Offshore

Her finner du informasjon om norsk offshore-historie, skrevet av Dag Bakka jr

Oljeleting

Offshore-tjenester er idag et viktig marked for norsk skipsfart, 50 år etter at eventyret begynte. Siden fiskefartøyet Havbraut I av Austevoll la ut fra Bergen i mars 1965 har maritime offshore-tjenester utviklet seg til en norsk spesialitet, hvor vår standard og teknologi ligger i verdenstoppen.

Les mer…

De første forsyningsskip

Offshore er for lenge siden blitt en veletablert del av norsk skipsfartsnæring. Historien siden de første norske supplyskip ble levert i 1971 er ikke mindre enn et moderne eventyr, hvor den amerikanske ekspertise snart ble avløst av en offensiv norsk offshoresatning.

Les mer…

Offshore slepebåter

Med fremveksten av olheindustrien ble det behiv for kraftige havgående slepebåter til lekterslep og assitanse under konstruksjonsarbeid. I årene 1972-79 ble det levert vel 30 slike fartøyer fra verft i Norge og utlandet Generelt ble nok investeringene til liten glede for eierne, mye på grunn av svikten i offshoremarkedet i siste del av 70-tallet.

Les mer…