Belships Co Ltd Skibs-A/S, Oslo

Rederiforetaklet som Christen Smith (1883-1940) hadde bygget opp innen tungløftfarten ble i oktober 1935 fusjonert og refinansiert ved britisk hjelp. Refinansieringen omfattet seks skip, mens Beldagny ble holdt utenom, og flåten fortsatte under disponering av Christen Smith & Co.. Fred Olsen & Co viste stor interesse for Belships, men etter en ny refinansiering i 1937 kjøpte en gruppe ledet av Axel B Lorentzen, Jørgen J Lorentzen og Christen Smith majoriteten i 1937-39.

Etter Smiths død ble Lorentzen-brødrene valgt til disponenter i Christen Smith & Co i 1941.

Den videre utvikling av Belships ble nå nært knyttet til meglerfirmaet Lorentzen & Co med tank- og trampskip, ved siden av tungløftfarten. De siste tungløftskip ble solgt tidlig på 70-tallet, og selv om Belships fortsatt hadde mange eksterne aksjonærer var selskapet å betrakte som en integrert del av Lorentzen Chartering-gruppen.

 

Med etableringen av Stove Shipping fra 1959 som driftsorganisasjon for selskapene ledet av Jørgen J Lorentzen, ble denne organisasjonen benevnt Belstove (se ellers Stove Shipping).

 

Ved skiftet etter Jørgen J Lorentzen i 1976 fikk Otto Grieg Tidemand og hans familiegren sterkere innflytelse i Belships. Det ble ca 1984 etablert et driftsselskap i Singapore for skip under frie flagg, og fortsatt med vekt på bulk, blant annet tre open-hatch-skip i Belships (Far East) Shipping (Pty) Ltd, Singapore.

 

Selskapet var med i Lorentzens bulk-samarbeid Western Bulk Carriers etablert i 1982 med flere deltakere.  Dette ble stryrket i 1989 da Kosmos Shipping (I M Skaugen) og Kværner Shipping kom inn som deltakere. Samarbeidt ble ført et skritt viodere i desember 1991 med Western Bulk Shipping som skipseiende selskap, hvor Belships fikk 45 prosent. I løpet av noen år gikk kontrollen over til Sjøinvest ved Pål Caspersen, som i august 1997 tok full kontroll og satte Belships og Tidemand-familien på sidelinjen.

 

Det ble gjort forsøk i nye markeder, som kjøpet av gassrederiet Gibson Gas Carriers i Leith høsten 1996 med en flåte på seks mellomstore gasstankere. Dette kunne likevel ikke forhindre store tap for selskapet i 1997-99. Gasstankerne ble fusjonert inn i Camillo Eitzen & Co i 2004, og i de senere år har selskapet drevet relativt begrenset med bulk- og prudiukttankere, dels innleid med kjøpsopsjoner.

 

ms BELNOR

2870

3940

1.26 Armstr, Whit

10.35 ex Belnor

5.56 Danmark

ms BELRAY

2888

4094

5.26 Armstr, Whit

10.35 ex Belray

1.60 A Jahre, Sfj

ms BELPAREIL

7203

10282

7.26 Armstr, Whit

10.35 ex Belpareil

2.60 Pan

ms BELJEANNE

7202

10410

8.26 Armstr, Whit

10.35 ex Beljanne

10.37 O Ringdal, Oslo

ms BELMOIRA

3214

4518

2.28 Armstr, Whit

10.35 ex Belmoira

6.40 krigsforlist

ms BELPAMELA

3214

4518

2.28 Armstr, Whit

10.35 ex Belpamela

4.47 forlist

ts BELJEANNE

7843

10330

1.47 Vickers

8.46 ex Empire Ethelbert

3.64 Panama

ts BELOCEAN

7908

9830

6.47 Greenock

46  ob 54 7801/9830

2.64 Panama

ss CHRISTEN SMITH

5229

7420

7.47 FMV

ob 58 6490/8350t   ob 68. od 6.68 BELFOREST

11.72 J Jahre, Sfj

ds BELFRI

7244

10670

10.43 Houston

3.48 ex Thomas W Gregory ob 5.54

5.60 Panama

ds BELEVELYN

4696

7850

9.48 J Readhead

 

2.54 Wiel & Amundsen, Hdn

ms BELBETTY

3984

5100

1.49 B&W

 

10.69 Hellas

ms BELKARIN

6550

6758

4.54 De Hoop

 

3.72 Kypros

mt BELFAST

12744

19004

2.55 H&W

1.70 Frankrike

ms BELLIS

6528

7000

3.55 De Hoop

od 12.67 BELLULLY

10.70 Kypros

ms BELEVELYN

6520

7000

6.57 De Hoop

 

3.72 Kypros

ms BELLULLY

9001

13400

6.57 Kockum

 

10.59 Italia

mt BELSTAR

10191

15350

9.58 FMV

1.64 A Blystad, Oslo

ms BELNOR

10527

15415

5.59 Bremer Vulkan

10.68 Liberia

ms BELVERA

10132

15250

9.59 B&W

 

5.67 India

mt BELFRI

16468

24715

11.51 H&W

4.62 ex France Stove

12.68 Liberia

ms BELISLAND

10862

15624

1.63 H&W

 

3.70 Hellas

ms BELNIPPON

6313

6150

6.64 Öresundsvarvet

 

5.73 Ø Tyskland

mt BELMAJ

28986

50210

6.64 Öresundsvarvet

 

10.71 A Blystad, Oslo

ms BELCARGO

11469

17700

8.66 FMV

 

9.73 Kypros

ms BELBLUE

11362

18420

5.68 Bremer Vulkan

10.75 Panama

ms BELOCEAN

11343

17900

6.68 FMV

 

8.75 Dalen, Gtb

ms BELNOR

22488

37800

9.71 FMV

 

7.77 China

ms BELSTAR

22494

37800

3.72 FMV

 

10.86 > Phil

ms BELOBO

42789

77845

7.74 Bremer  obo

6.85 Tyrkia

tt BELFRI

162029

311400  3.75 Bremer

 

2.76 Kuwait

ms BELCARGO

59962

110444

11.75 FMV

>12.86 Pan, 11.89 NIS

5.94 oph China

ms BELWOOD*

27470

35200

3.85 Tsuneishi

>12.89 NIS

3.03 Canada

ms BELTIMBER*

27470

35200

8.85 Tsuneishi

>1.90 NIS

9.93 Canada

ms BELFOREST*

27470

39218

10.85 Tsuneishi

>1.90 NIS

12.93 Canada

ms BELISLAND*

25538

42083

85 Koyo Dock

>12.90 NIS

4.95 Western Bulk, Oslo

ms BELNOR*

24750

42239

84 Mitsui

6.88 ex Tairu, Taichu

2.95 Fil

ms BELSTAR

24155

43419

19.92 Oshima

 

12.00 Iran

mt BELGRACE

25457

43534

84 Tsuneishi

4.93 ex Nortank Baltic,  Baltic Current, Tenryo Maru

2.04 Pan

mt BELANINA

22854

37940

79

9.95 ex Port au Prince, White Prince, Axios, Gemma Tokyo

10.96 Kypros

mt BELANJA

21183

28840

11.95 Admiralty SY

ssj Pavlovsk

9.98 Kypros

ms BELNOR

26449

47369

2.96 Oshima

 

10.07 A Blystad, Oslo

mt BELTRADER*

23579

40520

9.83 J L Mosor

4.96 ex Statrader, Protank Trader, A M Trader, Mosor Trader

1.99 Kypros

ms BELMAJ*

77096

149516

90 China SB

8.97 ex Tai Shan

5.03 Kypros

mt  BELAIA

 

48673

2007

TC, kjøpsopsjon

i fart

ms BELSTAR

 

58018

09 Yangzhou

 

i fart

ms BELNOR

 

58018

10 Yangzhou

 

i fart

ms BELOCEAN

 

58018

11 Yangzhou

 

i fart