Ottensener 3000-tonner 1956-1958

I tiden 1956-58 leverte Ottensener Eisenwerke AG, Hamburg, en serie på fem 3000 tdw shelterdekkere til norske rederier
Ottensener 3000 tdw shelterdekker 1956-58

Ottensener Eisenwerkee AG i Hamburg hadde i 1954/55 fått bestilling på en serie 499 brt shelterdekkere for norsk regning og lå således godt an til å sikre seg ordrer på større småtrampskip i 1955/56. To bestillinger for 3000 tdw shelterdekkere ble inngått høsten 1955 for relativt snarlig levering, og ble fulgt av ytterligere tre for norsk regning.

Orizaba 1956

Det første skip i serien ble sjøsatt som EBBELLA til Ebbesens Rederi Co, Oslo, fra Ottensener, men omdøpt ORIZABA ved levering etter befrakters ønske.

Peder Rinde 1957

Peder Rinde ble levert fra Ottensener i 1957 til rederiet Kjell Rinde, Oslo

Monterey 1957

Monterey ble levert til KS AS Nordfarer (Kjell Fossum), Oslo, men var sjøsatt som Norfarer; senere i fart som Sunny Boy

Sigurd Rinde 1957

Sigurd Rinde ble levert til rederiet Kjell Rinde, Oslo, i desember 1957 fra Ottensener

Siweka 1958

Siweka ble levert til Aalesund Rederi AS fra Ottensener i februar 1958 og ble Ålesunds største skip.