Einar Wahlstrøm, Oslo

Einar Wahlstrøm (1881-1952) var født på Hønefoss og tok teknisk utdanning innen papir- og treforedling. Fra dispponent ved Vittingfoss Bruk og Hønefoss Bruk ble han i 1923 hovedeier og adm direktør ved Sande Tresliperi AS, i Sande nord for Holmestrand. I 1935 tok han initiativ til etablering av Skibs-AS Selvik som anskaffet 2500-tonneren Selvik fra 1920, en typisk båt for skipning av slipetømmer og tremasse.

Rederiet ble drevet fra Sande Tresliperis kontor i Oslo og ble utvidet med flere skip i samme størrelse.

 

Etter Einar Wahlstrøms død i 1952 overtok sønnen Finn Wahlstrøm (1916-1979) som disponent. De siste dampskip ble solgt i 1961/62, mens motoskipet Andy ble kjøpt i 1961 i IS Andy og fortsatte til 1965.

 

ds SELVIK

1541

2550

8.20 Akers

11.35 ex Britte, Hiram II

9.47 T Wilhelms, Frst

ds SELBO

1777

2570

8.21 Ouse SB

9.38 ex Balder, Hubro

9.43 krigsforlis

ss SELNES

1661

2650

4.28 Flensburg

11.46 ex Grannes, Empire Constitution, Peter Vith, Gemma

11.50 sunk collision

ds SELBO

1445

2410

8.34 FMV

10.49 ex Bencas

3.61 Libanon

ds SELNES

1584

2333

7.30 BMV

2.52 ex Fossli, Kaupanger

11.52 Finland

ds SELVIK

1414

2600

9.48 Nyland

4.52 ex Bahia

11.62 It/Panama

ms ANDY

889

1290

6.47 CRDA

3.61 ex Greta H, Bakke Boy, Vågan

12.65 Dom