Thorvald Pedersen, Oslo

Skipsreder Thorvald Pedersen (1870-1939) hadde vært medeier i Pedersen & Co inntil rederiet ble avviklet i 1915/16.

Ved årsskiftet 1915/16 startet han Dampskibsselskabet Pallas AS som gikk til innkjøpt av to skip. Av disse ble Løvland drevet inntil 1928, da rederiet ble avviklet.

 

ds LØVLAND

2389

4000

5.07 Short

12.15 ex Løvland

28 J Salvesen, Frs

ds ALABAMA

935

 

10.97 Fevigs

1.16 ex Alabama

2.16 krigsforlis