Hansa-A type 1943-46

Av den tyske standardtype Hansa-A bygget mot slutten av Andre verdenskrig, kom 6 skip under norsk flagg.
Hansa A-type

Også Tyskland hadde sitt byggeprogram for handelsskip under Andre verdenskrig, ”das Hansa Bauprogram” for skip på 3000, 5000 og 9000 tdw. Det var riktignok vesentlig mer beskjedent enn amerikanske og britiske programmer. Flest skip ble bygget av Hansa Typ A på 3000 tdw, hvor 52 var ferdig da krigen sluttet, foruten flere som var under bygging i Tyskland, Nederland, Danmark og Sverige. Av disse skulle 6 komme i norsk eie.

ds Bragernes 1943

Norge fikk høsten 1945 overta driften av to ex-tyske Hansa-A skip på midlertidig basis, hvorav det ene var ds Bragernes drevet fra Drammen

ds SOLNES 1944

DS Solnes var det andre av to Hansa-A skip som Norge fikk overta på midlertidig bais høsten 1945, men i dette tilfelle først i mars 1946.

ds BRIS 1946

D/S Bris levert i 1946 var den andre av to Hansa-A-relaterte skip bestilt for tysk regning fra Gävle Varf

ds PRODUCE 1946

To tyske skip av en lengre type bestilt av tysk rederi ved Gävle Varf i Sverige ble etter krigen kjøpt av noske rederier. Det ene ble Produce av Haugesund, senere Dana.