble innkjøpt til Farsund høsten 1951 og gikk videre til Drammen som Lise to år senere.

Bjogna 1943

Bjogna ble den siste anskaffet til Norge, av Backers Rederi i Kristiansund høsten 1953.