Birger Ekerholt, Oslo

Birger Scharnhorst Ekerholt (1894-1967) var født i Oslo, utdannet ved Oslo Handelsgymnasium og ble i 1914 ansatt på kontoret til Fred Olsen. Etter to år kom han over til J H Friis Befraktningsforretning som befrakter. Han overtok firmaet 1.mars 1924 og drev det videre i eget navn.

Han arbeidet primært i tørrlastbefraktning og hadde siden 1933 også befraktning til og fra Great Lakes.  Ved siden av befraktning var firmaet aktivt som linjeagent for Koninklijke Rotterdamsche Lloyd, Holland-Australie Lijn og hollandske linjer på Østen, Cie Maritime des Chargeurs Reunis og Brocklebank’s Well Line.

 

Ekerholt var kortvarig disponent for Skibs-AS Oplandet i 1927/28, men kom først i gang med eget rederi i 1929 i Ekerholts Rederi AS som kjøpte ms Georg. Denne forliste samme vinter, og først da markedet strammet seg til i 1935 kjøpte han igjen skip, Ringen i samme selskap. Året etter ble også Skibs-AS Birholt stiftet med kjøp av første Reiås, som også gikk tapt relativt snart. Rederiet to skip gikk begge tapt i 1944. Under krigen eide rederiet kortvarig den gamle slepebåten Færder.

 

Flåten ble gjenreist i 1946-48 med eldre dampskip i liten trampfart. I 1947 ble sønnen Reidar Birger Ekerholt (1920-1965), med praksis fra Nortraship i London i 1941-46, tatt opp som medinnehaver.

Firmaet drev på 50-tallet fem eldre skip i nordsjøfart, men solgte ut skipene og avviklet rederidriften i 1958-60.

Da både far og sønn Ekerholt falt fra på 60-tallet overtok Knut H Staubo, som Birger Ekerholts svigersønn, som disponent og enestyre i selskapene i desember 1967. Agenturvirkomheten ble senere solgt og selskapet avviklet.

 

ms OPLANDET 546 750 20 Tangen* 27 ex Oplandet, Erik Molvig 28 A Eriksen, Oslo
ms GEORG 499 670 6.19 Nes 7.29 ex Sauzal, Bure 12.29 forlist
ds RINGEN 1485 2000 5.17 Burgerhout 10.35 ex Ringen, S E Calvert, Loosdrecht 7.44 krigsforlist
ds REIÅS 812 1040 11.18 Cochrane 7.36 ex Elfi, Glynarthen, HMS Kildress 11.37 Sverige
ds REIÅS 1127 1850 11.18 Akers 11.37 ex Niord, Beran, Doravore, Stemshest 4.44 forlist
ds FÆRDER 39 75 Akers MV 7.41 ex Færder 5.43 A Nielsen, Bgn
ss RINGEN 2164 3750 6.19 Staten 1.46 ex Astra, York Harbour 3.59 oph Norge
ds MARI 563 850 1.20-10.25 Akers 4.46 ex Mari, Bjørkhaug 10.46 Marokko
ds REIÅS 1262 2200 5.23 Stettin 12.46 ex Reinhart L M Russ 9.58 Panama
ds RINGÅS 1412 2130 9.22 DW 5.48 ex Skuld, Brunes, Empire Congress, Elbing, Arcadia 5.58 Liberia
ds REILI 1310 2170 2.20 København 11.48 ex Vesta, Skinfaxe 1.60 Bulgaria
ds RINGSTEIN 1339 2600 1.38 Nyland 1.55 ex Ravnefjell 4.59 Panama