Simonsen & Astrup, Oslo

Rederiet ble etablert i 1936 av Knut Eilif Winge Simonsen (1905-1994) og Einar Astrup (1906-1994). Begge kom fra borgerlig bakgrunn i Oslo; Simonsen var sønn av card jur Finn Simonsen og Astrup av arkitekt Thorvald Astrup. Begge hadde etter hhv. handelsgym og handelsskole hatt praksis i meglerfirma i Oslo og ute i Europa.

Knut Simonsen hadde i 1934 overtatt som disponert for Rederi AS Mesna som eide ds Mesna (2050 tdw), mens Einar Astrup hadde etablert eget agenturfirma i Oslo i 1933.

 

Skips-AS Mirva ble etablert i 1936 og kjøpte 1800-tonneren Mirva. Begge skip ble solgt under markedsoppsvinget i 1937, og rederiet satset i stedet på små tankskip Mylla og Myken.

 

Etter krigen satset rederne på større tonnasje, Liberty-skip, eldre tankskip og T-2 tankeren Mylla, sistnevnte innkjøpt i AS Victor Jenssens Rederi som rederne nå hadde overtatt disponeringen av. I oktober 1947 ble også Simosen & Astrup valgt til nytt styre i Skips-AS Senta, startet av Ole L Løkke i 1934. Senta endret deretter navn til Skips-AS Mesna. Rederiet disponerte dessuten selskapene Skips-AS Myken, Mylla og Malta.

 

Utviklingen videre gikk mot tank og stortramp, og rederiet var blant de første til å satse på rene bulkskip med Mesna i 1958 og Mylla og Mogen i 1961. Gode salg gav rederiet en solid posisjon og resulterte i  kontrakt på et bulkskip på 108600 tdw fra FMV. Denne ble lagt om til 36000 tdw og levert som Melsomvik våren 1977. Skipet ble rederiets siste og overlatt til Sigurd Sverdrup i begynnelsen av 1979, da rederiet ble avviklet.

 

ds MESNA

1333

2050

3.03 Wood Skinner

7.34 ex Mesna, Melsomvik, Freidig, Haraldshaug, Gerd

3.37 Olsen & Næss, Frst

ds MIRVA

1121

1880

4.16 TMV

11.36 ex Akabahra, Fager

10.37 A Salvesen

ds SPERO

3781

5530

19 Asahi

11.38 ex Spero, Pacifico, Taigi Maru

10.39 E Kile, Krs

mt MYLLA

428

500

6.38 Glommen

 

10.39 Eastern Sh, Oslo

mt MYKEN

788

1140

1.40 Kaldnes

 

7.46 Frankrike

ds MINALTO

450

 

10.43 Cook Welton

47 ex HMS Minalto

5.47 S Sørvig, Bgn

ds LIVIA

7176

10500

4.43 Marin

8.47 ex Sun Yat-Sen

12.50 Honduras

mt MESNA

8022

12361

9.31 Blythswood

47 ex Imperial Transporter

1.49 E Saanum, Mnd

tt MYLLA

10441

16700

3.45 Marinship

4.48 ex Santa Maria Hills

9.59 Argentina

ms MIRVA

106

170

10 Groning

10.48 ex Tunøy, Maria

8.49 H Fallsen, Bgn

ds MYKEN

7192

10565

10.42 Bethl-Fairf

10.48 havarist George Weems

6.51 Italia

ds HEKTOR

5229

8200

3.21 Hong Kong &W

1.51 ex Hektor

3.59 Liberia

mt MYKEN

9612

14930

7.36 Kockum

7.52 ex Basilea,  ob 12.55 malm 9821/13980t

1.63 oph Spania

ms MESNA

10498

16000

9.58 Biesbosch

 

9.68 Ugland Sh, Grst

ms MOGEN

14661

22340

7.61 J Laing

 

9.69 Hellas

ms MYLLA

15543

22600

10.61 Lithgows

 

5.65 Nils H Sand, Oslo

mt MORGEDAL

9957

15934

5.53 Framnæs

9.62 ex Emerald

9.64 Ugland, Grst

ms MYLLA

29426

50640

4.67 J Laing

 

9.68 Liberia

ms MESNA

11071

15500

2.63 FMV

5.69 ex Axel B Lorentzen

11.72 Kypros

ms MOGEN

10393

15600

2.61 B&W

12.69 ex Stove Transport

3.71 Kypros

ms MELSOMVIK

12791

19700

7.70 FMV

 

7.73 Hellas

mt MORGEDAL

41734

85350

4.66 Kawasaki

11.76 ex Morning Light, Pembroke Trader

12.77 Hellas

ms MELSOMVIK

22960

37800

3.77 FMV

 

1.79 S B Sverdrup, Oslo