ALVØ 1914

Alvø som Langfond (1914)

 

 

1914 DS ALVØ

Foto som Langfond fra Boka Her bygges skibe 1843 – 1983 av Finn R. Hansen.

Type:

Dampskip, stykkgods, / Steam Ship, general cargo.

Off.no:

5603681

Flagg (flag):

NOR

Havn (port):

Arendal

Byggeår (year built):

1914/08

Bnr (Sno).:

158

Bygger (yard):

Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Eier (owner):

A/S Sørlandet (Engelbrethsen & Henriksen), Arendal.

Disponent (manager):

Engelbrethsen & Henriksen, Arendal.

Klasse (Class).:

DnV +1A1

 

Tonnasje (Tonnage):

1.860 tdw, 1.097 brt, 646 nrt.

Dimensjoner (size):

L: 226.5’, B: 36.5’, D: 15.6’.

Lasthåndteringsyst.
(cargo handling):

 

Kjølemaskineri
(Ref. machinery):

 

 

Navigasjonsutstyr:

 

Manøversystemer
(syst. for manouvering):

 

Dekksmaskineri
(deck machinery):

 

Kommunikasjonsutstyr
(comm. equipm.):

 

Kallesignal (Call sign):

MKNF

 

Fremdrift (propulsion):

1 x stempel dampmaskin (steam reciprocating), type triple exp., 3-sylindret, syl. diam.: 17.0” – 27.5” – 46.0”, slag/stroke: 30.0”. 139 NHK. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

Fart/forbr. (speed/cons.):

 

Hjelpemaskineri (aux):

 

Tot. el. kraft (el. power):

 

Kjeler (boiler):

1 x dampkjele (boiler), med dim.: 14.5’ x 10.5’ og 3 fyrganger. Arbeidstrykk 180 psi. Bygget av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem.

 

Bemanning (crew):

 

Historikk:

1914 Bygget som D/S ALVØ av Trondhjems Mek. Værksted, Trondhjem for A/S Sørlandet (Engelbrethsen & Henriksen), Arendal.
1915 Management overført til E. Engelbrethsen, Kristiania.
1916
Solgt i januar til Svithunlinjen A/S (Sigval Bergesen), Stavanger, omdøpt LANGFOND.
1917
Stanset og skutt i senk 28/02 av tysk ubåt U 58 (Kapitänleutnant Kurt Wippern) i pos. 58.49N-10.53W på reise Liverpool, England – Reykjavik, Island med kull, stykkgods og post.
Kaptein Chr. Johnsen og resten av mannskapet forlot skipet i livbåtene etter ca. 3 timer ble de tatt opp av en britisk torpedodestroyer for senere og bli landsatt i Birkenhead, England.

Utdrag fra Sjøforklaringen:

D/S LANGFOND (M. K. N. F.) av Stavanger.

Reg.ton, br.: 1097, last: kul og stykgods, ødelagt 28de april paa reise fra Liverpool til Island. Omkom­met: ingen.
Sjøforklaring avholdt for Det kgl. norske konsulat i Liver­pool den 2den mai 1917 i anledning av at oyennæynté skib er blit sænket av tysk undervandsbaal den 28de april 1917 ca. 120 mil N. V. av Irland paa reise fra Liverpool til Island.

Retten administrertes av konsul Johan Vogt med bisidderne d'herrer Anthon Haag, skipperborger av Tønsberg, og Tom Danielsen Syrdahi, fører av s/s MIRJAM

Ti fremstod da skibets fører, kaptein Chr. Johnsen, der fremla en av ham undertegnet skriftlig beretning over tildragelsen, der lyder:

D/s LANGFOND paa reise fra Liverpool til Island med en ladning kul, tomtønder, stykgods samt 45 sækker post.

Torsdag morgen den 26de april kl. 5,45 avgik d/s LANGFOND fra Liverpool med lods ombord. Alt var i sjøklar stand, med livbaatene utsvinget i daviderne. Kl. 8 passer­tes
Par fyrskib hvor lodsen kvittertes, hvor­etter styrtes de av det Britiske admiralitet opgivne kurser, indtil lørdag formiddag kl. 10,40. Efter bestikket paa 58° 49' N. Br. og 10° 53' V. Lg., da en torpedo passerte bau­gen fra bagbord side. Der blæste en sterk kuling av V. N. V. med høi sjø. Maskinen blev øieblikkelig stoppet og alle mand beordret op paa baatdækket klar til at gaa i baatene. Man kunde ikke se noget til ubaaten før ca. 15 minutter efter, da der observertes 2 peri­skoper av en ubaat ca. et par kabellængder fra skibet paa bagbord side. Kapteinen be­ordret da allemand i baatene. Ordren blev utført. Umiddelbart efter observertes fra bag-bords livbaat en anden torpedo, der blev sendt mot skibet, som ogsaa passerte forenom baugen.
Livbaatene blev rodd undav veiret. Ca. 1/2 time efter saaes undervandsbaaten over vandflaten paa skibets styrbords side. En tid efter aapnet den ild mot LANGFOND. Flere skud saaes at træffe. Blandt andet saaes skorstenen falde overbord, et andet maa ha truffet storkjelen, da en masse damp stod tilveirs, og nok et forskibet, da en kulrøk saaes sprænge tilveirs der. Skroget av LANGFOND syntes for mandskapet at bli lavere og lavere paa vandet og efter at undervandsbaaten hadde skutt ca. 34 skud, var LANGFOND forsvundet for vore øine. Begge livbaater satte seil og kursen sat for nærmeste land. Kl. 2,15 observertes en transportdamper konvojert av en torpedodestroyer ca. 1’ agterut. Kl. 2,30 blev begge livbaatmandskaper optat av denne. Idet destroyeren blev bordet, fik 2den maskinist Nils Nilsen, sin venstre skulder av led. Om­bord paa destroyeren blev man behandlet paa den elskværdigste maate.
Kl. 0,30 mandag morgen blev vi landsat i Birkenhead, og mottat av en utsending fra det norske konsulat i Liverpool. Blev derefter fordelt paa forskjel­lige hoteller og 2den maskinisten Nils Nilsen blev bragt paa hospital.

Undertegnet: (sign.) Chr. Johnsen,

fører.

Kilde: DnV Reg., Lloyd’s Reg., Starke Reg., Miramar Ship Index. Sjøforklaringer over Norske Skibes krigsforlis 1917. www.uboat.net, Boka Her bygges skibe 1843 – 1983 av Finn R. Hansen.
Samlet og bearbeidet av Steinar Norheim.

Sist oppdatert: 04/05-2014 (SN)