Paul Blich, Oslo

Paul Blich (1901-1979) var fra Arendal, tok middelskole og handelsutdanning i Lübeck og Newcastle, ansatt i Fearnley & Egers Befragtningsforretning 1918-22, arbeidet deretter i Frankrike før han igjen ble befrakter i Fearnley & Eger i 1926 og fra 1929 kontorsjef i Chr Nielsen & Co, Larvik frem til 1937.

I 1935 startet han Skibs-AS Skåbu og kjøpte ds Rudolf (1400 tdw) som ble drevet fra Larvik, og to år senere det nyere ds Marly i AS Marly.

 

Etter krigen satset AS Marly på kjøp av Liberty-skipet Oakland og tankbåten Liten, mens det nystiftede Skibs-AS Aitanga anskaffet en ombygd landgangsbåt. Denne siste må ha vært en uheldig investering, mens Liberty-skipet ble snart solgt.

 

Disponeringen av av AS Marly og mt Liten gikk i 1950 over til Wahl & Co, mens firma Paul Blich fortsatte med shippingagenturer.

 

ds RUDOLF

924

1400

4.93 Wood Skinner

35 ex Rudolf, Småland, Skeffington

3.37 Larsen & Thorvildsen, Oslo

ds MARLY

1115

1830

6.18 Akers

7.37 ex Marly, Kriton

10.40 forsvunnet

ms AITANGA

1323

2000

45 Stockton

46 ex LCT 8.4026. ob 48

11.50 Liberia

ds OAKLAND

7232

10825

8.43 Oregon SB

7.47 ex David F Barry

48 Holmen & Vaboen, Krs

mt LITEN

498

715

3.44 Kyle

12.47 ex Lønn, Y.31

50 Wahl, Oslo