Rederier i Oslo

Her finner du rederier og skip hjemmehørende i Oslo

Rinde-gruppen, Oslo

Sigurd Rinde (1889-1972) var fra Skåtøy ved Kragerø og var etter 1945 hovedeier i Norsk Eleketrokjemisk AS (NEA) som eide treforedlingsfabrikkene AS Holmen-Hellefos ved Hokksund, AS Vafos Brug, Kragerø, og AS Trælandsfos i Kvinesdal.

Les mer…

A T Simonsen, Oslo

Skipsfører Aksel Thomas Simonsen (1871-1957) var født på Hvaler og bror av Olaf Ditlev-Simonsen. Som broren kom han i tjeneste hos John P Pedersen, Staubø i Aust-Agder og seilte i rederiet frem til 1909 da han etablerte rederi i Oslo.

Les mer…

John P Pedersen & Søn, Staubø og Oslo

Rederiet ble etablert på Staubø på Tverdalsøya utenfor Tvedestrand i januar 1898 av skipsreder John P Pedersen (1830-1900) og hans sønn Christian Pedersen Staubo (1862-1951), men allerede samme høst ble svigersønnen Olaf Ditlev-Simonsen (1865-1960) fra Hvaler tatt opp som kompanjong. John P Pedersen og hans brødre hadde da gjennom et langt liv vært med i Sørlandets sjøfartseventyr med rederi og skipsbygging og var fortsatt hovedreder for fire treseilere.

Les mer…

N A P Staubo, Staubø/Sandefjord/Oslo

Skipsfører Niels Anton Pedersen Staubo (1864-1948) var sønn av John P Pedersen, Staubø, og bror av Christian P Staubo i John P Pedersen & Søn. Han gikk i land i 1902 og etablerte rederi på Staubø, registrert i Tvedestrand

Les mer…

Stephansen & Torgersen, Oslo

Stephansen & Torgersen ble startet i januar 1916 av Carl August Stephansen (1880-) fra Arendal og Hans Halfdan Torgersen (1881-1950) fra Tønsberg. Stephansen hadde startet meglerforretning i Oslo i 1906 etter flere års utenlandsopphold, mens Torgersen hadde bak seg 18 år hos Otto Thoresen, derav seks år i utlandet

Les mer…

Rolf Strømer, Oslo

Rolf Olav Strømer (1894-1970) kan vi følge fra 1950 da han etablerte rederier Strømer & Laksfoss og kjøpte da Norena på 875 tdw. Kompanjongen her var skipsmegler Olav Laksfoss (1908-1995) som i tidligere hadde vært tilknyttet General Chartering AS. Om Rolf Strømer selv har vi få holdepunkter, verken i folketellinger eller adressebøker (trolig har han skiftet navn i perioden 1945-49.

Les mer…

Victor Jenssens Rederi AS, Oslo

Victor (Karl Johannes) Jenssen (født 1892) fra Oslo ble etter markantil utdanning og praksis i Jelølinjen og AS Borregaard kontorsjef i rederiet S Ugelstad & Co fra 1918 til 1930. Han startet i 1929 Victor Jenssens Rederi AS med kjøp av Anglo-Saxon-tankeren Willy og kort etter Soli som begge gikk på 10 års T/C.

Les mer…

Stove Shipping, Oslo

Stove Shipping ble etablert i oktober 1959 av Jørgen J Lorentzen (1897-1975) og James Stove Lorentzen (1921-1998) (sønn av Axel B Lorentzen) som driftsselskap for skip kontrollert av kretsen rundt Lorentzen Chartering, utenom rederiene Belships og noen av selskapene i Lorentzens Rederi Co.

Les mer…

Simonsen & Astrup, Oslo

Rederiet ble etablert i 1936 av Knut Eilif Winge Simonsen (1905-1994) og Einar Astrup (1906-1994). Begge kom fra borgerlig bakgrunn i Oslo; Simonsen var sønn av card jur Finn Simonsen og Astrup av arkitekt Thorvald Astrup. Begge hadde etter hhv. handelsgym og handelsskole hatt praksis i meglerfirma i Oslo og ute i Europa.

Les mer…

Fridtjof Kristiansen, Oslo

Fridtjof Kristiansen (født 1901 i Oslo) hadde handelsskole en halvt år til sjøs bak seg da han i 1916 ble ansatt i Berg-Hansen & Co, Oslo. Deretter praksis fra Intertransport Ltd før han i 1918 startet egen spedisjonsforretning.

Les mer…

Nils M Thomas, Oslo

Nils M Thomas (1889-1979) var sønn av skipsreder Thomas Pedersen Thomas i rederiet Pedersen & Co, med opprinnelig på Staubø ved Tvedestrand. Da dette rederiet ble avviklet ved årsskiftet 1915/16 fikk den unge generasjon muligheter for å starte rederi.

Les mer…

Ole L Løkke, Oslo

Skipsfører Ole Laurits Løkken (født 1879) fra Tune hadde lang erfaring fra rederier som Tschudi & Eitzen og John P Pedersen & Søn. Fra 1930 var han fører av ds Notos av Bergen, som han selv kjøpte i 1932. Skipet ble solgt til opphugging i Italia vinteren 1933.

Les mer…

Wahl & Co, Oslo

Skipsmegler Reidar Wahl (1899-1959) hadde etter Oslo Handelsgymnasium i 1918 en omfattende praksis i shipping i Oslo og New York, senest hos Winge & Co i Oslo, da han i 1930 etablerte meglerfirmaet Reidar Wahl & Co AS. Tre år senere startet han også rederiet Wahl & Co som disponentfirma for AS Boss startet samme år. AS Boss kjøpte ds Primula (1620 tdw).

Les mer…

M Thorvik, Oslo

Martin Thorvik (1886-1954) var født i Larvik og etablerte etter omfattende praksis rederi i Oslo i 1916 og kjøpte ds Juno i DS AS Vera. Skipet ble senket allerede i februar 1917, og Thorvik drev deretter som investor inntil kjøpet av ds Grado vinteren 1920 med Skibs-AS Grado som skipseiende selskap.

Les mer…

Einar Wahlstrøm, Oslo

Einar Wahlstrøm (1881-1952) var født på Hønefoss og tok teknisk utdanning innen papir- og treforedling. Fra dispponent ved Vittingfoss Bruk og Hønefoss Bruk ble han i 1923 hovedeier og adm direktør ved Sande Tresliperi AS, i Sande nord for Holmestrand. I 1935 tok han initiativ til etablering av Skibs-AS Selvik som anskaffet 2500-tonneren Selvik fra 1920, en typisk båt for skipning av slipetømmer og tremasse.

Les mer…