Rolf Strømer, Oslo

Rolf Olav Strømer (1894-1970) kan vi følge fra 1950 da han etablerte rederier Strømer & Laksfoss og kjøpte da Norena på 875 tdw. Kompanjongen her var skipsmegler Olav Laksfoss (1908-1995) som i tidligere hadde vært tilknyttet General Chartering AS. Om Rolf Strømer selv har vi få holdepunkter, verken i folketellinger eller adressebøker (trolig har han skiftet navn i perioden 1945-49.

I august 1950 kjøpte han for personlig regning ds Tom Strømer på 2100 tdw for 575.000 kroner og solgte den til Tyskland for 1.4 mill våren 1952.

Dette må ha gitt kapital til kontrahering av to moderne paragrafskip fra Ottensener, levert i 1954/55 til Rolf Strømers Rederi, altså et personlig selskap.

Rederen forsøkte i 1958 å innarbeide Strømer Line mellom Øst-Norge og London, men uten suksess.

 

Skipene ble drevet i småtrampfart ut 60-tallet og avhendet etter rederens død i 1970.

 

ds NORENA

617

875

3.18 Rosenberg

1.50 ex Leonhard Nilsen, Patrick

1.52 O Laksfoss, Oslo

ds TOM STRØMER

1364

2100

4.17 Baanhoek

8.50 ex Hertha, Venus II

3.52 Tyskland

ms STELLA STRØMER

931

1445

11.54 Ottensener

 

5.71 Bahamas

ms TOM STRØMER

935

1445

6.55 Ottensener

 

5.71 Bahamas

ms GUNVOR STRØMER

928

1445

1.55 Ottensener

2.64 ex Alk, Gunhild K

8.68 Hellas